fbpx


Binnenland, Onderwijs
schoolreglement

Mobiele vaccinatieteams naar Antwerpse scholen ondanks advies Hoge Gezondheidsraad

Informeren op school, ja, vaccineren, nee.In Antwerpen wil schepen van Volksgezondheid Els van Doesburg (N-VA) de scholen actief bijstaan in hun vaccinatiecampagne. Zij wil inzetten op informatie, maar ook vaccinatie op school moet volgens haar kunnen. 'Ik zie het probleem niet. Een medisch onderzoek verloopt toch ook via de school? Daar worden toch ook prikken gezet?' Dat kan dan wel zijn, maar de vergelijking loopt mank. De prikken waarover van Doesburg het heeft, hebben een volwaardige marktgoedkeuring. Het EMA wacht nog op verdere data om…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


In Antwerpen wil schepen van Volksgezondheid Els van Doesburg (N-VA) de scholen actief bijstaan in hun vaccinatiecampagne. Zij wil inzetten op informatie, maar ook vaccinatie op school moet volgens haar kunnen. ‘Ik zie het probleem niet. Een medisch onderzoek verloopt toch ook via de school? Daar worden toch ook prikken gezet?’

Dat kan dan wel zijn, maar de vergelijking loopt mank. De prikken waarover van Doesburg het heeft, hebben een volwaardige marktgoedkeuring. Het EMA wacht nog op verdere data om een volwaardige goedkeuring tot de Europese markt te verlenen voor coronavaccins. Daarenboven luidt het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) dat in de groep van 12- tot 17-jarigen enkel een individuele vaccinatie van kinderen met onderliggende problemen wordt aangeraden. Systematische vaccinatie van de totale groep wordt niet aanbevolen. De HGR wijst expliciet op het verhoogd risico op myo- en pericarditis.

Beke creëerde gevaarlijk precedent

Ondanks dit genuanceerde advies koos Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) voor een actieve vaccinatiecampagne bij de doelgroep van minderjarigen. Hij zet daarbij – volgens de eigen communicatie – in op volledige en goed geïnformeerde instemming van de ouders. In de praktijk gaat het om een informatiebrief die wordt meegestuurd met de uitnodiging voor de 12- tot 15-jarigen. Het is een brief die meer weg heeft van een propagandapamflet en die eventuele bijwerkingen minimaliseert. Enkel een pijnlijke arm, wat vermoeidheid en in uitzonderlijke gevallen een allergische reactie worden vermeld. Geen spoor van hartklachten, die nu wel – zoals voorspeld – opduiken. Daarop kan je bezwaarlijk volledige en goed geïnformeerde instemming baseren.

Erger is dat Beke de ouderlijke toestemming flagrant naast zich neerlegt. In dezelfde informatiefolder wordt wel gesteld dat die nodig zou zijn, maar in extremis toch weer niet. Kinderen die zonder ouderlijke toestemming een vaccinatiecentrum betreden, kunnen na ‘een gesprekje met de dokter van het vaccinatiecentrum’ (sic) toch gevaccineerd worden. In dat kader wordt verwezen naar de wet op de patiëntenrechten, waarbij in sommige gevallen ook kinderen de medische meerderjarigheid kan worden toebedeeld. Het aangehaalde voorbeeld is dan steeds de beslissing om na overlijden de organen af te staan. Dat die beslissing weinig tot geen impact heeft op toekomstige gezonde levensjaren, haalt die vergelijking – en daarmee de waarde als argument – onderuit.

Bart Croes, woordvoerder van Wouter Beke, blijft voorzichtig wanneer we vragen wat de minister vindt van het Antwerpse initiatief. Hij laat uitschijnen dat vaccinatie op school nog niet meteen aan de orde is. ‘Daarrond moeten nog verschillende praktische besognes aangepakt worden. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal hierover in contact treden met de stad Antwerpen. Het is ook zo dat de vaccinatiecentra open zullen zijn tot half oktober. Jongeren zullen perfect de mogelijkheid krijgen om zich te laten prikken buiten de schooluren, indien gewenst.’

Doet Antwerpen nog niet genoeg?

Van Doesburg beweert dat ze met haar beslissing om mobiele vaccinatieteams naar scholen te sturen ingaat op de vraag van verschillende scholen. Zij stelt ook dat ze te allen tijde gaat toezien op het respect voor de privacy van de kinderen en dat ouderlijke toestemming een conditio sine qua non blijft. Wanneer mobiele teams neerstrijken op de schoolterreinen, moeten de kinderen echter met de billen bloot. Wanneer de scholen zich baseren op de communicatie van Beke, kunnen zij ook perfect de ouderlijke toestemming omzeilen. Op de vraag hoe zij dit respect voor privacy en ouderlijke toestemming denkt af te dwingen, bleef ze het antwoord schuldig.

Wel verwijst ze naar de lagere vaccinatiegraad binnen bepaalde wijken van de stad, waar zij actief mee aan de slag gaat. ‘Daar zetten we in op mobiele teams die naar de wijken trekken om de bevolking te informeren en vaccineren. Zo slagen we erin om dagelijks om en bij de 250 vaccins toe te dienen.’ Een eerbaar initiatief, maar of dit moet worden doorgetrokken naar de scholen, is maar zeer de vraag. Ook in Antwerpen ligt de vaccinatiegraad hoger dan gemiddeld in andere vergelijkbare steden. De vraag is of dit initiatief, dat ongetwijfeld voor polarisatie in de klas zal zorgen, na de reeds geleverde inspanningen een maatschappelijke meerwaarde heeft.

Ondertussen op het Kabinet Weyts

Hoe dit alles te rijmen valt met de beslissing van haar partijgenoot Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om geen vaccinatie te organiseren op de Vlaamse scholen, is ons een raadsel. Daar klonk het eerder dat de school niet gebruikt mocht worden om ouderlijke toestemming te omzeilen.

Michaël Devoldere, woordvoerder van de minister, verduidelijkt nogmaals zijn standpunt. ‘Wij nemen vanuit Vlaanderen geen initiatieven in de richting van vaccinatie op school. In ons onderwijssysteem hebben scholen echter een grote autonomie en vrijheid. Hetzelfde geldt voor de lokale besturen.’

De vraag is of de minister via een richtlijn, zoals gevraagd in een open brief van bezorgde ouders, kan voorkomen dat er binnen de schoolmuren wordt gevaccineerd. ‘Ik denk niet dat dat juridisch mogelijk is’, stelt Devoldere. ‘Ik verwijs nogmaals naar de grote autonomie en vrijheid van de individuele scholen en gemeenten. Naar we vernemen komt de vraag om mobiele vaccinatieteams in te zetten in Antwerpen ook van specifieke scholen. We gaan er van uit dat elke school er alle belang bij heeft om in dialoog te treden met de ouders en hen niet tegen zich in het harnas te jagen door hun beslissingen in deze te omzeilen.’

Polarisatie in de klas

Met het Antwerpse initiatief lijkt ons een volgende stap gezet in de polarisatie van onze maatschappij. Die loopt alsmaar hoger op. Op twitter roepen mensen op om ongevaccineerden het recht op zorg te ontzeggen. Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel en arts, roept ongegeneerd op om het niet-gevaccineerden zo moeilijk mogelijk te maken. Of hij daarbij zijn eed van Hippocrates wil blijven respecteren, is niet helemaal duidelijk.

Bezorgde ouders riepen al op om de vaccinatieproblematiek buiten de schoolpoort te houden. De Antwerpse démarche van van Doesburg importeert die onherroepelijk binnen de schoolgemeenschap. ‘Maar we kunnen dit ouder-scholennetwerk toch niet links laten liggen?’, stelt van Doesburg. ‘Informeren over de medische wereld en vaccins is toch nét één van de taken van een school?’

Informeren wel. Vaccineren niet. Dat is tot nader order nog steeds het prerogatief van de ouders, in overleg met de door hen gekozen arts.

[ARForms id=103]

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.