JavaScript is required for this website to work.

Leve de directe democratie

Herre Daelemans18/8/2023Leestijd 1 minuut

Pleidooi voor een directe democratie als tegenwicht voor despotisme en particratie.

Doorheen het huidige parlementaire stelsel manifesteert zich een despotisme en een particratie waar enkel een directe democratie een tegenwicht kan vormen. Dan oefent namelijk de burger zelf macht uit via het bindend referendum op volksinitiatief.

Zoals uit de titel van zijn boek blijkt, Leve het volk – Strijdschriften over volkssoevereiniteit neemt auteur Koenraad Elst het op voor de échte democratie. ‘Het belang van een dergelijk pleidooi en de kwaliteit van de argumentatie maken het zeker geen overbodige luxe om een aantal artikels en essays verspreid over de laatste vijfentwintig jaar, mooi gebundeld, opnieuw te publiceren’, aldus onze recensent Yaro Deli, elders op Doorbraak.

Kloof

Omdat er in een representatief systeem per definitie altijd een kloof is tussen de vertegenwoordigende klasse en de vertegenwoordigde bevolking, staat die heersende klasse onontkoombaar bloot aan invloed van buiten die bevolking. Invloeden die helemaal niets met democratische besluitvorming te maken hebben.
Koenraad Elst neemt hierbij vooral de EU als groot voorbeeld onder de loep. Het voortdurend gelobby, het opportunisme en de corruptie plus het feit dat haar parlement geen effectieve macht uitoefent op de Europese Commissie, het uitvoerende orgaan, vergroot er alleen maar de schijndemocratie.

Het falen van de parlementaire democratie komt wellicht nog het duidelijkst naar voren in eigen land, schrijft Yaro Deli in zijn recensie. Elst spendeert dan ook verschillende artikelen aan het antidemocratische karakter van de Belgische staat. De grendelgrondwet uit 1970 verhindert immers dat de Vlamingen een écht autonoom beleid kunnen voeren. Alleen wanneer de Vlamingen ongeremd hun volkswil ook effectief kunnen omzetten in beleid, kunnen we zeggen dat Vlaanderen democratisch is, aldus Deli.

Leve het volk is deze week ons boek van de week, uiteraard verkrijgbaar in onze webwinkel.

Bestel hier uw exemplaar!

 

Opgeleid in de beste tradities van de Frankfurter Schule en aanverwanten, voorbestemd voor een journalistieke boerenstiel. Eieren voor zijn geld, echter.

Commentaren en reacties