JavaScript is required for this website to work.
post

Moskou aan de Samber of de Schelde?

Peter Reekmans22/10/2016Leestijd 3 minuten

De machine(pest)taks bestaat ook in Vlaanderen.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

Terwijl de voorbije dagen 27 EU-landen en Canada samen met de rest van de wereld de PS leerden kennen naar aanleiding van het handelsverdrag CETA, staat Waals minister van Begroting Christophe Lacroix van diezelfde PS alweer klaar met een volgend ideetje: hij wil een belasting invoeren voor bedrijven die werknemers vervangen door machines. In Vlaanderen is de reactie op dit voorstel tot ‘robottaks’ quasi unisono: ‘Waar halen ze het bij die gekke PS toch?’, ‘Lopen ze 100 jaar achter’ en: ‘Dat is de meest linkse partij van gans Europa’ …

Toch zouden vele Vlaamse vooraanstaande politici beter eens de hand in eigen boezem steken alvorens de trom te roeren tegen zo’n machinetaks. Want dat soort van belasting bestáát namelijk ook jaren in onze regio; in vele gemeenten in Vlaanderen! Naast allerlei andere “pestbelastingen” kennen talloze gemeenten en steden bijvoorbeeld een belasting op drijfkracht, hefkracht en motoren. Deze belasting dateert zo ongeveer uit de periode dat elektriciteit uitgevonden werd en toepassing kreeg bij ambachten, maar vandaag wordt de taks door een op de vijf Vlaamse gemeentebesturen nog steeds gretig jaarlijks geïnd. Nochtans is de tijd dat drijfkracht, hefkracht en motoren tekenen zijn van ultiem kapitalisme dat manufacturen bedreigt, al lang voorbij! Eerder staat het synoniem voor productiebedrijven, waar ondanks alles velen (zonder of met scholing) een duurzame job vinden. Bedrijven ook die onrechtstreeks lagergeschoolden een job bezorgen in schoonmaak, transport etc. Zo’n maakindustrie en aanverwante viseren met een taks op drijfkracht, hefkracht en motoren is anno 2016 uiterst kortzichtig. U denkt nu misschien dat het heffen van zo’n taks in Vlaanderen een specialiteit is van sp.a’ers die geen haar beter zijn dan PS’ers? Neen, een snel oog op de diverse lokale taksen in dit genre leert dat die lokale Vlaamse robottaksjes geenszins een socialistische exclusiviteit zijn …

Bedrijven die in Vlaanderen hun productieatelier moderniseren krijgen enkel een hoger aanslagbiljet van vele steden en gemeenten. Neem nu bijvoorbeeld Antwerpen. Jawel, de stad waar de verandering nu al jaren krachtig stroomt. Antwerpen legt een taks op alle toestellen met een motor. Bijvoorbeeld een koelinstallatie, airco, lift, heftruck, kraan of een landbouw- en nijverheidsmachine; het bedrag wordt bepaald op basis van het vermogen van de motoren. Het mag duidelijk zijn dat dit soort belasting absurd en contraproductief is. De ondernemingen die vandaag willen groeien en investeren in efficiëntere machines, betalen het gelag.

Deze vaststelling is niet nieuw. Toen de Vlaamse regering Peeters I destijds een Lokaal Pact afsloot met de 308 gemeenten, was de achterliggende redenering een meer uniforme en reëel lagere lokale fiscaliteit. Vreemd genoeg was het uitgerekend gewezen Voka-voorzitter Philippe Muyters die als kersvers Vlaams Financiënminister dat Pact niet wenste te verlengen. Waarna de prikkel bij vele gemeentebesturen weer wegviel om het belastingvirus in toom te houden. Nochtans kan ik het niet gepaster uitdrukken dan Muyters-met-het-Voka-petje deed: ‘Deze belasting is niet gelinkt aan de resultaten van een bedrijf en is dus eigenlijk een slechte belasting. Een onderneming kan niet zonder drijfkracht werken.’ Half oktober 2016 kan ik enkel vaststellen dat er geen sikkepit hoop is voor een snelle sanering van de wildgroei aan lokale taksen en dat er dus ook geen enkele impuls is richting bedrijven die investeren in nieuwe energiezuinige (maar wel krachtige) machines. Tesla’s of elektrische fietsen worden alom bejubeld, maar wie een productieatelier moderniseert, krijgt enkel een hoger aanslagbiljet. Althans … in vele Vlaamse gemeenten, want in Wallonië werd door PS’er Demotte reeds in 2008 gekozen voor een uitdoofscenario door de gemeentebelasting op drijfkracht af te schaffen voor elke nieuwe investering die verworven of nieuw gebouwd wordt. Er is dus nog enig bescheiden werk aan onze Vlaamse winkel. Ikzelf ben als burgemeester uitermate fier dat we in onze gemeente geen enkele van deze pestbelastingen hebben en geen haar op mijn hoofd er nog maar aan denkt ze in te voeren!


Peter Reekmans is burgemeester van Glabbeek, nationaal LDD-ondervoorzitter en gewezen fractieleider in het Vlaams Parlement

Peter Reekmans (1975) is burgemeester van Glabbeek, nationaal ondervoorzitter LDD en gewezen volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter in het Vlaams Parlement.

Commentaren en reacties