fbpx


Binnenland, Media
Professor dr. Lieven Annemans; Drs. Sam Brokken; Professor dr. Paul De Hert; Professor dr. Mattias Desmet; Professor dr. Theo Schetters; Alain Grootaers, journalist; Mark Sanders, regisseur

Hoofdrolspelers Tegenwind schrijven open brief aan nieuwsredactie VRT




De initiatiefnemers en hoofdrolspelers van Tegenwind, de documentairereeks die de Ultimas-publieksprijs won, vragen in een open brief aan de nieuwsredactie van de VRT om een sereen gesprek.

Geachte redactie,

Nadat de documentairereeks Tegenwind vorige dinsdag 10 mei de publieksprijs van de Ultimas won, lazen (het stuk van Rien Emmery op de website), hoorden (de duiding van Tim Verheyden op Radio 1) en zagen (De Afspraak) we met groeiende verwondering de uitspraken op de openbare omroep over Tegenwind.

Er werd zonder enige onderbouwing steevast met insinuaties en containerbegrippen als desinformatie, leugens, complotdenkers en antivaxxers gegoocheld.

Van de vier gasten (Dirk Draulans, Tom Lanoye, Stephanie D’Hose en Rik Torfs) in De Afspraak hadden de drie critici van Tegenwind de reeks blijkbaar zelfs niet bekeken. Degene die dat wel had gedaan (Rik Torfs) was dan ook de enige met een uitgebalanceerde mening.

Het was alsof je een boek van Tom Lanoye zou recenseren zonder het gelezen te hebben.

De makers van de reeks of één van de 6 wetenschappers die in Tegenwind aan bod kwamen werden noch op radio noch op tv uitgenodigd om hun uitspraken te verklaren en te verduidelijken. Van recht op antwoord was er absoluut geen sprake. Andere principes uit de code voor de Journalistiek, zoals waarheidsgetrouw verslag geven, onafhankelijkheid behouden, fairplay hanteren en de menselijke waardigheid respecteren werden met de voeten getreden.

In deze twee voorbije jaren heeft er op de diverse VRT-kanalen geen degelijk tegensprekelijk debat plaatsgevonden tussen enerzijds de wetenschappers die Tegenwind aan het woord liet – of anderen die gelijkaardige kritieken hadden – en anderzijds de wetenschappers die in België de regering adviseerden.

Wij zijn voorstander om in gesprek te gaan op een serene manier, zonder rancunes, met een open vizier, met kans tot uitspreken, en met wetenschappelijke onderbouwing en referenties. We nodigen jullie uit om dat wetenschappelijk tegensprekelijk debat te organiseren en uit te zenden.

Wetenschap is immers niet gebaat bij het steriele eenrichtingsverkeer en dooddoeners, maar wel bij de ontmoeting van verschillende inzichten.

We kijken uit naar uw antwoord.

Met hoogachting,

 

Professor dr. Lieven Annemans

Drs. Sam Brokken

Professor dr. Paul De Hert

Professor dr. Mattias Desmet

Professor dr. Theo Schetters

Alain Grootaers, journalist

Mark Sanders, regisseur

Wie de reeks alsnog wil zien kan dat op www.tegenwind.tv

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Professor dr. Lieven Annemans; Drs. Sam Brokken; Professor dr. Paul De Hert; Professor dr. Mattias Desmet; Professor dr. Theo Schetters; Alain Grootaers, journalist; Mark Sanders, regisseur

De auteurs zijn initiatiefnemers van en deelnemers aan de documentaire Tegenwind.