Doorbraak

Doorbraak verontschuldigt zich

Hier bij Doorbraak geloven we dat er geen grenzen zijn aan het debat. Er zijn echter wel grenzen aan het fatsoen. Vandaag werd die grens overschreden door één van onze auteurs. Het betreffende stuk werd inmiddels offline gehaald.

Als snel groeiend medium moeten we ook onszelf in vraag durven stellen, de redactie zal dan ook deze week nog haar redactionele politiek intern herbekijken om dergelijke voorvallen in de toekomst te vermijden. Er volgt uiteraard ook een gesprek met de auteur in kwestie.

We verontschuldigen ons voor deze fout bij allen die door deze tekst gekwetst en beledigd werden, in de eerste plaats de heer Lukaku. En we verontschuldigen ons ook bij al onze lezers.

Jullie verdienen beter van ons.

Pieter Bauwens

steun doorbraak

Wil u graag meer lezen van Pieter Bauwens?

Doorbraak is een onafhankelijk medium zonder subsidies. We kunnen dit enkel doen dankzij uw financiële steun. Uw steun geeft onze auteurs de motivatie om meer en regelmatiger te schrijven. Steun ons met een kleine bijdrage of word vandaag nog Vriend van Doorbraak.

Ik help Doorbraak groeien.
Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans