JavaScript is required for this website to work.

grondwetswijziging

De grondwet wijzigen kan voor velen blijkbaar wel als het om religie gaat. De visie op kerk en staat verandert, en dat zorgt voor discussies

Het volstaat dat een paar schoolkinderen op straat komen, en de autonomie van de deelstaten mag op de schop, het gevaar van de klimaatwet.