JavaScript is required for this website to work.

corporatisme

De socialist Hendrik De Man verviel in autoritaire en corporatistische ideeën. Jan-Willem Stutje wijdde een nieuwe biografie aan de man van het Plan.

Managers reproduceren slaafs het links-liberale systeem en sluiten kritische stemmen uit. Conflicten zullen volgen.