JavaScript is required for this website to work.
Politiek

Filip Brusselmans (VB): ‘Als het cultuurpact niet gewijzigd wordt dan zet dat de deur open voor machtsmisbruik’

David Geens22/12/2020
Filip Brusselmans verzet zich in het Vlaams parlement tegen de samenstelling van
de bestuursraden van culturele instellingen

Filip Brusselmans verzet zich in het Vlaams parlement tegen de samenstelling van de bestuursraden van culturele instellingen

foto © Belga

Het cultuurpact regelt het bestuur van de culturele instellingen van Vlaanderen. Filip Brusselmans van Vlaams Belang vindt echter dat ze het niet correct spelen.

Het Vlaams Belang diende recent een decreetvoorstel in tot wijziging van het cultuurpact om het politieke evenwicht uit het Vlaams Parlement ook weerspiegeld te zien in de raden van bestuur van culturele instellingen. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Filip Brusselmans, Vlaams parlementslid voor het Vlaams belang, meer uitleg bij dit decreetvoorstel.

De evenredige vertegenwoordiging

Het cultuurpact waakt erover dat de samenstelling van het Vlaams Parlement zich ook zal weerspiegelen in het bestuur van culturele instellingen die zijn opgericht door de Vlaamse overheid of ressorteren onder de Vlaamse overheid. Het doel is om de maatschappelijke en ideologische weerspiegeling van het Vlaams Parlement te vertalen in de verschillende cultuurinstellingen, zegt Brusselmans.

‘Op die manier zijn ze ook democratisch geregeld.’ Ze werken met Vlaams belastinggeld en daarom vindt Brusselmans het logisch dat de Vlaamse volksvertegenwoordiging representatief vertegenwoordigd is. ‘Het is met belastinggeld van de burger dat men werkt dus is het logisch dat ook daar de burger vertegenwoordigd is.’

Kijkend naar de verkiezingen

Volgens Brusselmans is het logisch dat de verkiezingen de beste manier zijn om de ideologische en filosofische strekking binnen de samenleving te weerspiegelen. ‘Het Vlaams Parlement is het orgaan dat de Vlaamse overheid controleert en het is de Vlaamse overheid die waakt over de cultuurinstellingen.’ Dat is niet rechtstreeks zo bepaald, maar vloeit voort uit die bepaling. Ook vroeger werd dit al zo geregeld.

De wijziging van het decreet

Na de verkiezingen van 2019 zijn er enkele grote veranderingen geweest in het Vlaams Parlement. ‘Het Vlaams Belang maakte een grote sprong en de PVDA deed haar intrede als nieuwe partij in het parlement.’ Maar veel raden van bestuur van culturele instellingen zijn na de verkiezingen ongewijzigd gebleven, zegt Brusselmans. ‘Veel van die culturele instellingen hebben daarnaast ook bepalingen staan in hun statuten die het moeilijk maken om de strekking uit het Vlaams Parlement onmiddellijk te vertalen naar de raden van bestuur.’ Lange tijd blijft er dus een status quo en houden ze geen rekening met het Vlaams Parlement. Het Vlaams Belang wil deze scheeftrekking rechtzetten, benadrukt Brusselmans.

Brusselmans denkt niet dat de wijzigingen van de statuten van enkele culturele instellingen pas gebeurde na 2019, om dan bewust het Vlaams Belang uit de raden van bestuur te houden. Maar dat gebeurde bijvoorbeeld wel bij Unia. Zij willen zich niet neerleggen bij het democratische resultaat van de verkiezingen, zegt Brusselmans. ‘Bij de culturele instellingen is dat niet zo.’ Maar dat doet niets af aan het feit dat dit een scheeftrekking is, benadrukt Brusselmans. ‘Als dit niet verandert dan zet dat de deur open voor machtsmisbruik.’

De wetgeving

In de cultuurpactwetgeving wordt in principe geen specifieke termijn weergeven waarbinnen de raden van bestuur moeten worden aangepast naar de samenstelling van het parlement, zegt Brusselmans. ‘Men gaat er immers vanuit dat die aanpassing zo snel mogelijk gebeurt.’

De aanpassing is belangrijk omdat we willen dat de democratie wordt gerespecteerd en dat er goed bestuur is, zegt Brusselmans. ‘Als de cultuurpactwetgeving gerespecteerd moet worden, dan zal er iets moeten veranderen.’ Daarnaast is het Vlaams Belang uiteraard een belanghebbende partij, en willen ze meer inspraak hebben in de culturele instellingen, benadrukt Brusselmans. ‘Maar met het decreet willen we zeker niet aan enige vorm van zelfbediening doen.’ Daarnaast zijn de raden van bestuur vaak een heel gesloten omgeving waar veel vriendjespolitiek aan te pas komt, ook dat wil Brusselmans graag anders zien. Brusselmans vreest wel dat het voorstel in het parlement zal worden afgewezen, niet op de inhoud maar wel op de indiener.

Redacteur artikel: Rani De Leeneer

Beluister ook onze andere podcasts:

David Geens is IT-engineer en bestuurder en investeerder in verschillende vennootschappen. Bij Doorbraak focust hij zich op de audiovisuele activiteiten zoals de podcast en video interviews.

Commentaren en reacties