JavaScript is required for this website to work.

Bernard Clerfayt

Is deze lijst met vergeten vragen te kort of te lang? Om met J. Jambon te spreken: “da gade gij ni bepale”!

Gui Polspoel haalt herinneringen op aan Brussel en vergelijkt de situatie voor Vlamingen toen en nu. En hij ziet vooral positieve evoluties.