fbpx


Binnenland, Wetenschap

Zomer 2021: vooralsnog laagste sterftecijfer in jaren

Cijfers hospitalisatie en overlijden totaal niet in verhouding tot paniekLive-verslaggeving over jongeren die uit Spanje terugkeren met een positieve Covid-test. Nederland dat eerst zegt dat jongeren mogen ‘dansen met Jansen’, om twee weken later opnieuw nachturen voor cafés in te voeren wegens stijgende besmettingen... Adviezen van WHO-kopstukken om deze zomer flink te zijn ‘om kerstmis te vrijwaren’. Het rijk van de vrijheid dat afgeserveerd wordt. De voorbije dagen hebben de grote media in dit land – maar ook daarbuiten – de angsttoon over Covid weer aangewakkerd. In advieskringen spreekt…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Live-verslaggeving over jongeren die uit Spanje terugkeren met een positieve Covid-test. Nederland dat eerst zegt dat jongeren mogen ‘dansen met Jansen’, om twee weken later opnieuw nachturen voor cafés in te voeren wegens stijgende besmettingen…

Adviezen van WHO-kopstukken om deze zomer flink te zijn ‘om kerstmis te vrijwaren’. Het rijk van de vrijheid dat afgeserveerd wordt. De voorbije dagen hebben de grote media in dit land – maar ook daarbuiten – de angsttoon over Covid weer aangewakkerd. In advieskringen spreekt men ondertussen over de ‘vierde golf’. En dat allemaal wegens de ‘deltavariant’, die ‘extra besmettelijk’ is. Lees: er gaan weer vele doden vallen, dus er moeten maatregelen blijven.

Ondersterfte

Objectief gezien is er nochtans niets aan de hand. Er is zelfs historisch weinig aan de hand, kunnen we zeggen als we kijken naar de cijfers die er toe doen. Het aantal covidbesmettingen stijgt in België wel, dat klopt. Maar verder? De eerste volledige week van juli werden er in onze ziekenhuizen gemiddeld net geen 17 patiënten per dag opgenomen. Als we kijken naar Vlaanderen  noteren we tussen 2 en 10 juli geen enkel overlijden door corona. Die situatie verschilt statistisch gezien nauwelijks van dezelfde periode vorig jaar. In de eerste volledige week van juli stierven er maar 13 mensen, op twee na hetzelfde aantal als vorig jaar.

Er zijn algemeen genomen uiterst weinig sterftes in België op dit moment. Als deze trend zich doorzet wordt 2021 het jaar van de ondersterfte: zelfs in 2019, 2018 en 2017 stierven er meer mensen. Maar in 2021? Zelfs in de winter waren er geen sterfte-excessen. Sinds midden mei sterven er dagelijks zelfs nauwelijks 300 mensen. 300 doden per dag is wat in ons land als gemiddelde norm geldt. Sterker nog: eind juni flirtte de dagelijkse sterfte met de grens van 200, zeggen de meest recente cijfers ons. 204 om exact te zijn. Dat is een laagterecord tijdens de voorbije vijf jaar. U kan deze cijfers nagaan hier.

Massale vaccinatie

De Belgen – althans de Vlamingen – laten zich ook massaal vaccineren. 43,1% van de Belgische bevolking heeft zich wanneer we dit schrijven al volledig laten vaccineren. 66,1% heeft al minstens één dosis ontvangen van een covid vaccin. Van de 18-plussers is dat zelfs meer dan vier vijfde. Als deze trend zich doorzet en de vaccinatiegraad niet nog en route wordt opgetrokken, dan behalen we na de zomer zeker de 70% die men nodig vond om op uw vaccinatie-uitnodiging te vermelden.

We kunnen dus concluderen dat zelfs met de meer besmettelijke delta-variant, het aantal doden in België historisch laag is. Het was dit jaar al laag, en de deltavariant brengt daar voorlopig geen verandering in. In landen waar de deltavariant nog veel erger toeslaat (wat besmettingen betreft), zoals Nederland en het Verenigd Koninkrijk, stijgt het aantal ziekenhuisopnames en doden licht, maar blijft het aantal ziekenhuisopnames beperkt, en is er evenmin oversterfte. Een snelle analyse toont daar aan dat de vaccins lijken te doen wat er beloofd is: ernstige ziekte en dood in grote mate voorkomen.

Vaccinatie tegen overlijden, minder tegen besmetting

Gezien al die feiten, stelt zich vervolgens de vraag: waarom zijn besmettingen – met de deltavariant, of eender welke andere variant – überhaupt erg als het ziekenhuissysteem blijft functioneren, en mensen ook niet echt meer sterven? Wat is het nut eigenlijk van alleen besmettingen als parameter meegeven in de media? En als politieke leidraad te gebruiken?

We herinneren er iedereen aan – met het meest recente advies van de Hoge Gezondheidsraad over de vaccinatie van minderjarigen in de hand – dat bij degenen die onze federale en deelstaatregeringen van advies voorzien, nog altijd het adagium geldt dat vaccinaties nodig zijn om – en wij citeren in de volgorde van belangrijkheid die door de HGR zelf wordt gehanteerd: 1. Ernstige ziekte of dood te voorkomen 2. Het zorgsysteem te vrijwaren 3. Besmetting te voorkomen.

Vermits vaccins ook altijd (terecht) in de eerste plaats in de markt zijn gezet om kwetsbare en/of oude mensen van ziekte of coviddood te vrijwaren, herhalen wij de vraag: waarom focussen op besmettingen?

VK-Singapore

Even voor de grote persconferentie van Emmanuel Macron in Frankrijk eergisteren maandag over de invoering van de ‘gezondheidspas’, kondigde de Britse premier Boris Johnson aan op 19 juli de covidmaatregelen af te schaffen, of ten minste niet meer te verplichten, maar aan te bevelen. Mondmaskerdracht valt hieronder, sociale afstand, evenals de sluiting van de nachtclubs, die opnieuw mogen openen. Johnson krijgt veel kritiek over die beslissing, want de deltavariant is ook in het Britse land. Maar Johnson heeft natuurlijk de versoepeling al eens met één maand uitgesteld. Het aantal besmettingen is sindsdien inderdaad blijven stijgen. Maar de ziekenhuizen liggen niet vol, en het aantal doden blijft in het flink gevaccineerde VK beperkt.

Dezelfde redenering in Singapore. U kon onlangs op Doorbraak lezen dat die stadstaat radicaal het roer wil omgooien, en van een ‘zerocovidbeleid’ – waarbij het aantal besmettingen tot nul moet worden gebracht – wil evolueren naar een situatie waarbij er met het covidvirus wordt samengeleefd ‘als met een griep’, om de Singaporese minister van volksgezondheid te citeren. ‘We kunnen met vaccinatie en goede behandeling in het ziekenhuis dit virus onder controle houden,’ zo denkt men in Singapore, met de vermelding dat het terugdringen van het aantal besmettingen onhoudbaar is op de lange termijn.

Dan toch Brokken?

Zou het niet mogelijk zijn dat critici van het covidbeleid zoals Sam Brokken, Lieven Annemans en Mattias Desmet, toch gelijk krijgen als zij volhouden dat de angst voor het virus erger (en onverstandiger) is dan het virus zelf, zeker op lange termijn? Zou het niet verstandiger zijn om te concluderen dat de vaccins werken – zoals voorzien, en dat covid uiteindelijk bij ons zal blijven als een virus waaraan mensen nog zullen sterven, maar veel minder dan in 2020? Of moeten we concluderen dat politici en journalisten niet aannemen dat de vaccins werken, gezien de aanhoudende angsttoon?

Zou het alvast niet verstandiger te zijn te stoppen met het tellen van het aantal besmettingen, en te kijken naar hoe de ziekenhuizen functioneren? Functioneren ze prima? Prima! Maar wat is dan het probleem? Hoelang kan het verhaal van de besmettingen nog redelijkerwijs worden gebruikt als argument om verplichtende maatregelen niet te lossen?

Mocht wat hier geschreven is, toch niet aanvaard worden als argumentatie, door de grote media, door onze politici, en door medeburgers, wat dan wel?

Of heeft voormalig Brits premier Theresa May dan toch gelijk wanneer zij al in november 2020 stelt dat ‘de bevolking het gevoel heeft dat de cijfers gekozen worden in functie van het beleid, in plaats van het beleid in functie van de cijfers?’

Christophe Degreef