JavaScript is required for this website to work.

Jong N-VA past voor pasjesmaatschappij van Vandenbroucke

Vrije TribuneTorben Gering 10/4/2022Leestijd 2 minuten
Torben Gering, N-VA ledencongres 6 maart 2022

Torben Gering, N-VA ledencongres 6 maart 2022

foto ©

In interviews pleit Vandenbroucke, na twee jaar lang beperking van vrijheden, voor het invoeren van een wettelijk kader voor het CST.

Het is weeral zover. In een reeks recente interviews pleit onze ijverige federale minister van Gezondheid Frank Vandenbroucke, na twee jaar lang beperking van onze vrijheden, voor het invoeren van een wettelijk kader voor het gebruik van het ‘Covid Safe Ticket’ (CST).

Op die manier wil hij in de toekomst sneller kunnen schakelen en zo dus, van zodra de regering meent dat het nodig is, terug het CST invoeren. Jong N-VA past voor een pasjesmaatschappij en vindt het al zeker uit den boze om opnieuw vrijheidsbeperkende maatregelen in te voeren zonder op zijn minst de nodige parlementaire controle.

De geschiedenis herhaalt zich

De afgelopen twee jaar hebben aangetoond dat het CST weinig tot geen positief effect had op het beheren van de coronacrisis. Het moedigde volgens minister Vandenbroucke ‘subtiel’ aan tot vaccinatie, maar dit was absoluut niet nodig in Vlaanderen. Integendeel, de invoering van het CST deed sommige mensen net weigerachtig staan tegenover het coronabeleid. Zo verdween het draagvlak voor andere coronamaatregelen die wel hun nut hadden als sneeuw voor de zon. Bovendien bleek de virologische meerwaarde van het CST zowel dubieus als onvoldoende tot niet onderbouwd. Het vals gevoel van veiligheid primeerde, met hoge maatschappelijke kosten tot gevolg.

Corona is de wereld nog niet uit, dat klopt. We zullen echter moeten leren leven met de realiteit dat corona nooit volledig zal verdwijnen. De tijd van overhaast en paniekerig reageren en ageren is voorbij, tijd voor toekomstperspectief.

Vrijheid primeert

Jong N-VA kant zich tegen disproportionele en té ingrijpende vrijheidsmaatregelen. De invoering van het CST was al van in het begin een heikel punt. De initiële angst en onwetendheid die deze pandemie voortbracht kunnen nog enigszins kaderen waarom het CST er ooit is gekomen. Maar dat een minister met de huidige kennis en zonder enige aanleiding ervoor pleit om een dergelijke vrijheidsbeperkende maatregel te verankeren in onze wetten, getuigt van een stuitend gebrek aan proportionaliteit.

We bevinden ons nu in het post-coronatijdperk. Het crisisbeleid moet ingeruild worden voor een langetermijnbeleid. We begrijpen dat er nood is aan een wettelijk kader om efficiënt om te gaan met crisissituaties, maar daar moet waakzaam en doordacht mee worden omgegaan. Er moet uit het verleden worden geleerd. Het is van essentieel belang dat, zelfs in crisistijd, de opgelegde maatregelen proportioneel zijn en zo weinig mogelijk vrijheidsbeperkend werken. We moeten vertrouwen hebben in onze Vlaamse gemeenschap en zorgen voor een stabiel – maar voornamelijk door de bevolking gedragen – beleid.

Volgens Jong N-VA moeten vrijheidsbeperkende maatregelen zoals het CST of een wet op de noodtoestand gestemd worden in het parlement met een tweederdemeerderheid van haar leden. Zo worden onze persoonlijke vrijheden volledig gevrijwaard. Vrijheidsbeperkend beleid mag niet zonder parlementaire controle worden ingevoerd.

CST, nee!

Een permanente pasjesmaatschappij, waar Frank Vandenbroucke opnieuw lijkt naartoe te streven, is niet verenigbaar met een vrije en democratische samenleving. Het is niet doeltreffend, creëert een vals gevoel van veiligheid daar het de transmissie niet stopt en het verdeelt de samenleving.

Ze is nutteloos, al zeker omdat in Vlaanderen een heel grote meerderheid vrijwillig gevaccineerd is. Jong N-VA zegt ‘Nee!’ tegen een herinvoering van het CST.

Jong N-VA vertegenwoordiger in het N-VA partijbestuur

Meer van externe auteurs
Commentaren en reacties