fbpx


Brussel, Religie

Onverdoofd slachten: kiest Conner voor theocratie of democratie?
In Brussel worden, in het slachthuis van Anderlecht alleen al, elk jaar meer dan 30.000 dieren onverdoofd geslacht. Die dieren lijden. Volgens de wetenschappers van het Europese Voedselveiligheidsagentschap (EFSA) veroorzaakt het doorsnijden van de hals veel weefselschade in een gebied met veel pijnreceptoren. De snelle bloeddrukdaling die, volgt op het bloedverlies, leidt tot angst en paniek. Daardoor kunnen dieren die niet verdoofd zijn bloed inademen en stikken ze uiteindelijk vaak in hun eigen bloed, stelt Jong N-VA voorzitter Jeroen Bergers. 

Het is een barbaarse praktijk die onnodig is en voorbijgestreefd. Vlaanderen was met dank aan Ben Weyts wereldwijd een pionier met haar verbod op onverdoofd slachten. Dit verbod werd overgenomen in landen zoals Zwitserland, Denemarken, Zweden, Slovenië en Noorwegen. Ook Wallonië volgde het Vlaamse voorbeeld en voerde een verbod op onverdoofd slachten in. Brussel is dus het enige landsdeel dat dit dierenleed nog toestaat.

Religieus fundamentalisme

Woensdag 8 juni verwierp de Brusselse commissie leefmilieu het verbod op onverdoofd slachten. Opvallend, omdat onder andere Vooruit, dat in Vlaanderen wel voor een verbod op onverdoofd slachten stemde, in Brussel tegenstemde. Opvallender echter was de argumentatie waarmee ze tegenstemden. Zo verkondigde Fouad Ahidar dat hij niet kan geloven dat dieren die onverdoofd geslacht worden lijden, aangezien God toch niet zou willen dat ze lijden. Daarmee werpt Vooruit ons terug de tijd in naar een periode waarin religieus fundamentalisme meer waard was dan de wetenschappelijke consensus.

De povere reactie van Conner Rousseau liet niet lang op zich wachten. ‘De partijtop was niet op de hoogte van het standpunt van de Brusselse fractie over onverdoofd slachten dat tegen de partijlijn ingaat.’ Dit kan je, zacht uitgedrukt, toch bijzonder ongeloofwaardig noemen. In welke partij wordt een dossier dat voor conflict zorgt binnen de regering, waar de regering zelfs niet op dezelfde manier over stemt en de media dagelijks opvolgt, niet besproken op het partijbestuur? Dat is hetzelfde als zeggen dat de partijtop van Vooruit niet op de hoogte is van het standpunt van haar kamerfractie over de kernuitstap.

Herkansing

Gelukkig krijgt Vooruit vandaag een herkansing in de plenaire vergadering van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. In Brussel komen voorstellen die in de commissie verworpen worden namelijk terug aan bod in de plenaire vergadering. Vooruit kan dus afrekenen met de religieus fundamentalistische argumentatie van haar parlementslid door in de plenaire wel voor een verbod op onverdoofd slachten te stemmen.

Of dat er van gaat komen valt te betwijfelen. Hilde Sabbe, een ander Brussels parlementslid van Vooruit, was eerlijker over waarom ze in Brussel tegenstemmen. In Brussel wonen te veel moslims en daarom zijn de socialisten tegen. Dat is eerlijker, maar wel alweer een argument gebaseerd op religie. Nochtans oordeelde zowel het Grondwettelijk Hof als het Europees Hof van Justitie dat het Vlaamse verbod op onverdoofd slachten de godsdienstvrijheid niet schendt. Bovendien toonde een opiniepeiling, die IPSOS in 2021 in opdracht van GAIA uitvoerde het volgende. Meer dan de helft van de Brusselse moslims staat positief of neutraal  tegenover het verdoven van dieren voor de slachting. Dat is ook logisch aangezien het grootste exportland voor halalvlees Nieuw-Zeeland is. Een land waar, u raadt het nooit, ze ook een verbod op onverdoofd slachten hebben.

De argumentatie van de socialisten jaagt ons dus niet alleen terug in de tijd. Ze houdt ook geen steek. Het welzijn van dieren verdient beter. Om alle Brusselse parlementsleden te confronteren met dit onnodige dierenleed bezorgden we hen met Jong N-VA in januari al kaartjes. Op de voorkant van die kaarten zie je een gewoon schaapje, maar wanneer u het kaartje opent ziet en hoort u de lijdensweg van dieren die onverdoofd geslacht worden. Om Conner Rousseau op zijn verantwoordelijkheid te wijzen verstuurden we ook zo’n kaartje naar hem. Zwakke excuses zijn onvoldoende. Als hij zijn geloofwaardigheid wil behouden moet hij er ofwel voor zorgen dat zijn partij voor een verbod stemt, ofwel moet hij religieus fundamentalistische parlementsleden uit zijn partij zetten. Dat Conner zich graag als konijn verkleedt weten we al, maar of hij een moer om dierenwelzijn geeft ontdekken we vandaag.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Jeroen Bergers

Jeroen Bergers is student rechten aan de KU Leuven. Hij is studentenvertegenwoordiger en voorzitter van Jong N-VA Vilvoorde. Hij heeft een passie voor lezen en golfsurfen.