JavaScript is required for this website to work.
Zonder categorie

Kan u de ongemakkelijke waarheid aan?

Pieter Bauwens2/1/2021Leestijd 2 minuten
‘Prudentieel’ Itinera-econoom Ivan Van de Cloot, gekozen als de Doorbraak
persoonlijkheid van het jaar 2020.

‘Prudentieel’ Itinera-econoom Ivan Van de Cloot, gekozen als de Doorbraak persoonlijkheid van het jaar 2020.

foto © Belga Image

De lezer heeft beslist: de Doorbraak ‘Persoon van het Jaar 2020’ is Ivan Van de Cloot. Laat het een uitnodiging zijn tot kritisch denken.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

Ivan Van de Cloot is door u, de Doorbraaklezer, gekozen tot persoon van het jaar. Dat is niet enkel een bekroning en een afsluiten van het jaar 2020, maar een opdrachtverklaring voor 2021.

Voorbij de waan van de dag

Een portret van Ivan Van de Cloot kon u hier al lezen. Hij is de econoom die verder kijkt dan de waan van de dag. Een zeldzame opiniemaker met een open blik, die erin slaagt zich breed te informeren en linken te leggen die niemand legt. Hij is kritischer voor de bestuurders dan veel journalisten. Daardoor maakt hij ook geen deel uit van de vaste commentatoren in de media. Dat hij ook de kritiek op de media niet schuwt zal daar ook niet vreemd aan zijn.

Af en toe wordt hij toch gevraagd, zodat de media kunnen blijven volhouden dat ze hem wel vragen. Terwijl hij relevanter is dan vele vaste gasten die er te vaak komen aanschuiven om niets te zeggen dat enigszins verontrustend zou kunnen zijn.

Te vaak gelijk

Van de Cloot heeft helaas in 2020 te veel gelijk gekregen. De overheid is niet in staat gebleken de coronacrisis aan te pakken zoals het hoort. Ze slaagt daar ook vandaag bij de tweede golf niet in. En nu verloopt ook de vaccinatie rommelig en traag. De overheid faalt in haar kernopdracht.

Het is aan ons, de vierde macht, om die boodschap uit te dragen en zo de bestuurders uit te dagen tot beter beleid. Tot beleid. Ivan van de Cloot is daar vaak veel kritischer dan de ‘flankerende media’ die het overheidsbeleid willen steunen en niet te kritisch benaderen.

Kern

België biedt te weinig waar voor het geld dat de burgers eraan geven. Dat is fundamenteel de klacht van Ivan Van de Cloot. Een lijn die hij consequent aanhoudt. Ook daarin verschilt hij van vele commentatoren. Die beweren vaak de ene keer zus en de andere keer zo. Van de Cloot is consequent. En als zijn consequentie bij de politici gevoelige snaren raakt, dan is dat maar zo. Een houding die navolging verdient. Maar helaas te weinig gevolgd wordt.

Zijn gedachten heeft hij vorig jaar uitgeschreven in een — aan te bevelen — boek Overheid + Markt, een boek dat veel te weinig aandacht krijgt. Het is niet geschreven door een chouchou van de huidige opiniemakers. Het past ook niet in de agenda die ze via de media graag mee willen bepalen. Maar het is belangwekkend. Kiezers van vandaag moeten het lezen. Politici van vandaag moeten het lezen. Als ze over een staatshervorming willen spreken, kunnen ze de ongemakkelijke vraag naar de kerntaken van de overheid niet ontlopen. Zeker niet met het hoge overheidsbeslag, de hoge staatsschuld en de inefficiënte overheid. Tijd om uit de ideologische loopgraven te komen en de realiteit te overzien.

Ongemakkelijke waarheid

Van de Cloot vertelt in de Belgische politiek de ongemakkelijke waarheid. De olifant in de kamer. De weeffouten in het systeem en de gevolgen. En blijft dat doen. Maar ook de kritische burger houdt Van de Cloot een spiegel voor. Ook wij, burgers hebben een verantwoordelijkheid. Niet enkel de overheid faalt, ook wij doen dat. Helaas gaat dat vaak hand in hand, het een lokt wel eens het ander uit.

Meer dan een bekroning moet het een aansporing zijn voor ons allemaal om kritisch te blijven. Vragen te blijven stellen. Consequent te blijven. In die zin is Van de Cloot onmisbaar in media en politiek vandaag.

Envoy

Bij deze, Beste Ivan Van de Cloot. Van harte proficiat. Bedankt. Blijf kritisch, blijf onze kritische zin inspireren. Blijf ons en de politici op onze plichten wijzen. Spaar niemand. Er is, zeker nu, nood aan verspreiders van onvermijdelijk ongemakkelijke waarheden. Zeker zolang dat zonder fake-newswetten en andere beperkingen van de vrijheid van meningsuiting nog kan.

Bestel hier het boek Overheid+Markt

 

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak. Journalistiek heeft hij oog voor communautaire politiek, Vlaamse beweging, vervolgde christenen en religie.

Commentaren en reacties