JavaScript is required for this website to work.

Maurits Vande Reyde

Er dient rekening gehouden te worden met verschillende factoren bij het uitbouwen van een 5G netwerk. Cassauwers en Vande Reyde geven hier meer duiding bij.

Niet alleen bij ons troepten liberalen afgelopen weekend samen, ook in Nederland hield de VVD een pre-electorale hoogmis. Opvallend was de totaal andere visie op Europa bij beide zusterpartijen. Waar Open Vld resoluut kiest voor een Europees federalisme, luidde VVD zaterdag het einde in van de “ever closer union”. Volgens Maurits Vande Reyde zegt die tegenstelling iets over de moeilijke toekomst van de Unie.