fbpx


Geschiedenis, Vlaamse Beweging
vandaag

8 juli. Net binnen: Internationale gecomponeerd door Vlaming Pierre de Geyter
Elk jaar   Van 6 tot 14 juli, het stierenrennen in Pamplona, een spectaculair onderdeel van Las fiestas de San Fermín. Het ‘encierro’ (stierenrennen) vindt iedere ochtend plaats. Duizenden waaghalzen rennen (soms halfdronken) vóór en tussen de stieren over 900 meter afgezette straat naar de arena. Dit dagelijkse ochtendritueel beslaat slechts enkele minuten.

1982   In het dorp Dujail in Irak wordt een aanslag gepleegd op president Saddam Hoessein. De aanslag mislukt. Kort hierna wordt er door presidentiële troepen een grootse wraakactie ondernomen tegen het dorp. Een 140-tal mannen worden vermoord. Een 1500-tal mensen wordt gevangengenomen, gefolterd of gedeporteerd naar een strafkamp in de woestijn. Het is deze operatie waarvoor Saddam Hoessein in 2006 ter dood wordt veroordeeld en terechtgesteld, in een door de Verenigde Staten geïnitieerd proces.

vandaag

Juul Declercq (1897-1955)

1955   Overlijden in Izegem van Juul Declercq (58), Vlaams-nationale syndicalist en Heel-Nederlander. Onder invloed van Odiel Spruytte wordt hij een overtuigd Vlaamsgezind en Heel-Nederlander. Op zijn 21ste wordt hij lid en vrijgestelde bij de eerste christelijke vakbond in Izegem. Als het in 1925 tot een breuk komt in dit vakverbond richt hij met medestanders het Vrij Kristen Syndikaat ’t Verleden Leert op, dat contact opneemt met de Daensisten in Aalst. Hieruit groeit in 1927 het Vlaams Nationaal Vakverbond dat in West-Vlaanderen geleid wordt door Juul Declercq. Vanaf 1928 verzorgt hij in het weekblad De West-Vlaming een rubriek ‘Vlaams Nationaal Syndikalisme’. In 1930 telt zijn vakbond in West-Vlaanderen 45 afdelingen en 3000 leden.

Als in 1931 het Verdinaso (Verbond van Dietse Nationaal Solidaristen) wordt opgericht gaat Declercq met zijn vakbond over naar de nieuwe beweging, waarvan hij trouwers medestichter is, naast Joris van Severen, Emiel Thiers en Wies Moens. Declercq leidt het Verbond van Nationale Arbeiderssyndicaten (VNAS) als nevenorganisatie van het Verdinaso. Het VNAS wordt door de regering onderuitgehaald door het verbod om nog als intermediair op te treden voor de verdeling van de werklozensteun. Het wordt opgevolgd door het Verbond van Dinaso Corporaties (VDC). Als propagandaleider van het Verdinaso en gouwleider voor West-Vlaanderen schrijft Juul Declercq talrijke artikels voor Hier Dinaso!

Tijdens de Tweede Wereldoorlog blijft Juul Declercq politiek inactief. In 1949 is hij betrokken bij de oprichting van de Volksunie, niet de gelijknamige Vlaams-nationale partij, maar een kortstondig, door het Verdinaso geïnspireerd initiatief.

vandaag

Clement V. Trefois (1894-1984)

1894   Geboorte te Gent van Clemens V. Trefois, architect en volkskundige. Hij specialiseerde zich in de studie van de landelijke architectuur in Vlaanderen, de Nederlanden en Zuid-Afrika. Een belangrijk deel van deze studies werd in 1979 in drie delen uitgegeven onder de titel Van vakwerk tot baksteenbouw.

1888   De nieuwe muziek van de Internationale, geschreven door de Vlaming Pierre de Geyter op een oudere tekst van Eugène Pottier wordt voor de eerste keer in Rijsel uitgevoerd op een jaarfeest van het plaatselijke syndicaat van de krantenverkopers. Zowel de vader (Adrien) als de moeder (Rosa Verbauwen) van Pierre de Geyter waren uit Vlaanderen afkomstig. In Gent werd een standbeeld voor hem opgericht bij het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel. De stad heeft ook een Pierre de Geyterstraat.

De Internationale is het gezamenlijke strijdlied van socialisten en communisten en werd, voor De Geyter er nieuwe muziek voor schreef, gezongen op de tonen van de Marseillaise. Op voorstel van Vladimir Lenin en Rosa Luxemburg wordt het in 1892 op de Tweede Internationale als officieel strijdlied aangenomen. Het is in allerlei talen vertaald. De bekende Nederlandse vertaling – Ontwaakt, verworpenen der aarde! Ontwaakt, verdoemden in hongers sfeer! – is van Henriette Roland Holst en dateert uit 1900. De Internationale wordt in 1918 ook het eerste volkslied van de jonge Sovjet-Unie (tot 1944).

De Sovjets geven Pierre de Geyter een pensioen en in 1927 nodigen ze hem naar Moskou uit voor de viering van tien jaar Russische Revolutie. De Geyter, intussen 79 jaar oud, beleeft er zijn gloriemoment tijdens de militaire parade op het Rode Plein: tussen de partijbonzen en bekende internationale gasten staat een schriele oude man die het Rode Leger ziet voorbijmarcheren op de muziek van zijn Internationale.

vandaag

Katharina Lanz (1771-1854)

1854   Overlijden in Buchenstein (Zuid-Tirol) van Katharina Lanz (82), Tiroolse boerenmeid en vrijheidsstrijdster. Ze wordt beschouwd als de Jeanne d’Arc van Tirol. Ze vocht steeds in vrouwenkleren, nooit verkleed als man. Zo onder meer in de Slag van Spinges, waar ze op 2 april 1797 samen met een Tiroolse geweereenheid strijdt tegen een divisie van het Napoleontische leger. De leider van de Landsturm meldt: ‘Men zag hier onder andere een boerenmeisje uit Spinges, staande op de muur van het kerkhof met haar ondergoed aan elkaar gebonden en haar haren in de war, terwijl ze de aanvallende vijanden neerstoot met haar krachtig zwaaiende hooivork’. Rond 1807 werd ze een symbool van de Tiroolse vrijheidsstrijd in de Franse oorlogen. Een glas-in-loodraam in de parochiekerk van Spinges herinnert daaraan.

1695   Overlijden in Den Haag van Christiaan Huygens, de belangrijkste wis-, natuur- en sterrenkundige van de zeventiende-eeuw, tevens muziektheoreticus, uitvinder en schrijver van vroege sciencefiction, de Cosmotheoros.

Hij was een pionier van de waarschijnlijkheidstheorie, de differentiaal- en integraalrekening. In de natuurkunde stelde hij als eerste de wetten voor de elastische botsing en voor de middelpuntvliedende kracht op. Geluidsverschijnselen verklaarde Huygens als eerste correct met interferentie.

Aan hem danken we ook het begrip van licht als een golfverschijnsel. Onderzoek naar de dubbele breking van licht in IJslands kristal bracht hem tot een theorie voor gepolariseerd licht. Huygens wordt algemeen gezien als de eerste theoretische natuurkundige omdat hij als eerste in de natuurkunde gebruik maakte van wiskundige formules.

In de sterrenkunde ontdekte Huygens met zijn geperfectioneerde telescoop de maan Titan van de planeet Saturnus en de eerste ring om die planeet. Als uitvinder maakte de geniale Huygens naam met onder meer een buskruitmotor, het principe van de stoommachine en het slingeruurwerk, een belangrijke verbetering in de tijdmeting. Hij is nooit getrouwd. Een ontdekking minder.

vandaag

Anna van Egmont (1533-1558)

1551   Willem van Oranje trouwt met Anna van Egmont. Na het huwelijk ging het echtpaar op het kasteel in Breda wonen. Uit het huwelijk zijn drie kinderen geboren: de jonggestorven Maria van Nassau (1553-1554), Filips Willem (1554-1618) en een tweede Maria van Nassau (1556-1616). Het was de bedoeling dat het jonge echtpaar in 1558 naar het familieslot Dillenburg zou reizen, maar Anna werd ziek en de reis werd afgezegd. In maart overlijdt ze aan de gevolgen van die ziekte, op 25-jarige leeftijd. Uit de brieven die Willem en Anna aan elkaar schreven, blijkt dat sprake is geweest van een goed huwelijk. De bijnaam die de prins had voor zijn vrouw was Tanneke.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Luc Pauwels

Luc Pauwels (1940) is historicus, gewezen bedrijfsleider en stichtte het tijdschrift 'TeKoS'.