JavaScript is required for this website to work.
Multicultuur & samenleven

In de nieuwe wokewereld hebben we het recht om te zwijgen

Pieter Bauwens2/7/2022Leestijd 4 minuten

foto © Belga

In de nieuwe woke-wereld is denken nog toegestaan, maar spreken niet, zo schrijft Pieter Bauwens .

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

De uitsluitingscultuur of cancel culture bestaat. Dat werd duidelijk door de schorsing van twee personeelsleden van de UA. Misschien mag denken nog, maar spreken niet. Ook woke bestaat, niet wat je doet telt nog, enkel wie je bent. En dan ben je liefst een slachtoffer.

Alles kan tegen u gebruikt worden

Aan de UA, zijn de twee personeelsleden geschorst wiens gesprek stoemelings werd opgenomen, en daarna wereldkundig werd gemaakt. Ze zeggen wat velen denken, maar wat niet meer luidop mag gezegd worden. Zelfs niet in een privaat gesprek in de gebouwen van de universiteit. Wat ik ervan hoorde, heeft me niet geschokt. De dames waren genuanceerd, ze maakten een analyse vanuit hun standpunt. Je kan het daarmee eens zijn, of oneens zijn. Maar vandaag is dat niet meer genoeg.

De media waren unisono: volgens De Standaard (niet toevallig) was het een bewijs van structureel racisme. De Morgen noemde wat ze zeiden onomwonden racisme. Subgroepen in onze maatschappij bestaan enkel als slachtoffer. Alle andere verwijzingen en analyses zijn racisme.

Collectieve neurose

Wat we hier zien is een kleine groep die haar visie op mens en maatschappij doordrukt. Door op die manier over dit gesprek te berichten, door de personeelsleden te schorsen, wordt iedereen aangezet tot zelfcensuur. Dit is het mooie vrije Westen vandaag. Paul Boonefaes heeft het hier nog mooi uit de doeken gedaan naar aanleiding van de reeks Ik woke van jou. Het neemt de proportie aan van een collectieve neurose.

Die collectieve neurose verscheen deze week in mijn email door Google. Eerlijk, ik dacht, of hoopte, dat het een grap was. Leest u even mee.

Beste partner,

Sinds 2020 brengt een van onze kopers, Display & Video 360, uitgevers in Marktplaats onder de aandacht die aangeven dat ze worden gerund door een zwarte ondernemer. Dit maakt deel uit van de inzet van Google voor raciale gelijkheid. Dankzij dit programma kunnen geïnteresseerde adverteerders goed ontworpen campagnes laten lopen die ondervertegenwoordigde bedrijven steunen.

Display & Video 360 heeft het programma nu uitgebreid naar uitgevers met vrouwelijke, latino- en LHBTQ+-eigenaren. Het programma is één element van een breder Google-initiatief om onze producten inclusiever te maken. Ook willen we het klanten makkelijker maken om ondervertegenwoordigde bedrijven te vinden en te steunen.

Zo komt u als uitgever in aanmerking voor deelname:

      • De organisatie van de uitgever moet grotendeels in het bezit zijn van en worden gerund door leden van de groep waarmee de organisatie zich identificeert (zwart, vrouwen, latino of LHBTQ+).

Dit programma brengt bedrijven onder de aandacht die worden gerund door ondervertegenwoordigde groepen. Het is niet bedoeld voor content die is gericht op specifieke doelgroepen. Display & Video 360 staat adverteerders niet toe advertenties te targeten op basis van categorieën als ras, religie, etniciteit en seksuele geaardheid.

Mooi hoe op het einde ze tegen hun eigen limieten lopen. Ze selecteren op basis van ras, etniciteit of seksuele geaardheid, maar staan niet toe dat hun klanten dat doen om te adverteren. Waar zit het verschil?

De ene gediscrimineerde

Dit is onze mooie nieuwe wereld: wat je doet of wil bereiken telt niet, enkel wie je bent of waarmee je je identificeert telt. Je kan enkel gesteund worden als je tot de juiste etnische of seksueel geaarde groep bestaat. Anders… heb je al voordelen genoeg.

Maar de ene minderheid is de andere niet. Neem nu de Vlamingen in Brussel. Er was geen grote verontwaardiging in de pers toen het jaarrapport 2021 van de Brusselse vicegouverneur werd voorgesteld. In Brussel zijn vorig jaar 2.100 onwettige aanwervingen geschorst. Dat wil zeggen dat 2.100 ambtenaren onterecht zijn aangeworven omdat ze geen Nederlands spreken. De laatste jaren steeg het aantal schorsingen van 1.032 in 2016 tot 1.867 in 2020. Ook de taalpariteit op leidinggevend niveau blijft zo goed als onbestaande en het aantal klachten wegens een gebrek aan tweetalige dienstverlening ligt hoger dan ooit.

Elk jaar een straffer rapport en nog minder reactie. De wet wordt niet nageleefd door de overheid zelf, de basis van een rechtstaat. De overheid discrimineert bewust en volgt de eigen antidiscriminatieregels niet. Werkelijk niemand maakt daar een probleem van. Het Franstalig politiek overwicht in Brussel en de manier waarop ze dat uitbuiten, zou dat geen structureel racisme zijn?

En de andere gediscrimineerde

Er zijn wereldwijd nog uitingen van structureel racisme of systemisch geweld op minderheden die de gemoederen niet beroeren. In Nigeria laait de moslimterreur tegen christenen opnieuw op. Net zoals christenen in vele andere landen als minderheid vervolging meemaken door de overheid of hun buren/medeburgers.

Nog een voorbeeld van structureel racisme en vervolging van minderheden zien we in China. De Oeigoeren, vervolgd omdat ze moslim zijn in China, zijn bekend, maar er is meer. Ook geloofsgroepen worden door de overheid vervolgd. In een huis samenkomen om te bidden is genoeg om jaren opgesloten te worden. Maar de juiste discriminatie moet ook door de juiste mensen worden aangegeven. Het Vlaams Belang vroeg in een resolutie (2429/001) in De Kamer aandacht voor de vervolgingen van de Falun Gong in China. Zoals indieners Annick Ponthier en Ellen Samyn (beiden Vlaams Belang) aangeven in hun verantwoording, toont internationaal onderzoek meer en meer bewijs dat aanhangers van Falun Gong in China door het regime vermoord worden om hun organen te transplanteren.

Kleuterniveau

De resolutie is uiteraard verworpen. Anders staan de leden van de Kamer steeds paraat om het onrecht in de wereld te bestrijden via resoluties. Tenzij die niet van de meerderheid komen, of erger nog, van het Vlaams Belang. Het wordt waarschijnlijk wachten tot een lid van de meerderheid de resolutie wat grofjes overneemt om ze goed te keuren.

Uiteraard blijft het stil over dit kleuterniveau van politiek in de Kamer. Volksvertegenwoordigers moeten eens in de spiegel kijken en zich afvragen of ze hun mandaat van de kiezer krijgen voor dergelijk onnozel gedrag.

Etnisch fluïde

Het cordon sanitaire is de eerste ‘cancel’ van onze cultuur. Ze heeft ‘cancelen’ acceptabel gemaakt. Als je Vlaams Belangers kan uitsluiten, dan ook iedereen die ‘Vlaams-Belangpraat’ verkoopt. Dat laatste is rekbaar. Wie erin past wordt geschorst, uitgesloten, vervolgd.

Misschien is er nog een uitweg. Als je genderfluïde kan zijn, kunnen we dan ook etnischfluïde zijn? Dat is eigenlijk toch ook allemaal sociale constructie? Als ik me al heel mijn leven eigenlijk een zwarte vrouw voel die de Falun Gong beoefent, opgesloten in het lijf van een katholieke blanke zeven-vinkjes-man. Zou ik dan kunnen kandideren voor het programma van die Googlepartner? Of word ik gecanceld omdat ik dat zeg?

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak. Journalistiek heeft hij oog voor communautaire politiek, Vlaamse beweging, vervolgde christenen en religie.

Commentaren en reacties