fbpx


Geschiedenis, Multicultuur & samenleven

Moge de beste winnen
Elke drie jaar reikt het ADVN, het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme, een prijs uit voor het betere historische studiewerk omtrent de Vlaamse Beweging. De driejaarlijkse Pil-Van Gastelprijs werd voor het eerst uitgereikt in 1998. Een verscheurende keuze tussen een huidige burgemeester en een televisieanker werd met een Salomonsoordeel beslecht: zowel Bart De Wever als Annelies Beck kregen de gedeelde prijs, respectievelijk voor een thesis over de ‘herrijzenis’ van de Vlaams-nationale partijpolitiek na WO II en voor een over de IJzerbedevaarten in diezelfde periode.

Van een prijs die nogal strikt naar Vlaams-nationale politieke onderwerpen ging, evolueerde ze naar een die naar de bredere Vlaamsbewuste, ook culturele studies kon gaan. Kevin Absilis, die onlangs nog de krantenkolommen beheerste met een pleidooi voor een Vlaamse ‘standaardtaal’, kreeg de prijs drie jaar terug voor zijn vuistdikke studie over het uitgevershuis Manteau, genoemd naar en van Angèle Manteau.

Studies over Frans Van Cauwelaert – allicht de belangrijkste politicus die Antwerpen voortbracht, als de liberale activist – u leest niet verkeerd – Leo Augusteyns, van de gereputeerde historici Lode Wils en Daniel Vanacker kregen eerder ook de prijs. 

Het prijzengeld komt van een legaat dat het ADVN mocht ontvangen na het overlijden van Emiel Pil, een Vlaamsgezinde monnik-historicus, zoon van het ‘vooraanstaande echtpaar Albrecht Pil en Marie Van Gastel’, even Vlaamsgezind als hun zoon. De appel en de boom. De prijs, zo stelt het reglement, ‘richt zich tot alle academische disciplines die een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren tot een vernieuwend inzicht in de diverse aspecten van de beweging.’ Hoewel totnogtoe de meeste prijzen uitgingen naar uitgegeven wetenschappelijk onderbouwde werken, kan het dus ook naar een onuitgegeven oorspronkelijk werk gaan. Voortgaand op de omvang en de kwaliteit van de masterproeven geschiedenis aan de Vlaamse universiteiten dezer dagen, zal de kans maar klein zijn, dat daar een laureaat te vinden is.

Het reglement voor de nieuw uit te reiken prijs, die de periode 1993-1995 beslaat, vindt u hier. Wie hoopt 6000 euro te kunnen verdienen, kan zich voor 15 januari 2016 kandidaat stellen. De jury bestaat vooralsnog uit emeriti hoogleraren geschiedenis van verschillende Vlaamse universiteiten. Enkel Bruno De Wever (Ugent) is nog actief prof. VUB-hoogleraar Machteld De Metsenaere plaatste nog maar net een punt achter haar academische carrière. Naast hen zetelen Luc De Vos (Koninklijke Militaire School), Louis Vos (KU Leuven), Els Witte (VUB) en Romain Van Eenoo (UGent) in de jury. Frans-Jos Verdoodt, de vorige voorzitter van het ADVN, is secretaris. Notaris Richard Celis is, als beheerder van het fonds Pil-Van Gastel, voorzitter van de jury. Misschien kan hier wel wat voor vernieuwing gezorgd, zoals de voorbije jaren ook de redactie van Wetenschappelijke Tijdingen werd verjongd? Een Antoon Vrints zou hier zeker niet misstaan …

Benieuwd wat het dit jaar worden zal. Doorbraak zal er zeker over berichten.

 

Foto: het gebouw van het ADVN; (c) ADVN.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Katleen van den Heuvel

Katleen Van den Heuvel is historica en filosofe en verslindt boeken.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.