JavaScript is required for this website to work.
Multicultuur & samenleven

Forum Joodse Organisaties heeft voorbehoud bij Marrakesh

Pieter Bauwens27/11/2018Leestijd 2 minuten

foto © Reporters

Het Forum der Joodse Organisaties vraagt de regering haar opmerkingen over het Marrakesh pact over migratie, in overweging te nemen.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

ANTWERPEN—Het Pact van Marrakesh beroert de geesten, ook die van de ‘minderheidsgroepen’ in onze samenleving. Een daarvan heeft een duidelijke stelling ingenomen. ‘Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) staat achter de geest van het zgn. Marrakesh Pact dat op 10 en 11 december a.s. in Marokko door de VN-lidstaten ondertekend moet worden. Helaas vertoont de tekst van het pact echter tal van tekortkomingen.’ Na het zalven komt het slaan, het FJO is bezorgd dat door het pact België ook antisemitische fundamentalistische moslims zal moeten toelaten, en dat kan niet de bedoeling zijn.

Leidcultuur

Het enige positieve punt blijkt volgens de persmededeling wel die ‘Geest van het akkoord’ te zijn, ook al wordt die ‘geest’ niet verder uitgelegd. Verder lijkt het FJO vooral bezorgd. ‘In het ter ondertekening voorliggende verdrag wordt aan migranten echter geen enkele voorwaarde voor acceptatie van onze waarden gesteld, zodat in beginsel ons land ook antisemitische fundamentalistische moslims zou moeten toelaten en omarmen.’

Forum Der Joodse Organisaties

FJO

Het FJO legt verder uit wat ze als problematisch ziet: ‘Zo wordt nauwelijks rekening gehouden met de belangen en positie van de autochtone Joods-Christelijke samenleving in ons land. Een ongeclausuleerde en eenzijdige steun aan migranten, zonder waarborgen voor de autochtone bevolking is niet in het belang van de migranten, noch in dat van de autochtone bevolking van de westerse gastlanden. Het goed geïntegreerde deel van de moslimgemeenschap in ons land is evenmin bij een ongeclausuleerde instroom van migranten gebaat.’

Het FJO betrekt haar opmerkingen op de geschiedenis van de joodse gemeenschap in dit land, die telt vele leden die ooit zelf als vluchteling door België zijn opgenomen. ‘Diezelfde Belgische traditie van humaniteit vis-à-vis nieuwe migranten kan naar ons oordeel alleen worden voortgezet indien de nieuwe instromers op vreedzame wijze in onze samenleving integreren. In die samenleving zijn onder meer democratie, vrijheid en tolerantie kernwaarden.’

Overweging

Met de slotzin ‘Het FJO vraagt de federale regering dringend deze tekortkomingen in overweging te nemen.’ neemt de vereniging niet expliciet stelling. Maar een oproep om het pact van Marrakesh zonder voorbehoud goed te keuren is er niet in te lezen. In een reactie op Joods actueel  klinkt het al even ‘omfloerst duidelijk’: ‘Wij doen niet aan politiek en kiezen geen kant voor deze of gene partij in deze discussie, de Joodse gemeenschap maakt zich echter terecht grote zorgen over deze materie, daarom vragen wij dat de regering onze standpunten aanhoort.’ zo laat Eli Ringer, vice-voorzitter van het Forum der Joodse Organisaties daar optekenen.

De tegenstanders van de ondertekening krijgen hiermee steun uit onverwachte hoek. Je kan het FJO moeilijk verwijten extreemrechts achterna te hollen…

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak. Journalistiek heeft hij oog voor communautaire politiek, Vlaamse beweging, vervolgde christenen en religie.

Commentaren en reacties