fbpx


Communautair, Vlaamse Beweging
staatsvorming

VB en N-VA: investeer in Vlaamse staatsvorming
‘De kapitalisten zullen ons het touw verkopen waarmee we hen zullen ophangen’, zei Lenin ooit. België doet nog beter. Het verkoopt het touw niet, maar geeft het cadeau aan de Vlaams-nationalisten.

Dan heb ik het natuurlijk over het fabelachtige bedrag aan Belgische overheidssubsidies dat N-VA en Vlaams Belang na de verkiezingen van 26 mei zullen ontvangen: in totaal 18.352.620 euro per jaar. Dat is een stijging met bijna drie miljoen euro in vergelijking met de vorige legislatuur. Daar komt bij dat de twee partijen zo maar liefst 210 parlementaire medewerkers krijgen in de verschillende parlementen, een stijging met 44. Nog nooit in de Belgische geschiedenis hebben de Vlaams-nationale partijen zoveel middelen gekregen van de overheid.

Einde België

Hoe kan dat geld worden gebruikt om het einde van het federale België te bespoedigen? Ik pleitte hier ooit schertsend voor een Vlaams-nationale vermogenswinstbelasting. De N-VA heeft met de subsidies een vermogen opgebouwd van netto 35 miljoen euro. Als de partij zelfs nog maar een fractie van de winst daarop zou uitkeren aan, bijvoorbeeld, de Vlaamse Volksbeweging, dan zou dat voor die vereniging een flinke slok op de borrel schelen.

Vlaams Belang ontving tijdens de voorbije legislatuur beduidend minder dan de N-VA. Bovendien heeft die partij een kleiner vermogen (netto 9 miljoen euro). Nochtans was het vooral dit armere Vlaams Belang dat de Vlaamse beweging steunde. Zo sponsort Uitgeverij Egmont sinds geruime tijd het Zangfeest. Die uitgeverij plaatst ook paginagrote advertenties in Vlaamsgezinde tijdschriften, zoals het VVB-blad Grondvest. Tot 2016 was Uitgeverij Egmont juridisch een component van het Vlaams Belang, maar sinds 2017 niet meer. De bestuursorganen blijven wel exclusief bemand door Vlaams Belang-politici.

Misschien zal die geldstroom van Vlaams Belang/Egmont naar de Vlaamse beweging nu nog verder aanzwellen. Maar ideaal is dit natuurlijk niet. Op die manier dreigt de partijpolitieke neutraliteit van de Vlaamse beweging in het gedrang te komen. VB en N-VA kunnen hun miljoenen beter gebruiken om zélf aan Vlaamse beweging te doen. Hoe dan? In feite is het eenvoudig. Ze moeten hun middelen investeren in twee zaken: studeren en communiceren.

Expertise opbouwen

De Vlaamse beweging heeft om te beginnen nood aan inhoudelijke expertise. De Belgische structuren zijn bovenmenselijk ingewikkeld. De dysfuncties zijn talrijk. Maar het blootleggen daarvan vergt gedegen studiewerk. Veerle Wouters en Hendrik Vuye hebben hier de weg gewezen. In hun boeken deconstrueren ze de Belgische staatsstructuur op basis van een grondige wetenschappelijke analyse. Ze leggen feilloos de vinger op de Belgische wonde.

Maar er ligt nog héél veel werk op de plank. De transfers, de financieringswet, de krakkemikkige bevoegdheidsverdeling, de toepassing van de taalwetgeving, de communautaire verschillen inzake de werking van het gerecht, de ongelijke toepassing van de federale sociale zekerheidsregels, het Brusselse kluwen, enzovoort… Het zijn stuk voor stuk kwesties die tot op het bot moeten worden uitgespit door de studiediensten van N-VA en Vlaams Belang.

Boodschap verspreiden

En dan communiceren. Alle experts zijn het erover eens: deze verkiezingen hebben bewezen hoe spectaculair de impact is van de sociale media. De intelligente manier waarop Vlaams Belang hierop heeft ingezet was één van de redenen van zijn succes. Ook de N-VA heeft de voorbije jaren veel expertise aangetrokken op dat vlak. De komende vijf jaar moeten beide Vlaams-nationale partijen hun digitale toverkunsten maximaal ten dienste stellen van de Vlaamse zaak. Er mag geen dag voorbij gaan zonder dat er een blits filmpje wordt gelanceerd waarin België aan de kaak wordt gesteld en het alternatief wordt gepromoot: de Vlaamse staat.

Wat dat betreft reed de N-VA de voorbije vijf jaar met de handrem op. Zogezegd omdat ze de federale regering niet wou destabiliseren. Laat ons hopen dat dit nu anders zal zijn. De N-VA investeerde haar miljoenen vooral in vastgoed. Dat was allicht een goede belegging. Maar investeren in Vlaamse staatsvorming is veel beter. Kwestie van het Belgische touw zo efficiënt mogelijk te benutten, Lenin indachtig.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Bart Maddens

Bart Maddens is politicoloog en germanist.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.