fbpx

Binnenland

Michaël Devoldere

Ford Genk: solidariteit botst op grenzen

Behalve een sociaal drama is de sluiting van Ford Genk een nieuwe klap voor de internationale solidariteit. Rohnny Champagne van ABVV Metaal Limburg: ‘De Europese solidariteit onder vakbonden bestaat niet. Het gaat maar zo ver, tot het over je eigen vel gaat’.

Hoe deden ze het in de stad?

Op 14 oktober 2012 trok het kiesgerechtigde publiek naar de stembus voor de hoogmis van de lokale democratie. Hoe koos men in de Vlaamse centrumsteden, de steden boven de 50 000 inwoners (twaalf in totaal) en de Kempische hoofdstad Turnhout? En hoe staat het er nu voor in de nieuwe provincieraden?

Welke tranen weende Kitir?

SP.A-kamerlid Meryame Kitir weende oprechte tranen bij de sluiting van Ford Genk. Chef-politiek van Doorbraak Peter De Roover stelt zich de vraag wat achter die tranen schuilgaat.

Vlaanderen: Quo vadis?

Prof. Eric Faucompret heeft voor VIVES een wetenschappelijke overweging geschreven over het einde van België. Zijn conclusie: confederalisme werkt niet en er moet meer wetenschappelijk onderzoek komen.

PVDA-succes dankzij ‘hand van God’

Dat de uiterst-linkse PVDA in Antwerpen 8 % van de stemmen behaalde en vier zetels in de gemeenteraad, werd één van de verrassingen van de gemeenteraadsverkiezingen genoemd. Maakt de Scheldestad zich klaar voor de proletarische revolutie?

De eerste trap naar 2014?

Wat kunnen we, met de resultaten van de lokale verkiezingen in de hand, zeggen over de consequenties voor de nationale politiek? Wat zijn de belangrijkste tendensen en … is de eerste horde naar 2014 genomen?

Het lot van de B-partijen

De B-partijen laten zich Vlaams verkiezen, maar regeren Belgisch en dat belgicisme is nu hun enig overblijvende ideologie. Volgens Jean-Pierre Rondas zullen ze er aan ten onder gaan, maar dat risico kenden ze.

Het genoom van de geldstroom

Het genoom van de geldstroom
De ondertitel van het boek Het genoom van de geldstroom spreekt voor zich: Een wetenschappelijke ontrafeling van interregionale transfers en hun economische impact. Laten we meteen zeggen dat na de studies van KBC, Abafim, In de Warande en AK-VSZ, deze monografie van VIVES (Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving) , een nieuwe mijlpaal is in de reeks publicaties over de …

Exclusief: Doorbraak voorspelt Antwerpse verkiezingsuitslag

Eén week voor de gemeenteraadsverkiezingen trachtten TNS Media in opdracht van de De Standaard-VRT en Dedicated Research voor Gazet van Antwerpen elkaar de loef af te steken met elk een exclusieve slotpeiling. Doorbraak onderzocht de ‘meest betrouwbare peiling’ van de Gazet van Antwerpen en maakt de enige betrouwbare voorspelling van de Antwerpse verkiezingsuitslag van zondag 14 oktober.

Wordt N-VA de nieuwe CVP?

Knack online – dinsdag 09 oktober 2012 om 09u34


De rechterzijde die een links beleid steunt en de linkerzijde die bij de vraag naar Vlaamse autonomie afwezig blijft: het Belgische regeringsbeleid levert de gedroomde setting voor N-VA om verder uit te groeien tot dé Vlaamse middenpartij.

Wereld geen dorp, dorp wel wereld?

Knack online – dinsdag 18 september 2012 om 06u50


Een youtube-trailer over een obscuur anti-islamfilmpje, gemaakt in (niet eens door) de Verenigde Staten zorgt voor zware onlusten op vele plaatsen in de hele wereld. Er vallen zowaar doden bij de rellen.

UF of N-VA

De voorbeschouwingen op de lokale verkiezingen focussen op die ene vraag: hoe groot wordt de doorbraak van de N-VA? En daarmee verbonden, zal die doorbraak de overblijvende absolute meerderheden breken? Toch is de inzet van de lokale verkiezingen op 14 oktober niet tot die vraag te herleiden. Wij focussen ons op de evolutie in Vlaams Brabant, met een sterke interesse voor de Vlaamse rand (rond Brussel).

Vernederlandsing Vlaamse rand in twee generaties

Jan De Craen is voorzitter van de vzw De Rand, een vzw, gesteund door de Vlaamse overheid, die opkomt voor het Vlaamse karakter van de Rand. Volgens De Craen is het behoud van het Nederlandstalig karakter van de Rand de inzet van de lokale verkiezingen. De situatie van de Rand is ook sterk veranderd ten opzichte van zes jaar geleden. …

Wat motiveerde N-VA om Ceder in huis te nemen?

De beslissing van N-VA om oud-Vlaams Belanger Jürgen Ceder een plaats te geven bij de gemeenteraadsverkiezingen, heeft heel wat commotie losgeweekt. Waarom zette N-VA die stap? Knack-online vroeg de chef-politiek van Doorbraak Peter De Roover naar zijn kijk op deze zaak.

Beetje meer Vlaamse ambitie mag

‘Plus est en vous’, schreef Luckas Vander Taelen hier, en Peter De Roover is het ermee eens, zij het niet met de argumenten die dat moesten schragen. Tegenover vijf overwegingen plaatst hij vijf bedenkingen. (De Standaard, 18 juli 2012)

Quid monarchie (3)

Op 10 juni 2012 organiseerde N-VA een colloquium over de toekomst van het Belgische koningshuis onder de titel ‘Quid monarchie’. Drie vakmannen belichtten het probleem en kwamen tot de slotsom dat er nog heel wat werk is vooraleer we in België kunnen spreken van een moderne monarchie die past in een democratie. Naar aanleiding van de troonsbestijging van Willem-Alexander hernemen we de bespreking die we er aan wijdden.

Quid monarchie (2)

Op 10 juni 2012 organiseerde N-VA een colloquium over de toekomst van het Belgische koningshuis onder de titel ‘Quid monarchie’. Drie vakmannen belichtten het probleem en kwamen tot de slotsom dat er nog heel wat werk is vooraleer we in België kunnen spreken van een moderne monarchie die past in een democratie. Naar aanleiding van de troonsbestijging van Willem-Alexander hernemen we de bespreking die we er aan wijdden.

Quid monarchie (1)

Op 10 juli 2012 organiseerde N-VA een colloquium over de toekomst van het Belgische koningshuis onder de titel ‘Quid monarchie’. Drie vakmannen belichtten het probleem en kwamen tot de slotsom dat er nog heel wat werk is vooraleer we in België kunnen spreken van een moderne monarchie die past in een democratie. Naar aanleiding van de troonsbestijging van Willem-Alexander hernemen we de verslaggeving die we er aan wijdden.

Lapt N-VA Vlaamse afspraken aan de laars?

Minister van Onderwijs Pascal Smet wekt de indruk dat N-VA (en dus onuitgesproken ook CD&V) het Vlaams regeerakkoord niet eerbiedigen als ze hem niet volgen in zijn drieste hervormingenplannen voor het middelbaar onderwijs. Wat zegt dat Vlaams regeerakkoord daarover?

tso en bso zijn geen steden in Siberië

In De Standaard zet Peter De Roover vraagtekens bij de noodzaak om het onderwijs verregaand te hervormen. Ook en vooral leerlingen uit de technische en beroepsrichtingen dreigen de dupe te worden als de plannen van Pascal Smet worden uitgevoerd.