fbpx


Buitenland
Saoedi Arabië

Toch geen kerken in Saoedi Arabië
Even leek er goed nieuws te zijn uit Saoedi Arabië. Egyptische media stuurden het bericht de wereld in dat er weldra Kerken zouden komen voor christenen in Saoedi Arabië. Dat land is nu het enige in de regio dat geen kerken toelaat op het grondgebied. De meeste christenen in Saoedi Arabië zijn migranten, arbeiders en diplomaten. Omdat kerken er verboden zijn vieren ze in privéhuizen.

Verschillende grote internationale nieuwsconcerns namen het nieuws over, weliswaar met de vermelding dat het bericht niet bevestigd was, noch door het Vaticaan, noch door Saoedi Arabië. Daar kwam in de loop van zaterdag verandering in. Het Vaticaan ontkende de deal met Saoedi Arabië, er was geen toelating om kerken te bouwen. Het verhaal bleek te mooi om waar te zijn. Letterlijk.

Kardinaal Tauran

Het verhaal kreeg plausibiliteit door het bezoek van Kardinaal Jean-Louis Tauran eind april aan Saoedi Arabië. Tauran is een voormalige secretaris van het Secretariaat voor de Relaties met de Staten (zeg maar Minister van Buitenlandse zaken) onder paus Johannes Paulus II. Sinds 2007 is hij Voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog. Iedereen kent de kardinaal, hij sprak in 2013 het ‘Habemus Papam’ uit na de verkiezing van paus Franciscus. Tauran wordt gezien als een promotor voor de dialoog tussen de katholieke kerk en de islam. Het was de eerste keer dat een curiekardinaal met een hoge positie een officieel bezoek bracht aan Saoedi Arabië.

Kardinaal Tauran was in Saoedi Arabië op uitnodiging van het Etidal centrum, opgericht in 2017, moet dat het extremisme bestrijden. Tijdens zijn bezoek had hij ook een ontmoeting met leden van de koninklijke familie van Saoedi Arabië. Hij sprak er ook met Mohammed bin Abdulkarim Alissa, secretaris-generaal van Moslim Wereldliga. Tijdens zijn bezoek riep de Kardinaal op tot religieuze verdraagzaamheid. ‘Alle burgers moeten evenwaardig worden behandeld, ongeacht hun religie en ze moeten ten volle burger kunnen zijn. Een geloofsovertuiging kan nooit worden opgelegd.’ Op een persconferentie achteraf herhaalde de Kardinaal dat hij erop had aangedrongen dat er over christenen en niet-moslims geen kwaad gesproken wordt in scholen en dat ze niet als tweederangsburgers mochten beschouwd worden.

Tauran sprak ook verzoenende taal. ‘Ik geloof niet in de botsing van de beschavingen, maar eerder in de botsing van de onbekendheid. Meestal reageren mensen omdat ze niet weten wie jij bent of wie zij zijn.’ Volgens de Kardinaal zijn ‘Extremisme en onwetendheid’ de twee vijanden die bestreden moeten worden.

Verandering

Het bezoek van de Curiekardinaal stond niet alleen. In februari was er een ontmoeting van de Saoedische kroonprins met de Aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, de spirituele leider van de meer dan 13 miljoen Anglicanen wereldwijd. In november 2017 was ook al de Maronitische Patriarch, Béchara Boutros Rai, van Libanon naar Saoedi Arabië gereisd. De 3,5 miljoen Maronieten maken deel uit van de katholieke kerk, maar volgen de Oosterse ritus in het Syrisch. Ze zijn verspreid over Libanon, Syrië, Cyprus en in migrantengemeenschappen wereldwijd, vooral in de VS, Canada, Argentinië, Mexico en Australië.

Er wordt ook verteld dat de Kroonprins zou gesproken hebben met joodse en katholieke vertegenwoordigers wanneer hij laatst in New York was. Dezelfde Kroonprins kondigde eerder ook al aan dat het verbod voor vrouwen om een auto te besturen zou opgeheven worden. Er lijkt dus wel verandering op til in Saoedi Arabië, een land dat vaak in één adem wordt genoemd met het promoten van het Wahabisme en het steunen van het jihadisme.

Het lijkt erop dat vrouwen eerder zullen mogen autorijden in Saoedi Arabië dan dat christenen er openlijk naar de kerk kunnen gaan.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.