fbpx


Multicultuur & samenleven, Politiek
Vlaams Belang

‘Een goed politicus moet ook als actievoerder de straat opgaan en onder de mensen komen’

Dubbelinterview met Filip Dewinter en Sam van Rooy (Vlaams Belang)Een frisse zaterdagmorgen trekt veel volk naar de markt in Mechelen. Tussen de kooplustigen doen ook Filip Dewinter en Sam Van Rooy van Vlaams Belang hun ronde. De ene is de tel kwijt en doet mee aan zijn 16de of 17de verkiezingscampagne in de bijna 35 jaar dat hij politicus is. De andere doet mee aan zijn derde verkiezingen, maakt de overgang van werknemer naar mandataris en is sinds oktober aan zijn eerste mandaat begonnen: gemeenteraadslid in Antwerpen, onder de vleugels van Dewinter.

Kandidaat burgemeester

Filip Dewinter zal na 26 mei 2019 opnieuw in het Vlaams Parlement zetelen, na een legislatuur in De Kamer. Sam van Rooy, zijn medewerker en perswoordvoerder in Antwerpen, kan als vierde op de lijst voor dat Vlaams parlement lijst mee naar Brussel, als de verkiezingsuitslag in de lijn der verwachtingen ligt. Van Rooy wordt weleens gezien als de ‘kroonprins’ of opvolger van Dewinter. In de Antwerpse gemeenteraad wordt hij dat al snel. Na de verkiezingen van 26 mei 2019 wordt Sam Van Rooy de fractieleider van Vlaams Belang in de Antwerpse gemeenteraad, een zo mogelijk nog grotere uitdaging dan Vlaams Parlementslid zijn. ‘Dat is een grote verantwoordelijkheid die ik krijg. Ik lig daar wakker van, zeker omdat ik die kans krijg van een politicus met de staat van dienst en de ervaring zoals Filip Dewinter.‘

Van Rooy als fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad, het lijkt een doorschuifoperatie en Dewinter geeft dat ook toe. ‘Het is een voorbereiding op de toekomst. De gemeenteraadsverkiezingen over vijf jaar zullen heel bepalend zijn en dus hebben we dan een jong boegbeeld nodig, iemand die kandidaat burgemeester zal zijn namens onze partij. Ik ben ervan overtuigd dat die volgende verkiezing de verkiezing te veel zou zijn voor mij. Ik kan dat nu nog ten volle ondersteunen en actief begeleiden en de stemmen blijven halen. We bereiden de toekomst goed voor in Antwerpen.’

Campagne

Eerst is er nog de campagne voor de moeder aller verkiezingen van 2019. Daarvoor trekt Vlaams Belang dus nog altijd de markt op. Het lijkt ons een plaats waar Dewinter zich thuis voelt. ‘Dat klopt absoluut. Ik leef voor het campagnevoeren. Dat er vijf jaar geen campagne is frustreert me nu al. Dat is ook het grote verschil met andere landen, waar er vaak om de twee jaar een verkiezing is. Die grote verkiezingsloze periode remt ons in onze opgang. Wij hebben de campagne en het op straat gaan nodig. Die schwung van een partij in opgang die campagne kan voeren, missen we en dat frustreert. Het succes dat we nu hebben, dat zouden we binnen twee jaar kunnen doortrekken in nieuwe overwinningen. Want dat we zullen winnen, daar ben ik zeker van. Ik reken erop dat we een +10% partij zijn.’

Bij Sam van Rooy denk ik dan, die voelt zich meer thuis in een studeerkamer dan op de markt.

Sam van Rooy: ‘Ik hoor dat weleens. Daarom ben ik blij dat ik kan leren van de beste, van Filip Dewinter. In mijn genen zit het inderdaad om te schrijven en te debatteren. Ik doe dan ook veel debatten in deze campagne: schooldebatten, universiteitsdebatten, …’

Dewinter: ‘Daar leer je de stiel.’

Van Rooy: ‘Filip heeft me ook geleerd om het belang in te zien van de markten en de straat.’

Wat is daarvan dan het belang?

Sam van Rooy: ‘Het parlement is een stolp waaronder je als parlementair terechtkomt. Daar moet je regelmatig uitbreken. Een goed politicus moet zijn parlementaire werk doen en ook schrijven, maar ook als actievoerder de straat op gaan en onder de mensen komen. Pas nog hebben wij actiegevoerd tegen de moslimbeurs in Antwerpen en het asielcentrum in Deurne. Wij zijn politicus in het systeem, maar ook daarbuiten. Zo blijf je ook in contact met die mensen die de politiek niet volgen en dat is nog altijd een grote groep.’

Is dat asielcentrum in Deurne een geschenk van deze regering aan Vlaams Belang?

FDW: ‘Ik ken het dossier, dit zat in de pijplijn, Fedasil en het Rode Kruis bepalen dat. Op het moment dat er een piek komt opent men een mogelijk nieuw centrum en dat was Deurne.’

SvR: ‘Je kan het evengoed zien als een cadeau voor N-VA. Ze zijn uit de regering gestapt voor Marrakesh en ze gebruiken dat nu ook tegen Maggie De Block.’

FDW: ‘Ze zijn wel door de mand gevallen door niet te ageren. De Wever kon dat asielcentrum wettelijk perfect tegenhouden. Wij hebben in de gemeenteraad daartoe een motie ingediend, de meest laagdrempelige motie die ik ooit in mijn carrière heb ingediend, en zelfs daar hebben alle N-VA’ers tegengestemd. Tja.’

Identiteit

N-VA lijkt erop uit om het verschil tussen N-VA en Vlaams Belang in deze campagne duidelijk te maken. Dat is een van de bedoelingen van het nieuw boek van Bart De Wever.

SvR: ‘De Wever voelt dat er vanuit N-VA naar het Vlaams Belang gelonkt wordt. Er zijn lekken in zijn schip waarlangs mensen naar ons of terug naar ons komen. De Wevers boek moet zeggen: het rechtse identitaire langs de ene kant en het cultuurmarxisme aan de linkerkant zijn het kwaad. Het is zijn noodkreet: “Laat je niet verleiden door het VB!”’

Maar waar zit dan het verschil tussen Vlaams Belang en N-VA? Is dat het inclusief nationalisme?

FDW: ‘Wat is dat “inclusief nationalisme” en al dienen trut? Wat is identiteit? Dat is wat een volk kenmerkt. Je moet een gemeenschappelijk taal hebben en een gemeenschappelijke afkomst, daar is niets fout aan. Dat wordt etnisch nationalisme genoemd. De afkomst, de etnische component dus, is er gewoon. Je moet dat niet overbeklemtonen, maar het is van belang. Naast taal en afkomst zijn er dan cultuur en het gemeenschappelijk grondgebied waarop een volk woont en leeft. Ik vind dat nog altijd een goede definitie van de term “volk”. Identiteit is wat een volk kenmerkt. De Wever ontkent nu het element afkomst. Hij zet etnisch nationalisme af tegen inclusief nationalisme. Wij willen niet uitsluiten, maar van wie je de zoon, kleinzoon en achterkleinzoon bent, is medebepalend voor wie je bent vandaag. Of je dat fijn vindt of niet. Wij doen daar geen afstand van, ook niet onder druk van politiek correct links. Want daar is niets fout aan. Betekent dit dat mensen die een andere huidskleur hebben en van elders komen geen deel van ons kunnen worden? Absoluut niet. Die kunnen zich integreren en assimileren, in onze gemeenschap, maar hun aantal moet beperkt blijven. Het moet ook in de juiste verhouding zijn, maar zeker in heel wat concentratiewijken is die allang zoek.’

Is het verschil dan zo groot? Is het niet een verschil in hoe je het benadert? Allebei willen jullie voorwaarden opleggen om lid te worden van de club.

SvR: ‘Op Doorbraak.be heb ik recent een artikel gepubliceerd waarin ik schreef dat de lat voor ons inclusief nationalisme veel hoger ligt dan die van De Wever. Wij brengen veel meer de culturele component in. De Wever pleit er niet voor om migratie te controleren en te beperken op basis van cultuur. Wat dat betreft heerst ook bij de N-VA een grote mate van maakbaarheidsdenken. Bij ons niet. De N-VA hanteert eigenlijk louter economische voorwaarden: taal, opleiding, scholingsgraad, welvaartsniveau. Australië werkt ook zo, met een puntensysteem. Dat betekent echter dat een Engelssprekende Pakistaanse dokter mag immigreren, terwijl hij islamitische opvattingen kan hebben over vrouwen, Joden, homoseksuelen, ex-moslims, ongelovigen, de vrijheid van meningsuiting, …. Daarin staan wij dus anders. Voor ons is die culturele achtergrond fundamenteel. De N-VA hanteert een eenzijdig liberale logica: migranten zijn werknemers en consumenten, en als ze wat dat betreft goed genoeg scoren worden ze toegelaten. Maar een welbespraakte advocaat of eender welke hooggeschoolde kan evengoed voor de invoering van de sharia zijn. Dus moet er (ook) een religieus-culturele selectie zijn op wie hier binnenkomt.’

Ik lees en hoor alle dagen dat migratie geen campagnethema is. U doet veel schooldebatten, leeft dat thema daar wel of niet?

SvR: ‘Veel scholen doen hetzelfde als de media. Ze proberen het migratiethema weg te duwen door Anuna De Wever en het klimaat te hypen. Maar dat werkt niet honderd procent omdat “het klimaat in de straat”, met name vervreemding, islamisering en onveiligheid, bij veel jongeren toch blijft leven.’

Klimaat

Waar staat Vlaams Belang in het klimaatdebat?

FDW: ‘Over de essentie hoor je niemand. Het grote probleem is de overbevolking. Niet hier in Europa, maar vooral in derdewereldlanden. Er worden per dag 223.000 mensen geboren. Dat is gigantisch. Per seconde worden er twee mensen geboren en sterft er één. In 1900 woonde er geen miljard mensen op onze planeet. Vandaag zijn we met acht keer zoveel en er komen er de volgende 30 jaar nog minstens 2 miljard bij. Dat is meer vervuiling, meer CO2 en meer opwarming. Er moet een stop komen via geboortebeperking in de derde wereld, de fameuze “klimaatknip” dus! Niet enkel in functie van het klimaat, maar ook in functie van ontwikkeling en migratie. Maar ik denk dat de politiek-economische “powers-that-be” een soort consensus hebben: hoe meer mensen, hoe meer consumptie, hoe meer productie hoe beter voor ons.’

Stellen jullie het kapitalistisch systeem in vraag?

FDW: ‘Ja absoluut, kapitalisme houdt alleen maar rekening met winst, niet met het algemeen belang.’

SvR: ‘Eigenlijk had Filip hiermee bij het toenmalige Agalev kunnen zitten. “Anders gaan leven”: er zijn grenzen aan de groei. De partij Groen heeft dat losgelaten. Maar er zijn effectief grenzen aan de groei.’

Maar hoe zit dat dan concreet? Moeten de kerncentrales openblijven?

SvR: ‘Dat is evident. Wij zeggen wat logisch en wetenschappelijk is. Gascentrales kosten ons veel geld en zorgen voor meer CO2. Maar wij doen niet mee met de dogmatische klimaathysterie. Wij hebben vertrouwen in de technische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Denk maar aan waterstof, thorium en kernfusie. Binnen twintig-dertig jaar staat dat veel verder. Laat ons inzetten op thoriumcentrales, we moeten mee zijn op die trein. In snap niet dat we daarop niet meer inzetten. Zonnepanelen en windmolens, dat is energie van het verleden, per kilowattuur is dat enorm milieuvervuilend. Dat is wetenschappelijk aangetoond, maar als je dat durft te zeggen word je buitengedragen.’

Cordon

Hoe zit het met het cordon? Wordt dat erger of wordt dat zwakker?

FDW: ‘Er is een zekere therapeutische hardnekkigheid. Het is een heilige koe in de Wetstraat waar niemand durft aan raken. Ze houden dat cordon overeind omdat anders de krachtverhoudingen grondig veranderen. Zeker tussen Vlaanderen en Wallonië. Als het Vlaams Belang in Vlaanderen het cordon zou kunnen doorbreken, zou dat de onafhankelijkheid van Vlaanderen kunnen betekenen. Een Vlaamse regering met N-VA en, op een of andere manier, Vlaams Belang, dat zou een steeds linkser Wallonië nooit pikken. Het doorbreken van het cordon is de grootste hefboom om onafhankelijkheid sneller dan gedacht te realiseren. En dat is niet onmogelijk. Tussen N-VA en Vlaams Belang staat volgens De Wever dan wel een Chinese muur, maar tussen Sp.a en N-VA gaapt een Grand Canyon. Toch werken ze samen. Maar het cordon is niet voor eeuwig. Ik heb gezien wat er in Italië, in Denemarken, in Oostenrijk gebeurd is. Het cordon kan even snel verdwijnen als het gekomen is. Het is een zaak van politieke opportuniteit.’

Nochtans wordt u gezien als de man die het cordon telkens weer wat strakker aantrekt, door bijvoorbeeld in De Kamer eens met een Koran te zwaaien.

FDW: ‘Als ik het probleem ben, dan zet ik een stap opzij. Ik zal niet het struikelblok zijn. Maar als ik dat zeg komt er van de overkant meestal geen antwoord. Het cordon blijft een politieke strategie. Om de politieke strekking van het politiek correcte antiracisme en de multicultuur overeind te houden, is het cordon nodig. En de N-VA loopt daarin mee. Kijk echter naar links. Die slagen er goed in om rechts te culpabiliseren en ondertussen zonder probleem samen te werken met extreemlinks. Denk je werkelijk dat de PS één seconde zal twijfelen om samen te werken met de PTB? Wij zijn de domste rechterzijde van Europa en de wereld. Wij laten toe dat links aan de afstandsbediening zit. De Wever praat links naar de mond. En komt dan met zijn “Chinese muur” tussen N-VA en Vlaams Belang. Rechts heeft een meerderheid in Vlaanderen, maar we gebruiken die niet. De Wever heeft daar een historische politieke rol te spelen. Als hij dat niet doet, dan worden hij en de N-VA slechts een voetnoot in de geschiedenis van de Vlaamse beweging.’

Toch zegt men dat N-VA Vlaams Belang achternaloopt.

SvR: ‘Dat is de grootste onzin, die verkocht wordt door de linkerzijde, die dat zeggen omdat ze niet snappen wat De Wever bijvoorbeeld zegt over de islam. Ze doen dat ook strategisch om de N-VA weg te zetten als iets fout. Maar als je goed leest is de analyse van de N-VA dezelfde als die van links: er is in wezen niets mis met de islam, er zijn alleen wat uitwassen. Wij zeggen dat er wel degelijk een probleem is met de islam zelf: met de leer, de fundamenten, de bronnen. Wij leggen de lat dan ook véél hoger: de islam moet fundamenteel worden hervormd. Zolang dat niet het geval is, kan de islam geen aanspraak meer maken op onze vrijheid van religie. De islamitische doctrine moet worden behandeld als een ongewenst totalitaire ideologie, die weliswaar een misleidend religieus randje heeft.

Is de politieke houdbaarheidsdatum van FDW nog niet overschreden?

FDW: ‘Verjonging en vernieuwing hebben geen zin als het enige criterium voor een mandataris de leeftijd is. Dan zijn we fout bezig. Aan kindsoldaten hebben we niets, jongeren moeten kansen krijgen en hun jaren verdienen. Die kansen moeten we dus geven, maar de noodzakelijke generatiewissel mag geen executie van de “anciens” zijn. Ervaring moet hand in hand met verjonging gaan. Trouwens, als ik kijk naar grote staatsmannen zoals Churchill en Reagan, die pas op hun 70ste eerste minister en president werden, heb ik op mijn 56ste nog een grote toekomst voor me!’

Eindigt u dan als de Herman De Croo van Vlaams Belang?

FDW: ‘(ferm) Neen, die ambitie heb ik niet. Anderzijds: waarom zou ik nu al op pensioen gaan? Ik heb al die jaren in het parlement gehoord dat we langer moeten werken, tot 65, en ik zou moeten vertrekken mijn 56? Laat de verschillende generaties hun rol spelen. Ik heb niet de ambitie om partijvoorzitter of fractieleider te worden, maar ik wil wel mijn rol blijven spelen. Ik wil wel niet tot mijn 70ste in het parlement blijven. Maar ik voel me nog te betrokken om af te haken. Ik vertegenwoordig ook een groep kiezers: de volkse kiezer, waar men soms wat meewarig over doet. Die mensen mogen we niet in de steek laten.’

En die nieuwe generatie?

SvR: ‘Ik stel me af en toe in de plaats van Filip, iemand met zo’n carrière en met zo’n grote verdienste, die vriend en vijand hem toeschrijven. Mocht ik hem zijn, ik liet me ook niet zomaar opzijzetten. Voor ons als jongere politici is het van belang om te leren van politici als Dewinter.’

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak