fbpx


Europa
lobby

België is te streng voor werkzoekenden
De Europese Commissie oordeelde op vrijdag 15 juli 2022 dat België te strenge regels hanteert voor werkzoekenden die afkomstig zijn uit andere landen van de Europese Unie. Daar moet verandering inkomen, besloot de Commissie. Ze legde aan ons land de verplichting op om langere verblijfsvergunningen toe te kennen aan EU-burgers. Zo niet, sleept het Europese orgaan België voor het Europese Hof van Justitie te Luxemburg. Drie maanden In principe mogen burgers van de Europese Unie drie maanden in een andere…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


De Europese Commissie oordeelde op vrijdag 15 juli 2022 dat België te strenge regels hanteert voor werkzoekenden die afkomstig zijn uit andere landen van de Europese Unie. Daar moet verandering inkomen, besloot de Commissie. Ze legde aan ons land de verplichting op om langere verblijfsvergunningen toe te kennen aan EU-burgers. Zo niet, sleept het Europese orgaan België voor het Europese Hof van Justitie te Luxemburg.

Drie maanden

In principe mogen burgers van de Europese Unie drie maanden in een andere Europese lidstaat verblijven. Zij moeten daartoe enkel een geldige nationale identiteitskaart of paspoort kunnen voorleggen. In veel Europese lidstaten is een burger echter verplicht zijn identiteitsbewijs altijd bij zich te hebben. Als hij bij controle toch niet voldoet aan die verplichting, schrijven sommige lidstaten boetes uit. Eerder uitzonderlijk worden burgers in zo’n geval zelfs aangehouden.

Als de termijn van drie maanden verstreken is, moeten de autoriteiten de EU-burgers die langer willen blijven en werkloos zijn, de kans en de tijd bieden om werk te vinden, zo oordeelde het Hof van Justitie al in 2020. ‘EU-burgers die voor de eerste keer een job komen zoeken, moeten een redelijke termijn krijgen voor hun zoektocht naar werk die bij hun kwalificaties past’, aldus het Hof van Justitie in haar arrest.

Naast het tijdelijke verblijfsrecht, bestaat er ook een recht op permanent verblijf voor elke EU-burger. Dat recht ontstaat automatisch, wanneer een EU-burger vijf jaar ononderbroken en legaal in een andere Europese lidstaat gewoond heeft. De bewoner kan dan een permanent verblijfsdocument aanvragen, waarmee hij kan aantonen dat hij recht heeft om in het EU-land te wonen waar hij permanent verblijft.

Te strenge België

In België moeten werkzoekenden die uit een land van de Europese Unie komen, zich binnen drie maanden bij een gemeente inschrijven, en bij de werkloosheidsdiensten VDAB, Actiris of Forem. Zij moeten de nodige documenten kunnen overleggen als bewijs dat zij effectief werk zoeken. Wanneer werklozen niet al die stappen doorlopen, kan de gemeente een nieuwe verblijfsvergunning weigeren. Men krijgt dan een maand extra om alle vereiste documenten te verzamelen, maar na vier maanden kan de gemeente de werkloze verplichten het gebied te verlaten.

De Europese Commissie onderzoekt onder meer mogelijke schendingen van het EU-recht op basis van eigen onderzoek of klachten van burgers, ondernemingen en andere belanghebbenden. Volgens de Commissie is het Belgische systeem veel strenger dan de Europese regelgeving vereist, en dat is onaanvaardbaar. België liet overigens niet weten hoe het de bepalingen van de richtlijn alsnog volledig en correct zal omzetten, en corrigeert de vermoedelijke schending van het EU-recht voorlopig niet.

Op basis van de EU-Verdragen kan de Commissie juridische stappen ondernemen tegen een EU-land dat de EU-wetgeving niet naar behoren toepast. Zo kan ze een inbreukprocedure starten, en als ultimum remedium de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie. De meeste conflicten worden echter opgelost zonder dat zij aan het Europese Hof moeten worden voorgelegd. De Commissie leidde vrijdag al een formele inbreukprocedure in tegen België, startend met een ingebrekestelling en een verzoek om meer informatie.

Reactie

De Belgische overheid heeft twee maanden de tijd om op de kritiek te reageren en passende maatregelen te nemen, en zo het conflict uit de wereld te helpen. Doet het dat niet, zal de Commissie een ‘met argumenten omkleed advies’ sturen. Dat is de volgende stap in de formele inbreukprocedure. De Commissie legt daarin uit waarom zij vindt dat België de EU-wetgeving schendt.

Het Europese orgaan zal België vragen om binnen een bepaalde termijn, meestal zijn dat twee maanden, maatregelen om het conflict op te lossen. België dient die maatregelen, en haar effecten, aan de Commissie mee te delen. Wanneer onze overheid besluit niets te doen, zal de Europese Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie.

Als België niet op tijd maatregelen meedeelt waarmee aan de bepalingen van een richtlijn wordt voldaan, kan de Commissie het Hof van Justitie vragen om boetes op te leggen. Oordeelt het Hof dat België het EU-recht heeft geschonden, dan moeten de nationale autoriteiten actie ondernemen om aan het arrest van het Hof te voldoen. Als de Belgische overheid, ondanks het arrest van het Hof van Justitie, de situatie nog niet rechtzet, kan de Commissie de zaak opnieuw voorleggen.

Wannes Bok

Wannes is student in de rechten aan de KU Leuven. Hij werkt sinds 2021 mee aan Doorbraak. Zijn interesses gaan uit naar de juridische wereld, de economie en het internationale gebeuren.