fbpx


Geschiedenis, Vlaamse Beweging
vandaag

2 oktober. Net binnen: VMO-leider Wim Maes plots overleden
2011   De asperge wordt uitgeroepen tot Lekkerste groente van Nederland, in een verkiezing die was georganiseerd door het VARA-programma Vroege Vogels en de Nederlandse Vegetariërsbond. Tweede wordt de sperzieboon, en witloof derde. Ruim 30 000 mensen brachten een stem uit.

Vergelijkbare cijfers voor Vlaanderen zijn niet beschikbaar. We hebben wel de statistieken van de VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Daaruit blijkt dat we in 2014 (de meest recente beschikbare cijfers) van volgende groenten de grootste hoeveelheid kochten: 1 tomaten, 2 wortelen, 3 uien, 4 witloof, 5 sla, 6 prei, 7 paprika’s. Hier gaat het natuurlijk over aankopen en niet over voorkeur. Vandaar dat asperges niet in dit lijstje vorkomen.

1968   Wim Maes, de leider van de Vlaamse Militantenorde (VMO) in Antwerpen, overlijdt onverwachts op de leeftijd van 43. Hij werd in 1925 geboren in een Vlaams-nationale familie. Na de oorlog werd de minderjarige Wim Maes zwaar gestraft door de repressie. Men wilde vooral de vader treffen die tijdens de oorlog schepen van Onderwijs was in Kontich, maar al begin 1945 in de gevangenis was overleden. Wim werd veroordeeld tot drie jaar en moest zware dwangarbeid verrichten in de steenkoolmijn van Zwartberg.

Na zijn vrijlating zet Maes zich in als propagandist voor de Vlaamse Concentratie, daarna voor de Volksunie (VU). In de aanloop naar de parlementsverkiezingen van juni 1958 werd Maes op voorstel van Rudi van der Paal (zie hieronder) aangesteld tot arrondissementeel propagandaleider. Daarmee kreeg hij ook de leiding van de Antwerpse VMO. De Antwerpse VMO kende begin jaren 1960 onder zijn leiding een snelle groei en werd de belangrijkste afdeling van Vlaanderen. Zijn naamgenoot Bob Maes uit Zaventem bleef echter steeds de nationale verantwoordelijke.

De eerste breuk tussen de VMO en de VU eind 1963 en de daaropvolgende omvorming van de Antwerpse VMO tot de Volksunie Militanten (VUM), werd door Wim Maes zeer slecht verteerd. In juni 1966 volgde er een definitieve breuk tussen de VU en de Antwerpse VMO. Er bleven wel uitstekende contacten tussen de VMO en de traditionele, rechtse nationalisten in de partij. In het bijzonder met volksvertegenwoordiger Hector Goemans en senator Robert Roosens onderhield Maes een uitstekende relatie. De VMO bleef dan ook voor de VU propagandawerk verrichten. Toen Maes in 1968 totaal onverwachts overleed, bleef zijn organisatie verweesd achter. De latere VMO die vanaf 1971 onder Bert Eriksson opereerde was van heel andere natuur.

1951   Eerste officiële televisie-uitzending in Nederland, vanuit Studio Irene, in werkelijkheid een leegstaande kerk in Bussum. In vele steden staan tv-toestellen in winkeletalages, want Nederland telt pas zo’n 500 apparaten en nog vrijwel niemand heeft thuis een tv. Vlaanderen volgt vanaf 31 oktober 1953 met reguliere televisie-uitzendingen vanuit het Flageygebouw in Brussel, door het toenmalig NIR (Nationaal Instituut voor de Radio-omroep).

1944   Hoewel de gemeente reeds bevrijd was, wordt het centrum van Genk vernield door Amerikaanse bommenwerpers. Er vallen 38 doden.

1941   Overlijden in Mechelen van Jef Denijn, befaamd Vlaams beiaardier en ontwerper van de hedendaagse beiaard. Hij is ook de vader van de zomeravondconcerten waarmee hij reeds in 1892 als stadsbeiaardier van Mechelen startte.

 

vandaag

Uitvaart van Rudi van der Paal

1925   Geboorte in Berchem (Antwerpen) van Rudi van der Paal, Vlaams-nationaal financier en projectontwikkelaar. Onmiddellijk na de oorlog raakt hij betrokken bij velerlei initiatieven die het Vlaams-nationalisme nieuw leven trachten in te blazen. In de jaren 1950 is hij actief als secretaris van het Grammensfonds, secretaris van de Antwerpse afdelingen van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV), beheerder van het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ), enz.

 

In 1954 behoort hij tot de initiatiefnemers van de Volksunie. Van deze partij is hij algemeen secretaris (1954-1957), algemeen propagandaleider (1957-1961) en algemeen organisatieleider (1954-1969). Van 1954 tot 1970 is hij lid van het hoofdbestuur en van het dagelijks bestuur van de partij. Hij behoort in de VU tot de traditionele Vlaams-nationale vleugel. Samen met Wim Jorissen en Walter Peeters is hij een belangrijk fondsenwerver en financier van de Volksunie.

In de tweede helft van de jaren 1960 wordt van der Paal minder actief in de Volksunie. Het zakenleven slorpt hem meer en meer op. Als hij in 1970 tijdelijk in zakelijke moeilijkheden komt, neemt hij ontslag uit al zijn functies. Maar hij blijft, zeker in Antwerpen, dé ‘éminence grise’ van de Volksunie. Zijn groot gezag in de partij steunt niet alleen op zijn financieringswerk, maar ook op het feit dat hij nooit een mandaat heeft nagestreefd of nog maar op een lijst heeft gestaan. Na het Egmontpact (1977) wordt hij een fervent tegenstander van de Volksunie en steunt discreet zowel de Vlaams Nationale Volkspartij van Karel Dillen als de Vlaamse Volkspartij van Lode Claes. Hij overlijdt in 2010 op de leeftijd van 85. Op zijn uitvaart spraken Mark Grammens, Koen Dillen en Bart de Wever.

1918   Het stoomschip Keltier van de Antwerpse Zeevaart Maatschappij zinkt bij de Scilly eilanden, op 50 km van Land’s End in Cornwall. Daarbij komen 25 mensen om.

vandaag

Graham Greene (1904-1991)

1904   Geboorte in Berkhamsted (Engeland) van de Engelse katholieke schrijver, journalist en filmrecensent Graham Greene. Bekend gebleven zijn onder meer zijn Our man in Havana, The third man, The power and the glory, The quiet American, The human factor. Als hij het over spionage heeft, is hij zeer realistisch en goed geïnformeerd. Geen wonder: Greene werkte ook voor de Britse buitenlandse inlichtingendienst MI6. Hij overlijdt in 1991 in Vevey (Zwitserland) op de leeftijd van 95.

1870   Volksraadpleging in Rome. De inwoners van de stad bekrachtigen de opname van hun stad in het koninkrijk Italië, wat het einde betekent van de onafhankelijke Pauselijke Staten. De paus sluit zichzelf op in het Vaticaan.

1852   Geboorte in Luxemburg van Curt von François, stichter van de stad Windhoek in Zuid-West-Afrika (nu Namibië). Hij stamde uit een familie van Normandische hugenoten die Frankrijk had moeten verlaten na de herroeping van het Edict van Nantes in 1685.

vandaag

Charles Darwin (1809-1882)

1836   De bioloog Charles Darwin keert terug in Groot-Brittannië na een expeditie van 5 jaar. Op basis van de verzamelde gegevens stelt hij zijn evolutieleer op.

1572   Om de inwoners te straffen voor het luisterrijke onthaal van prins Willem van Oranje, laat de Spaanse landvoogd Alva gedurende drie dagen de stad Mechelen plunderen door zijn legerbenden. Huizen, kloosters en kerken worden leeggeroofd en de bevolking onmenselijk behandeld, verkracht en gefolterd.

1535   De Normandische ontdekkingsreiziger Jacques Cartier (1491-1557), die Canada verkent, komt aan in het indianendorp Hochelago. Hij besluit het de naam Mont-Royal of Montreal te geven.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Luc Pauwels

Luc Pauwels (1940) is historicus, gewezen bedrijfsleider en stichtte het tijdschrift 'TeKoS'.