Roan Asselman

Roan Asselman is jurist gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Hij is bijzonder geïnteresseerd in de Belgische en Amerikaanse politiek.