fbpx


Geen categorie
Thierry Debels

Oproep aan koning Filip: respect voor Vlamingen begint met correct taalgebruik

opinieDe communicatie van het Belgisch koningshuis verloopt via de website monarchie.be. Je zou verwachten dat het taalgebruik in het Nederlands onberispelijk is. Dat is niet het geval.

Als we op deze webstek de omschrijving bekijken van het ‘Hulpfonds van de koningin’ (met kleine letter en niet met hoofdletter zoals op de website), dan lezen we letterlijk dit:

‘De vzw “Hulpfonds van de Koningin” heeft als doel de Koningin te helpen in haar liefdadige en sociale werken door, volgens haar richtlijnen, fondsen voor deze werken in te ramelen (sic), tot haar beschikking te stellen of toe te wijzen.’

‘De vzw kan meewerken an (sic) de oprichting of de ontwikkeling van instellingen waarvoor de Koningin een speciale belangstelling heeft.’

Bij de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (GSKE) lezen we dit:

‘hans (sic) verleent de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (G.S.K.E.) daadwerkelijke steun aan zeventien universitaire ploegen, verspreid over het ganse land.

Het zijn maar enkele van de tientallen taalfouten op de site.

Het lijken onschuldige taalfoutjes, gemaakt uit verstrooidheid of onachtzaamheid. Misschien werden de teksten wel gemaakt door een Franstalige medewerker van de koning die, toegegeven, een vrij behoorlijk resultaat neerzette.

Maar dit is niet voldoende. De Belgische koninklijke familie heeft Frans als voertaal. Prinsen Filip en Laurent hebben elk een Franstalige echtgenote. Nét daarom moet de communicatie van de monarchie met Vlaanderen onberispelijk zijn. Taalfouten op een webstek zijn dan ook ontoelaatbaar en wijzen op minachting voor de Nederlandstaligen. Nog steeds.

De eerste opdracht van koning Filip, of is het nog steeds Philippe, is dan ook deze teksten te laten nalezen en ervoor te zorgen dat er enkel onberispelijk Nederlands te lezen is.

<Vindt u dit artikel informatief? Misschien is het dan ook een goed idee om ons te steunen. Klik hier.>

Thierry Debels is auteur. In het najaar verschijnt een biografie over koning Filip bij uitgeverij Pelckmans.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Thierry Debels