fbpx


Geschiedenis, Vlaamse Beweging
vandaag

27 maart. Net binnen: stichter eerste Nederlandstalige loge in België geboren
Elk jaar   De zomertijd begint op de laatste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober. Dan begint de wintertijd. In de nacht van zaterdag op zondag worden de klokken om 2 uur een uur vooruitgezet, dus van 2 naar 3 uur (geheugensteuntje: in het voorjaar gaat de klok een uur vooruit). In totaal duurt de zomertijd 31 weken, oftewel 217 dagen. Dit jaar begint de zomertijd op 27 maart 2022 en eindigt op zondag 30 oktober.

In september 2018 besloot de Europese Commissie dat de omschakeling tussen winter- en zomertijd vanaf 2019 zou worden afgeschaft, maar de transportministers van de EU hebben besloten de definitieve beslissing over het halfjaarlijks veranderen van de klok uit te stellen. Tot nu toe is het onderwerp niet opnieuw op de agenda gezet door de Europese Commissie. Voorlopig blijft dus alles bij het oude.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog introduceerde Duitsland vanaf 30 april 1916 de zomertijd ook in bezet België. In Nederland, alhoewel niet bezet, deed men hetzelfde. Beide landen behielden de zomertijd na de Eerste Wereldoorlog, Nederland tot 1945, België tot 1946.

Omwille van de oliecrisis, werd de zomertijd in 1977 opnieuw ingevoerd, in beide landen.

2001   Bij het Waalse dorp Précot botsen twee treinen die op hetzelfde spoor rijden. Er vallen acht doden en twaalf zwaargewonden. Taalproblemen tussen de Vlaamse en Waalse verkeersleiding zorgden ervoor dat de treinen niet werden gewaarschuwd.

vandaag

Nicolas Bourgeois en Frans-Vlaanderen

1982   Overlijden in Hazebroek (Frans-Vlaanderen) van Nicolas Bourgeois (85), Vlaams en Heel-Nederlands voorman in zijn streek. Hij was historicus, schrijver, erevoorzitter van de Michiel de Swaenkring en prominente figuur van het Vlaams verbond van Frankrijk (VVF), aan de zijde van Jean-Marie Gantois. Wido Bourel schreef een boek over hem.

1977   Overlijden in ’s-Gravenwezel van Lodewijk de Vocht, Vlaams componist, dirigent en conservatoriumdirecteur.

1972   Overlijden in Laren (Noord-Holland) van de Friese lithograaf, houtsnijder en tekenaar M.C. Escher (73), voluit Maurits Cornelis Escher. Werd wereldberoemd dankzij zijn onmogelijke driedimensionale ruimtelijke constructies, waarin hij speelde met wiskundige wetten, gezichtsbedrog en perspectief. Zijn werken zijn zo typisch en origineel dat je vanop afstand kan zien ‘Dit is een Escher!’.

1952   In Duitsland wordt een mislukte bomaanslag met een postpakket gepleegd op bondskanselier Konrad Adenauer (1876-1967). Een politieagent vindt de dood. Het was destijds al duidelijk dat de aanslag uit de hoek van de Israëlische, zionistische terreurorganisatie Irgun kwam en dat de latere Israëlische premier Menachem Begin (1913-1992) er waarschijnlijk de opdracht voor had gegeven.

Adenauer en de Israëlische premier David Ben-Gurion waren het erover eens dat een strafvervolging niet in het belang van beide landen zou zijn. Ze vreesden voor een heropleving van antisemitisme in de Bondsrepubliek en wilden ook de prille Duits-Israëlische relaties niet in gevaar brengen.

1950   De eerste steen wordt gelegd van de nieuwe Opel-fabriek in Antwerpen, in het kader van het Marshallplan. Een van de voorwaarden die de Amerikaanse eigenaars oplegden voor de herstart van de fabriek was: geen Belgische subsidies voor het maken van films in eigen land…

1933   Uitvinding van polyetheen door Reginald Gobson en Eric Fawcett. Dit is tegenwoordig de meest gebruikte kunststof.

1871   In Edinburgh wordt de eerste officiële rugbyinterland uit de geschiedenis gespeeld. Schotland wint op Raeburn Place van Engeland.

1854   Frankrijk verklaart de oorlog aan Rusland. Begin van de Krim-oorlog.

1854   Geboorte in Sinaai van de componist Edgard Tinel. In 1877 behaalde hij de Romeprijs met zijn Vlaamse cantate Klokke Roeland op tekst van Julius Sabbe.

1852   Geboorte in Brugge van Arthur Cornette, vrijzinnige flamingant, stichter van de eerste Nederlandstalige loge. Tijdens zijn studies in Gent is Cornette actief in Vlaams-vrijzinnige kringen, onder meer in ‘t Zal wel gaan en het Liberaal Vlaams Studentengenootschap onder leiding van Julius Sabbe, Alfons Prayon-van Zuylen en Julius Vuylsteke. Hij verhuist naar Antwerpen en wordt daar in juli 1875 adjunct-archivaris van het stadsarchief, in december 1880 leraar Nederlands en wiskunde aan de Rijksnormaalschool en in 1888 aan de Stedelijke Muziekschool. In de Antwerpse Franstalige vrijmetselaarsloge Les Elèves de Thémis ijvert hij voor het behartigen van Vlaamse cultuur en voor de vernederlandsing van het onderwijs en van de pers.

Arthur Cornette is in 1888 de initiatiefnemer en eerste voorzitter van de werkplaats Marnix van Sint-Aldegonde, de eerste loge met het Nederlands als voertaal. Ze spreekt zich onomwonden uit voor een eentalig Vlaanderen. Cornette publiceert regelmatig in de Vlaamsgezinde liberale kranten De Vlaamse Gazet (van 1879 af) en De Kleine Gazet (vanaf 1880). In 1888 wordt hij gekozen tot liberaal provincieraadslid in Antwerpen. In 1896 sticht hij de Zuid-Nederlandse Toneelbond. Hij zet zich ook helemaal in voor het door zijn goede vriend Peter Benoit ontworpen en in 1898 opgerichte Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen. Hij overlijdt in 1907.

vandaag

Maria van Bourgondië (1457-1482)

1482   Overlijden van hertogin Maria van Bourgondië: ze valt van haar paard in de bossen nabij het kasteel Wijnendale (Torhout) en sterft in Brugge. Ze is amper 25. Haar twee jonge kinderen, de driejarige Filips de Schone en de tweejarige Margaretha van Oostenrijk, die nog een vooraanstaande rol zullen spelen in de geschiedenis van de Nederlanden, worden opgevoed door haar stiefmoeder Margaretha van York. De dood van Maria van Bourgondië betekent het einde van het Bourgondische huis, dat ongeveer een eeuw over de Nederlanden regeerde. Ze ligt begraven in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge in een opmerkelijk praalgraf.

935   Overlijden van Arnulf I, bijgenaamd de Grote of de Oude, zoon van Boudewijn II de Kale, graaf van Vlaanderen.

vandaag

Jean-François Champollion (1790-1832)

-194   Het decreet van Ptolemaios, tegenwoordig bekend als De Steen van Rosetta, wordt uitgevaardigd tijdens een priesterssynode in Memphis. Hierin worden onder meer afspraken gemaakt over belastingen, schenkingen aan tempels, maatregelen tegen overstromingen en het oprichten van beelden van de Egyptische koning Ptolemaios V (203-180 v.Chr.).

In 1799 werd bij het Egyptische plaatsje Rosetta de met teksten gegraveerde steen gevonden door een Franse soldaat uit het leger van Napoleon. De Steen van Rosetta bevat dezelfde tekst in drie verschillende talen. Het bovenste gedeelte bestaat uit hiërogliefen, het midden is geschreven in het Demotisch (een andere Egyptische taal) en daaronder staat de tekst in het Grieks. Door deze combinatie werd het mogelijk met name het hiërogliefenschrift te begrijpen.

Drieëntwintig jaar na de vondst van de steen slaagde de Franse geleerde Jean-François Champollion (1790-1832) erin de steen te ontcijferen. Tegenwoordig bevindt de steen zich in het British Museum in Londen. Een kopie van de steen is te bezichtigen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, een andere in het Musée Champollion – Les Écritures du Monde in Figeac (Frankrijk).

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Luc Pauwels

Luc Pauwels (1940) is historicus, gewezen bedrijfsleider en stichtte het tijdschrift 'TeKoS'.