fbpx


Onderwijs
buitengewoon onderwijs

Kathleen Krekels: ‘Conceptnota leersteun verhelpt pijnpunten M-decreet’
Vanaf schooljaar 2022-2023 zal de Vlaamse Regering het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vervangen door het decreet leersteun. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Kathleen Krekels, Vlaams parlementslid voor N-VA, meer uitleg over dit nieuwe decreet.

Het M-decreet

Het M-decreet heeft een slechte start genomen, zegt Krekels. Het oorspronkelijke doel van het M-decreet was om kinderen die in het buitengewoon onderwijs terechtkwamen maar daar eigenlijk niet thuishoorden richting het gewone onderwijs te duwen. ‘Dit gaat bijvoorbeeld over kinderen die de taal nog niet machtig zijn.’

Terwijl het M-decreet steeds meer vorm kreeg kwam er ook op VN-niveau een verdrag over de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag is in België geratificeerd. In dat verdrag staat heel duidelijk dat kinderen met een handicap zoveel mogelijk in het gewone onderwijs moeten kunnen blijven. Volgens het VN-verdrag is het dus verkeerd om kinderen met een beperking in een apart onderwijssysteem te stoppen, zegt Krekels. Daardoor veranderde het oorspronkelijke doel van het M-decreet. Alle kinderen uit het buitengewoon onderwijs werden dus over dezelfde kam geschoren. ‘Er zijn meer kinderen overgestapt naar het gewone onderwijs dan men oorspronkelijk voor ogen had.’ Daarnaast waren er ook geen middelen voorzien om deze kinderen de juiste begeleiding te geven.

De conceptnota leersteun

Hoe kan het onderwijs dan wel op een correcte manier inclusief gemaakt worden? Om de fouten van het M-decreet te corrigeren is er nu de conceptnota leersteun. Het decreet moet dus nog gestemd worden. We zijn voorzichtig met de timing van het decreet omdat het belangrijk is eerst voldoende draagvlak te creëren, zegt Krekels. ‘We kijken ten vroegste naar het schooljaar 2022-2023.’

Één van de belangrijkste pijlers in het nieuwe decreet is de leerlingenbegeleiding. Met het decreet leersteun willen we duidelijk maken dat we zoveel mogelijk leerlingen in het gewone onderwijs willen houden maar wel met de nodige ratio, benadrukt Krekels. ‘We moeten kijken waar het kind het best past.’ De ondersteuning in het gewone onderwijs is tijdelijk, sommige kinderen hebben nood aan de omkadering van het buitengewoon onderwijs. Gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het echt nodig is, zegt Krekels. Daarnaast zullen er ook meer middelen komen voor de begeleiding van leerlingen in het gewone onderwijs.

Onderlinge samenwerking

Een ander pijnpunt uit het M-decreet dat zal worden aangepakt in het nieuwe decreet is de onderlinge samenwerking tussen de ouders en de school. Leerkrachten en leerlingenbegeleiders klaagden immers dat de ouders zich er vaak niet bij neer wilden leggen, wanneer duidelijk werd dat het kind niet in het gewone onderwijs kon blijven. Alle spelers hebben een bepaalde rol gekregen maar bij de coördinatie liep het vaak mis, zegt Krekels. Met het nieuwe decreet is het de bedoeling dat de verschillende actoren sneller met elkaar in gesprek gaan. ‘Wat er met het kind gebeurt zal ook in één dossier komen waar alle actoren toegang tot hebben.’ De doorstroming kan dan sneller verlopen, benadrukt Krekels. De ouders worden ook meer betrokken en kunnen dan groeien in de redenering van de leerkrachten en leerlingenbegeleiders.

Versterking buitengewoon onderwijs

Het nieuwe decreet leersteun wil ook het buitengewoon onderwijs versterken en meer middelen geven. Doordat er nu te weinig middelen zijn ontstaat de negatieve perceptie rond het buitengewoon onderwijs, zegt Krekels. Daarnaast wil de Vlaamse Regering de brug tussen de twee onderwijsvormen versterken. Zo moet het mogelijk zijn voor kinderen die een individueel traject volgen om deeltijds lessen te volgen in het gewone onderwijs en deeltijds in het buitengewoon onderwijs. ‘Dat lijkt niet heel praktisch maar is wel succesvol.’ Op die manier heb je het beste van twee werelden, zegt Krekels.

Tot slot zal er meer aandacht komen voor hoogbegaafde kinderen. In het M-decreet is dit echt een vergeten groep, zegt Krekels. ‘Kinderen die op hun honger zitten is ook een probleem.’

Redacteur artikel: Rani De Leeneer

Luister ook naar onze andere podcasts


Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

David Geens

David Geens is IT-engineer en bestuurder en investeerder in verschillende vennootschappen. Bij Doorbraak focust hij zich op de audiovisuele activiteiten zoals de podcast en video interviews.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.