fbpx


Multicultuur & samenleven

Vlaming wil geen land zonder grenzen
‘Put alle rechtsmiddelen uit. Deze zaak is een te belangrijk precedent. De Vlamingen willen geen land zonder grenzen.’ Dat drukte Vuye de staatssecretaris op het hart in de Kamer tijdens het vragenuurtje. ‘Men misbruikt het EVRM voor extreem-linkse doeleinden.’

Toepassing EVRM

Is de Belgische Grondwet van toepassing op het grondgebied van de Verenigde Staten? Het lijkt een strikvraag, maar het antwoord is evident neen.

‘Dan moet men mij toch eens uitleggen hoe en waarom het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) van toepassing zou zijn in Syrië of in Libanon?’ steekt Vuye van wal tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Ook hier is het antwoord dat dit evident niet het geval is. Syrië en Libanon zijn nooit toegetreden tot het EVRM. Het verdrag vindt hier dus geen toepassing.

Belgische rechtsmacht

België moet de rechten van het EVRM enkel verzekeren aan eenieder die ressorteert onder de Belgischerechtsmacht (Artikel 1 van het EVRM). Merk vooral het woord ‘ressorteren’ op.

Volstaat het dat men te Beirut een aanvraag tot een humanitair visum indient om toch onder onze rechtsmacht te vallen? Uiteraard niet!

Het Europees Hof stelt heel duidelijk dat enkel wanneer die aanvrager onder het gezag of onder controle van een consulair agent staat (‘ressorteert’), dit mogelijk is. En dat is hier niet het geval. ‘Gezag’ en ‘controle’, dat zijn de sleutelbegrippen. Er is helemaal geen gezag en controle over iemand die een humanitair visum aanvraagt. ‘En maar goed ook, want anders hadden we een groot probleem’, zegt Vuye. ‘Dan had dit land geen buitengrenzen meer.’ Iedereen die zich in oorlogsgebied bevond, zou dan zomaar rechtstreeks naar België kunnen komen en asiel aanvragen. Dat is volgens Vuye niet de bedoeling van het EVRM. ‘Het Europees Hof stelt heel duidelijk dat het verdrag een instrument is van de Europese publieke orde en niet van een wereldorde.’

‘Reik het visum niet uit’

Voor Vuye en Wouters zijn de mensenrechten heel belangrijk. Zij hebben dat deze zomer meermaals bewezen. Maar zoals gezegd behoort het EVRM niet tot de wereldorde. Op basis van het EVRM kan men niet zomaar dit land binnenkomen. En terecht. ‘Men misbruikt hier het EVRM voor extreem-linkse doeleinden’, zegt Vuye. ‘Hier is sprake van juridisch activisme in hoofde van Progress Lawyers Network en ook van rechterlijk activisme.’

Met dit sterk staaltje juridisch advies vroeg Vuye met klem aan de staatssecretaris om het visum nu niet uit te reiken. ‘Put alle rechtsmiddelen uit. Deze zaak is een te belangrijk precedent. De Vlamingen willen geen land zonder grenzen!’ ‘We hebben dan vele grenzen en grendels binnen België, maar geen buitengrens meer. We zijn nu al een ‘failed state’, loopt deze zaak fout af, dan zijn we gewoon ‘failed’. De staatssecretaris bevestigde alvast in de Kamer dat hij niet van plan is het visum uit te reiken. We volgen de zaak op de voet. 

Hendrik Vuye heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken aangeraden het visum voor de Syrische familie niet uit te reiken. “Put alle rechtsmiddelen uit. Deze zaak is een te belangrijk precedent. De Vlamingen willen geen land zonder grenzen.” Dat drukte Vuye de staatssecretaris op het hart in de Kamer tijdens het vragenuurtje. “Men misbruikt het EVRM voor extreem-linkse doeleinden.”

Toepassing EVRM

Is de Belgische Grondwet van toepassing op het grondgebied van de Verenigde Staten? Het lijkt een strikvraag, maar het antwoord is evident neen. ‘Dan moet men mij toch eens uitleggen hoe en waarom het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) van toepassing zou zijn in Syrië of in Libanon?’ steekt Vuye van wal tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Ook hier is het antwoord dat dit evident niet het geval is. Syrië en Libanon zijn nooit toegetreden tot het EVRM. Het verdrag vindt hier dus geen toepassing.

Belgische rechtsmacht

België moet de rechten van het EVRM enkel verzekeren aan eenieder die ressorteert onder de Belgischerechtsmacht (Artikel 1 van het EVRM). Merk vooral het woord “ressorteren” op. 

Het Europees Hof stelt heel duidelijk dat enkel wanneer die aanvrager onder het gezag of onder controle van een consulair agent staat (“ressorteert”), dit mogelijk is. En dat is hier niet het geval. ‘Gezag’ en ‘controle’, dat zijn de sleutelbegrippen. Er is helemaal geen gezag en controle over iemand die een humanitair visum aanvraagt. “En maar goed ook, want anders hadden we een groot probleem”, zegt Vuye. “Dan had dit land geen buitengrenzen meer.”

Iedereen die zich in oorlogsgebied bevond, zou dan zomaar rechtstreeks naar België kunnen komen en asiel aanvragen. Dat is volgens Vuye niet de bedoeling van het EVRM. “Het Europees Hof stelt heel duidelijk dat het verdrag een instrument is van de Europese publieke orde en niet van een wereldorde.”

“Reik het visum niet uit”

Voor Vuye en Wouters zijn de mensenrechten heel belangrijk. Zij hebben dat deze zomer meermaals bewezen. Maar zoals gezegd behoort het EVRM niet tot de wereldorde. Op basis van het EVRM kan men niet zomaar dit land binnenkomen. En terecht.

“Men misbruikt hier het EVRM voor extreem-linkse doeleinden“, zegt Vuye. “Hier is sprake van juridisch activisme in hoofde van Progress Lawyers Network en ook van rechterlijk activisme.”

Met dit sterk staaltje juridisch advies vroeg Vuye met klem aan de staatssecretaris om het visum nu niet uit te reiken. “Put alle rechtsmiddelen uit. Deze zaak is een te belangrijk precedent. De Vlamingen willen geen land zonder grenzen!”

De staatssecretaris bevestigde alvast in de Kamer dat hij niet van plan is het visum uit te reiken. We volgen de zaak op de voet.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Hendrik Vuye

Hendrik Vuye is hoogleraar aan de Universiteit Namen en V-Kamerlid voor de V&W-fractie

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.