fbpx


Binnenland

Vlaams Belang lanceert 15 maatregelen om migratiestroom te beperken

IKEA-plan haalt de mosterd bij nieuw Zweeds regeerakkoordNee, we beleven vandaag geen opvangcrisis maar een asielcrisis, vindt het Vlaams Belang. En dus pakt de partij uit met een pakket van 15 concrete voorstellen die de instroom de komende jaren fors moeten verminderen én die netjes binnen de huidige EU-wetgeving passen. ‘Het misbruik van de asielwetgeving in ons land holt het eigenlijke asielrecht uit’, onderstreept voorzitter Tom Van Grieken. ‘Daarom moet de Belgische regering veel meer een actieve actor worden, in plaats van de huidige instroom zomaar te ondergaan.’

Een persconferentie van het Vlaams Belang waarop naast de Vlaamse ook de Zweedse vlag prijkt? De toon was meteen gezet: niet voor niets doopte de partij het nieuwe pakket asielmaatregelen het IKEA-plan. IKEA staat in dit geval voor ‘Immigratie Kan Echt Anders’, maar de mosterd haalde het Vlaams Belang wel degelijk in Zweden. Daar boekten de radicaal-rechtse Zweden-Democraten onlangs een stevige verkiezingsoverwinning, en de partij biedt er nu gedoogsteun aan de nieuwe, rechtse regering. Dit vertaalt zich in een regeringsprogramma dat de immigratie met een aantal concrete maatregelen fors wil beperken.

Met dit jaar al ruim 26.600 asielaanvragen lijken we immers goed op weg om het absolute record op dat vlak van 2015 te benaderen. ‘Ook Zweden zette zich jarenlang op de kaart als een land met een bijzonder gul en humanitair migratiebeleid’, stelt Van Grieken. ‘In 2015 vroegen zomaar eventjes 163.000 mensen er asiel aan, en dat bleek een keerpunt. Een land van amper 10 miljoen inwoners heeft eenvoudigweg niet voldoende draagkracht voor zo’n massale instroom. De nieuwe Zweedse regering wil de asielcrisis nu niet langer ‘managen’ maar radicaal indammen. Op basis van het nieuwe Zweedse regeerprogramma stellen ook wij nu een pakket van 15 maatregelen voor die beleidsmatig perfect binnen het strakke EU-kader vallen.’

Gezinshereniging

Gezinshereniging blijft tot vandaag het belangrijkste legale migratiekanaal naar ons land, jaarlijks goed voor zowat 10.000 nieuwe migranten. Het is dan ook geen toeval dat Vlaams Belang in eerste instantie de modaliteiten voor die gezinshereniging fors wil verstrengen. Zo wil de partij de invulling van het begrip ‘gezinsleden’ fel vernauwen, zodat alleen nog het kerngezin – ouders en kinderen dus – onder die noemer valt.

Zogenaamde ‘gezinsherenigers’ zouden ook al voor hun vertrek naar ons land een bindende integratietest moeten afleggen. ‘Het Europees recht voorziet ook in die mogelijkheid’, maakt Van Grieken zich sterk. ‘Daarnaast willen we bijvoorbeeld ook de termijn waarbinnen een verzoek tot gezinshereniging zonder inkomensvoorwaarden kan worden aangevraagd, verkorten van 1 jaar tot 3 maanden. We willen die hereniging bovendien ook beperken tot gezinsbanden die al bestonden alvorens een asielzoeker België binnenkwam. Eerst asiel krijgen, vervolgens huwen met een partner in het thuisland en die daarna ook naar ons land halen, mag dus niet langer mogelijk zijn.’

Veilige landen

Een tweede pakket maatregelen viseert de gratis rechtsbijstand waarop de meeste asielzoekers – bij gebrek aan inkomen of bestaansmiddelen – recht hebben. ‘Op basis van het Europees recht is het perfect mogelijk om daarvan een bewijs te vragen’, klinkt het. ‘Bovendien zouden we ook de rechtsbijstand in beroepsprocedures kunnen afschaffen.’

Vlaams Belang stelt ook voor om de mogelijke beroepstermijn voor een asielprocedure gevoelig in te korten. Vandaag bedraagt die in ons land nog 30 dagen, wat langer is dan in de meeste Europese landen.

Ook de lijst met zogenaamd ‘veilige landen’ – landen waarnaar asielzoekers via een versnelde procedure kunnen worden teruggestuurd – kan best worden uitgebreid, vindt Van Grieken. ‘Anno 2022 worden onder meer Marokko, Tunesië en Senegal door België niet als veilig beschouwd. Dat zijn nochtans stuk voor stuk landen waar heel wat landgenoten vrolijk hun vakantie doorbrengen.’

Doorgedreven controle

Een derde pakket maatregelen mikt vooral op een meer doorgedreven controle. Zowel van mensen die asiel vragen – bijvoorbeeld door de data op hun mobiele telefoons uit te lezen – als van mensen die mogelijk illegaal in het land verblijven nadat hun aanvraag werd afgewezen.

Tegelijk wil Vlaams Belang ook meer druk zetten op de landen van herkomst om uitgewezen onderdanen opnieuw terug te nemen. ‘Waarom zouden we ontwikkelingshulp of handelsakkoorden niet afhankelijk maken van de bereidheid van die landen om illegalen terug te nemen’, vraagt Van Grieken zich af. ‘Het moet stilaan duidelijk zijn dat we de bovengrens bereikt hebben van wat we als land aankunnen. We zitten intussen aan 31.000 opvangplaatsen, en bovendien geven de cijfers van de voorbije jaren aan dat ruim de helft van de migranten die in ons land asiel aanvragen daar achteraf geen recht op blijken te hebben. Met de maatregelen die wij nu voorstellen, geven we echt een duidelijk signaal dat het genoeg is geweest. Daarmee schrik je ongetwijfeld al heel wat potentiële kandidaten af.’

Aangeboden door het Horizon 2024 fonds


Dit artikel is deel van de artikelenreeks Horizon2024 en wordt gefinancierd door het Horizon 2024 fonds.

Ik steun het Horizon 2024 fonds.

Filip Michiels

Filip Michiels is zelfstandig journalist.