fbpx


Multicultuur & samenleven

Doe de Daens
Op 18 december 2014 zal het 175 jaar geleden zijn dat priester Adolf Daens werd geboren. Dat is iets minder dan binnen een jaar. Die verjaardag is een goede reden voor het Priester Daensfonds, niet voor een herdenking maar voor een actualisering, een aanleiding om de man terug onder de aandacht te brengen. Officieel klinkt het als: ‘Een feest van dankbaarheid, durf en hoop. Op weg naar een sociaal en rechtvaardig Vlaanderen’. Zo staat het toch op hun facebookpagina.

Het feest start op 1 juni 2014 met de Daensdag in Aalst en eindigt met een avondlijk belevingsmoment op het Werfplein op, jawel 18 december 2014, dé 175e geboortedag. Daartussen liggen allerlei activiteiten, niet alleen in Aalst maar in heel Vlaanderen. De bedoeling is om er zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Daens is geen erfgoed, geen museumstuk, luidt de boodschap. Neen, de klemtoon ligt op interactiviteit, participatie en een blik op de actualiteit en de toekomst. Een overzicht van activiteiten wordt stelselmatig aangevuld op de webstek van ‘Daens 175’.

Volgens Johan Velghe, voorzitter van het Priester Daensfonds is ‘Daens 175’ een feest: ‘Daens175 wijzen we aan als een feest, een feest van dankbaarheid omdat zo’n man onder ons is opgestaan. Ook een feest om zijn durf te prijzen, maar ook omdat er nog zo velen zijn die de durf opbrengen zich voor sociale cohesie te engageren. Een feest van de hoop. Daens was geen doemdenker. In de uitzichtloze Apocalyps waarin het proletariaat zich op het einde van de 19de eeuw bevond, hield Daens voor dat solidariteit een sterk wapen is om een betere toekomst te bevechten. De boodschap van Daens was inspirerend, aanmoedigend en hoopgevend.’

Daensisme vandaag

Hoe kan Daens vandaag dan inspireren? Johan Velghe: ‘Daens heeft ons wel degelijk veel en vooral indringende zaken te vertellen. Ik hoef de problemen van vandaag niet ver te zoeken: financiële en economische crisis, de hoogste werkloosheidscijfers sinds decennia, stijgende armoedecijfers, toenemende kinderarmoede, een piekend aantal faillissementen, onze samenleving die flink door elkaar geschud is door de gevolgen van globalisatie en de hierdoor aangestuurde overmigratie. De ijkpunten die Daens als hét sociaal referentiepunt in Vlaanderen uitzette, hebben vandaag niets aan kracht ingeboet.’

En dan komen we bij de kernpunten van het daensisme. Johan Velghe actualiseert. ‘Ten eerste, nood aan meer democratie. Bij Daens kreeg dat de vorm van strijd voor het algemeen stemrecht, bij ons vertaalt zich dat in de nood aan een hogere participatie. Ten tweede, de gelijkwaardige en rechtvaardige behandeling voor iedereen. Bij Daens was dat het verzet tegen het doemdenken dat het iemand zijn of haar lot was om arm en ongeletterd te zijn, vandaag gaat het onder meer over gelijkwaardige verloning voor mannen en vrouwen, over sociale dumping met uitbuiting als gevolg, over een degelijke verloning voor werknemers bij ons, maar ook in Bangladesh, want daar worden onze kleren geproduceerd. Ten derde ging het Daens om de prioritaire aanpak van armoedebestrijding. Vandaag tellen we twee ministers met deze bevoegdheid. Toch blijft een regelrechte mobilisatie tegen armoede achterwege.’

Voor Johan Velghe kan het samengevat worden in één woord: volksverheffing. ‘Het ging Daens om volksverheffing, een ouderwets woord maar ook een fraai en vooral zeer duidelijk begrip. Volksverheffing: ontplooiing, kansen geven en grijpen, kwaliteitsonderwijs voor iedereen. Volksverheffing is ook zichzelf kunnen zijn in een samenleving waar men het voor elkaar opneemt. Zichzelf kunnen zijn in eigen taal, eigen cultuur, eigen gemeenschap, in een open wereld, waar men thuis kan komen in een warm, stimulerend Vlaanderen waar niemand een stigma opgeplakt krijgt.’

En nu aan u

‘Daens 175 wil niet alleen de vragen stellen, het wil uitdagen om te antwoorden. Welk antwoord bieden wij op dat verhaal? Zo zal iedereen zijn/haar persoonlijk antwoord kunnen geven in de vorm van een brief aan Daens. Tegelijkertijd komt er in Aalst een tentoonstelling over Brieven aan en van Daens’, zegt Velghe.

Maar het Priester Daensfonds doet ook een beroep op u, op ons. Daens 175 wil geen strak gestructureerde herdenking worden. Iedere vereniging, organisatie, individu wordt opgeroepen om zelf iets te doen en een activiteit aan te melden. Het Priester Daensfonds organiseert zelf een activiteit in elke maand van de zeven maanden durende ‘Daens 175’. En het is evenmin de bedoeling om enkel en alleen in Aalst iets te organiseren. Johan Velghe zegt het zo: ‘Daens175 definieer ik als een feest én een oproep én een actuele boodschap én een krachtenbundeling van velen, niet alleen in Aalst. We richten ons tot heel Vlaanderen. We richten ons ook tot de jongste generaties om aan hen de naam en voor wat Daens door te geven. Uw verleden kennen om uw toekomst in handen te kunnen nemen.’ Uit het verleden groeit de toekomst nietwaar.

We zullen u ten gepasten tijde laten weten hoe Doorbraak participeert aan Daens 175.

<Vindt u dit artikel informatief? Misschien is het dan ook een goed idee om ons te steunen. Klik hier.>

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.