fbpx


Geschiedenis
vandaag

9 juni. Net binnen: Marcel van den Bulcke geboren. Flamingant, dus geen burgemeestersmateriaal volgens België
1985   De Schot Thomas Sutherland (1931-1916) wordt ontvoerd door leden van de Islamitische Jihad in de buurt van zijn huis in Beiroet. Hij werkt daar als decaan van de faculteit Landbouwwetenschappen aan de American University of Beirut. Hij komt in 1991 na 2354 dagen vrij.

vandaag

Jacqueline Mayence-Goossens (°1932)

1983   Werk nooit te goed samen. De liberale senatrice Jacqueline Mayence, geboren in 1932 als Jacqueline Goossens, komt in de problemen. Ze is federaal staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, maar moet plots dit departement afstaan aan haar partijgenoot François Xavier ridder de Donnéa, omdat ze volgens haar partij wat al te gemakkelijk heeft samengewerkt met haar voogdijminister Leo Tindemans. Als troostprijs wordt ze belast met Huisvesting in de Waalse gewestexecutive.

1934   De officiële ‘geboorte’ van Donald Duck, de bekende eendfiguur van Walt Disney. In 1934 vervaardigde Disney het filmpje The Wise Little Hen (Het slimme kippetje) waarin een bescheiden bijrol wordt gespeeld door de ‘eigenzinnige’ Donald Duck. De brutale eend wordt in korte tijd zo bekend, dat Walt Disney voor hem eigen filmpjes en strips begint te maken.

1925   Nadat negen van zijn militanten zijn vermoord in de afgelopen vijf maanden, stuurt Charles Maurras, leider van Action française, de minister van Binnenlandse Zaken Abraham Schrameck een buitengewoon agressieve brief waarin hij plechtig bevestigt dat als deze moorden zouden doorgaan, hij het bevel zal geven om ‘terug te slaan’ naar de minister en ‘hem te doden als een hond’.

1904   Het London Symphony Orchestra geeft zijn eerste openbaar concert.

vandaag

Bertha von Suttner (1843-1914)

1914   Geboorte in Praag van Bertha von Suttner, Oostenrijkse radicale pacifiste en schrijfster. Erevoorzitster van het Internationaal Bureau voor de Vrede. Ze stimuleerde de Zweedse ondernemer Alfred Nobel om de Nobelprijzen in te stellen. Ze krijgt in 1905 zelf – en als eerste vrouw – de Nobelprijs voor de Vrede. Voor wat, hoort wat. Ze overlijdt in 1943, midden in de oorlog, op de leeftijd van 71.

1895   In Brussel worden de statuten van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) goedgekeurd. Als in 1898 de zetel van Brussel naar Dordrecht wordt overgeplaatst, neemt stichter Hippoliet Meert (1868-1924) de taak van secretaris voor Vlaanderen op zich. In 1896 wordt, eveneens door Meert, het maandblad Neerlandia gesticht, dat nog altijd bestaat. Net zoals het ANV natuurlijk.

vandaag

Oskar Back (1879-1963)

1879   Geboorte in Wenen van Oskar Back, uit Hongaarse ouders. Op zestienjarige leeftijd voltooit hij zijn studie viool en ontvangt hij de eremedaille voor zijn uitstekende vioolspel. Onmiddellijk daarna trekt hij naar Brussel om zich verder te bekwamen aan het Koninklijk Conservatorium, waar hij les kreeg van de vermaarde vioolpedagogen César Thomson en Eugène Ysaye.

In 1898 werd hij zelf leraar aan het Brusselse conservatorium, dat toen voor de vorming van violisten een wereldfaam genoot. Op het einde van de Eerste Wereldoorlog vestigt hij zich samen met zijn vrouw Maria Anthonia Vermeer in het neutrale Nederland. Ze scheiden echter in 1923. Back wordt in 1935 tot Nederlander genaturaliseerd. Te Amsterdam werkt hij als vioolpedagoog, onder meer voor de bijscholing van de violisten van het Concertgebouworkest. In 1921 wordt Back benoemd tot hoofdleraar aan het nieuw gestichte Muzieklyceum te Amsterdam, dat hij vrijwel tot zijn overlijden trouw blijft.

Ofschoon Back in het begin van de Tweede Wereldoorlog verklaard had ‘Volljude’ te zijn, toonde hij naderhand stukken waaruit moest blijken dat vijf van zijn overgrootouders niet-Joods waren. De Duitsers accepteren dat.

Oskar Back was een zeer ontwikkeld en temperamentvol leraar, maar pas na het verstrijken der jaren verwierf Back alom erkenning. Talrijke vooraanstaande dirigenten en violisten die in Amsterdam optraden, vereerden hem in zijn woning aan de Jacob Obrechtstraat met een bezoek. Zijn verjaardagen werden steeds op luisterrijke wijze gevierd. Veel prominenten – onder wie de Belgische koningin Elisabeth, eveneens een pupil van Back – en oud-leerlingen waren dan van de partij en concerteerden voor de oude meester. Hij overlijdt in 1963 in Anderlecht (Brussel) op de leeftijd van 83.

1879   Geboorte in het West-Vlaamse Boezinge (Ieper) van Marcel van den Bulcke, Vlaams-nationaal volksvertegenwoordiger. Onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog engageert hij zich in het Vlaams-nationalisme. Hij wordt gemeenteraadslid (1921-1944) en schepen (1927-1933) van Vlamertinge. En dan krijgen we een demonstratie van hoe de democratie in België functioneert: als na de verkiezingen van 1926 de lijst van het Katholiek Vlaams Nationaal Verbond (KVNV) in Vlamertinge de meerderheid behaalt, wordt een Vlaams-nationalist als burgemeester voorgesteld. De Belgische overheid doet het onmogelijke om dit te verhinderen. Maar, pijnlijk, zolang de impasse duurde fungeert eerste schepen Van den Bulcke als dienstdoend burgemeester… De openvolgende ministers van Binnenlandse zaken, Henri Jaspar en Albert Carnoy, weigeren hem als volwaardig burgemeester te benoemen. Uiteindelijk wordt twee jaar na de verkiezingen een compromisfiguur benoemd, de Vlaamsgezinde katholiek Florentin Bouton. Marcel van de Bulcke wordt tweemaal volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Ieper (1929-1936) en in 1936 en 1939 provinciaal senator voor het Vlaams Nationaal Verbond (VNV).

En, neen, tijdens de bezetting speelt Van den Bulcke geen rol in de collaboratie. Wat niet belet dat hij nadien door de repressie wordt geviseerd, maar men slaagt er niet in hem iets ten laste te leggen. Hij bleef senator tot de eerste naoorlogse parlementsverkiezingen van 17 februari 1946. Hij overlijdt in 1954 op de leeftijd van 75.

1834   Belgische logica. Naar aanleiding van de publicatie in het blad Le Lynx van een lijst van personen die een bod hadden uitgebracht bij een door de Belgische regering georganiseerde openbare veiling van gesekwestreerde goederen van de familie Oranje-Nassau, worden in Brussel de uitgeverij van Le Lynx en de huizen van verscheidene Orangisten vernield en geplunderd. Wat doet de regering? Ze laat op 9 juni in de Kamer een wet goedkeuren ter beteugeling van openbare manifestaties ten voordele van het huis Oranje-Nassau.

vandaag

Paolina Borghese (1780-1825), in marmer vereeuwigd door Antonio Canova.

1825   Overlijden in Firenze, in haar Villa Paolina, van prinses Pauline Borghese. Ze is de favoriete zus van Napoleon, die haar de bijnaam ‘Paganetta’ (kleine heiden) had gegeven. Ze bezocht haar broer op het eiland Elba toen de keizer door iedereen in de steek werd gelaten en probeerde tevergeefs toestemming te krijgen om zijn ballingschap op Sint-Helena te delen.

1790   In Amerika wordt voor het eerst copyright verleend voor een boek. Titel van het boek is The Philadelphia Spelling Book, een soort woordenboek.

1781   Geboorte in Wylam-on-Tyne (Northumberland) van George Stephenson, Brits uitvinder van de stoomlocomotief.

68   De Romeinse keizer Nero (Lucius Domitius Ahenobarbus) begaat zelfmoord in zijn landhuis in Phaon. Einde van de Julisch-Claudische dynastie. Hij is 30 jaar oud. Het Romeinse Rijk dat hij achterlaat is bankroet en in totale chaos.

-588   Verovering en vernietiging van Jeruzalem door de Assyriërs. Nebukadnezar beveelt dat alle inwoners met het zwaard moeten worden gedood.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Luc Pauwels

Luc Pauwels (1940) is historicus, gewezen bedrijfsleider en stichtte het tijdschrift 'TeKoS'.