JavaScript is required for this website to work.
Communautair

Dries Van Langenhove: ‘De Vlaamse beweging heeft nog nut, maar we moeten kritisch zijn’

Wout Patyn13/7/2018Leestijd 6 minuten

foto © Doorbraak

Interview met Dries Van Langenhove in het kader van de Vlaamse feestdag. Over de identiteit van de Vlaamse beweging en de toekomst van Schild & Vrienden.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

De laatste weken van het academiejaar waren druk voor Dries Van Langenhove. Een academiejaar waar hij meer dan tevreden op terugblikt. De schoolresultaten waren uitstekend en in mei werd Dries vlot herverkozen als studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent. De oprichter van Schild & Vrienden kan met trots zeggen dat het losse collectief uitgegroeid is tot een sterke beweging. Tussen twee vergaderingen door maakt hij nu even de tijd voor een interview gaande over de Vlaamse feestdag. Hoe staat Schild & Vrienden als nieuwe speler in de markt van de brede Vlaamse beweging?

Doorbraak: Wat betekent de Vlaamse feestdag voor u?

Dries Van Langenhove: ‘Het is een dag waarop we de heldendaden van het Vlaamse volk herdenken. Een dag waarop we de onderdrukking van de gewone Vlamingen door de Fransen gedenken is voor mij belangrijk, maar ik schenk ook aandacht aan bijvoorbeeld de soldaten van het IJzerfront, die met hun bloed ook bijdroegen aan de Vlaamse identiteit. Ik hang uiteraard mijn Vlaamse vlag uit en ik hoop dat iedereen dit doet. We moeten de weerbaarheid van weleer opnieuw in de Vlaamse jeugd krijgen.’

Heeft de Vlaamse beweging nog nut?

‘Zeker wel, maar we moeten kritisch durven zijn. En dit betekent dat we ons zullen moeten aanpassen. De Vlaamse beweging entte zich vroeger voornamelijk op de Nederlandse taalstrijd. Vandaag is het debat verschoven naar identiteit. De strijd is er een geworden tegen vervreemding. Maar ook het klassieke lokale aspect van de Vlaamse beweging zullen we ruimer moeten gaan invullen aangezien de wereld sterk is geglobaliseerd. Evoluties zoals het internet en sociale media tonen dit aan.

Persoonlijk denk ik dat de Vlaamse beweging hier nog te weinig in slaagt en zich relevanter zal moeten opstellen. Daarom moeten we ons richten op de metapolitiek en mogen we ons zeker niet blind staren op de klassieke partijpolitiek. De Vlaamse beweging heeft een veel bredere rol te spelen dan een klassieke politieke partij. Met Schild & Vrienden zijn we op dat vlak niet meer weg te denken uit het debat’

Gelooft u dan in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd?

‘Ja, ik geloof dat we ons moeten ontvoogden van het Belgisch gestel, maar we moeten af van dat kaakslagnationalisme. We moeten ophouden met steeds een beschuldigende vinger naar anderen te wijzen. Allen hebben we een eigen verantwoordelijkheid en daarmee moeten we durven excelleren. De ontvoogdingsstrijd is voor mij dus meer dan het klassieke Vlaams onafhankelijkheidsstreven. We moeten ons ook ontvoogden van onszelf. We moeten ervoor zorgen dat we als Vlaming steeds de beste versie van onszelf geven.’

Vaak wordt gezegd dat de N-VA als een stofzuiger door de Vlaamse beweging is gegaan. Kan u zich vinden in deze beeldspraak?

‘In die stofzuigerbeeldspraak kan ik me niet echt vinden. De N-VA is een politieke partij, de Vlaamse beweging is dat niet. Met Schild & Vrienden willen wij druk zetten en de geesten van de mensen veranderen op een positieve en organische manier. Pas wanneer je de geesten van de mensen verandert, zal je het politieke beleid kunnen veranderen.’

Voelt u met Schild & Vrienden enige concurrentie jegens of van andere Vlaamsgezinde jongeren- en studentenbewegingen, zoals de NSV (Nationalistisch Studentenvereniging), het KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond), Jong N-VA of Vlaams Belang Jongeren?

‘Neen hoor. Wij concurreren niet echt met andere verenigingen. Elke vereniging heeft haar specifieke maatschappelijke rol te vervullen en is waardevol in het debat. Het feit dat Schild & Vrienden zo snel en sterk is gegroeid, toont net aan dat er nog een vacuüm in te vullen was. Een doelgroep die anderen nog niet hadden weten te bereiken, vooral dan buiten de klassieke Vlaamse beweging. Met Schild & Vrienden kunnen wij dingen doen die politieke jongerenpartijen niet kunnen. Dit is ook onze sterkte. Schild & Vrienden is in se ook geen studentenvereniging, maar een jongerenbeweging. Wij trekken bijvoorbeeld ook heel wat jonge professionals aan.’

Professionele Schild & Vrienden

Zijn er bepaalde paradigmaverschuivingen geweest in de evolutie die Schild & Vrienden heeft doorgemaakt?

‘Ja, ik denk het wel. Een belangrijk kantelpunt was de agressie en het vandalisme van extreemlinkse activisten tijdens de lezingen van Theo Francken in Gent en Brussel. Vanaf dan zijn we van een groep gelijkgezinden geëvolueerd naar een collectief met een gemeenschappelijk doel. Dit linkse geweld was totaal onaanvaardbaar. Bovendien is het een aanslag op de vrije meningsuiting. Aangezien de universiteit geen stappen ondernam om dit gedrag een halt toe te roepen, zijn we zelf in actie geschoten. Toen had ik opgeroepen om samen met heel wat andere Vlaams- en rechtsgezinde jongeren ervoor te zorgen dat de orde kon bewaard worden tijdens de lezing. Ik hoopte op de aanwezigheid van ongeveer vijftien man, maar toen ik arriveerde stonden er bijna 90 enthousiastelingen me op te wachten. Ik wist meteen dat ik met dergelijke mobilisatiecapaciteit iets moest doen.’

Ik voel aan dat Schild & Vrienden terug op een kantelmoment staat, klopt dit?

‘Ja, dat klopt. We evolueren op dit moment van een organisch collectief naar een professionele belangenorganisatie. Ons spontane karakter zal blijven, maar professioneler ingevuld. We hebben nu ook een vast kantoor waar ik fulltime, maar ook anderen, voor Schild & Vrienden zal werken. We zullen heel sterk inzetten op communicatie zoals filmpjes. Ook zullen we actie blijven voeren wanneer de belangen van Vlaanderen in het gedrang komen, maar dit alles binnen een professioneler kader. En we worden gesteund! Onlangs hebben we met een crowdfunding bijna 10.000 euro opgehaald in 24 uur.’

Daarnet sprak u over het gemeenschappelijke doel die jullie nastreven. Waar staat Schild & Vrienden precies voor?

‘Schild & Vrienden verdedigt de belangen van de Vlaamse jeugd. Dit doen we op een onafhankelijke manier. We zijn dan ook een metapolitieke beweging, zowel online als offline. Wij hechten enorm veel belang aan toekomstgerichte zingeving en die willen we teweegbrengen door middel van een positieve mentaliteitswijziging. We moeten de Vlaamse jeugd vormen tot fysiek en mentaal weerbare, sociale burgers ten dienste van de Vlaamse identiteit en de Europese cultuur.’

Vroeger had de Vlaamse beweging een hechte link met de katholieke kerk. Vandaag de dag is die sterk vervaagd. Hoe positioneert Schild & Vrienden zich hier tegenover? Want persoonlijk bent u ook aangesloten bij het KVHV.

‘Over deze thematiek zou ik me eerder uitspreken zoals Benno Bernard het al verwoordde: “We hebben het christelijke aspect van onze samenleving veel te nonchalant van tafel geveegd.” En dat is ook zo. We hebben onze katholieke wortels doorgeknipt, zonder er iets tegenover te plaatsen.’

‘Wat Schild & Vrienden betreft: wij zijn een onafhankelijke vereniging. Maar wij erkennen wel de christelijke geschiedenis van onze Vlaamse samenleving.’

Welke houding neemt Schild & Vrienden voor u in, in de brede Vlaamse beweging?

‘Binnen die Vlaamse beweging, maar ook ver daarbuiten willen wij jongeren aanspreken en dit met een metapolitiek verhaal. Wij willen zingeving en hoop bieden. Aantonen dat mei ’68 enorm veel heeft kapotgemaakt en onze samenleving en cultuur heeft gedeconstrueerd. Deze generatie jongeren is de generatie die deze destructieve trend die overal gepropageerd wordt, moet omslaan in een positief en opbouwend engagement. We moeten ons opnieuw inzetten voor iets groter dan onszelf, voor onze natie.’

SWOT

Wat zijn de sterke punten van uw organisatie?

Een heel sterke eigenschap van Schild & Vrienden is dat het een organisch gegroeid initiatief is. Dit heeft tot gevolg dat we een sterke, gemotiveerde ledenbasis hebben. Bij ons geen overbodige of ellenlange vergaderingen, alle afspraken gaan vlot online. Daardoor kunnen we heel snel inspelen op de actualiteit. Wij werken bovendien met een meritocratisch systeem, waardoor mensen beloond worden voor hun inzet. Bij ons zijn er geen bestuursverkiezingen, want die zorgen toch alleen maar voor partijpolitieke spelletjes of achterklap. Bij ons vind je dan ook geen opportunisten. Er vallen immers geen zitpenningen of postjes te rapen. De gehele werking is gebaseerd op enthousiaste vrijwilligers die inspraak krijgen naarmate zich inzetten voor de beweging.

‘We hebben geen partijprogramma waardoor ieder lid het zijne mag denken zolang ze onze hoofddoelstellingen onderschrijven. Bij ons moet je geen standpunten vanbuiten leren en die aframmelen in plaats van je eigen mening te formuleren. Ik ben bijvoorbeeld een heel groene jongen terwijl ik merk dat dit niet voor iedereen van Schild & Vrienden even belangrijk is. Op ethisch vlak ben ik ook een stuk conservatiever dan andere leden. Dit stoort niemand, want we werken allen samen aan éénzelfde doel.’

Welke bedreigingen ziet u voor uw organisatie in de toekomst?

‘Wij hebben weinig te verliezen. Onze toekomst én onze geschiedenis staan namelijk op het spel. Het is onze generatie die het zal moeten doen, want wij zijn de laatsten die het kunnen doen. En dit besef overstijgt elke bedreiging.’

Vandaag is er een algemene terugval van het verenigingsleven. Hoe komt dit?

‘Momenteel merk ik daar niets van. Als ik kijk naar Schild & Vrienden kan ik alleen maar zeggen dat we uitstekend bezig zijn. We hebben zelfs een tijdelijke ledenstop moeten invoeren omdat we niet alle aanvragen grondig kunnen verwerken. Ik vermoed dat de acties die de komende maanden op het programma staan en onze versterkte communicatie door ons eigen mediakanaal zelfs een nog grotere toestroom zullen veroorzaken.

De terugval in het engagement waar vele verenigingen mee kampen is een rechtstreeks gevolg van het individualisme dat door de mei ’68 generatie wordt gepromoot. Om gelukkig te zijn moet men aan zichzelf denken, wordt ons ingeprent. Maar wie enkel denkt aan zichzelf zal al snel merken dat niemand nog denkt aan hem. Wie zich inzet voor het grotere geheel zal daar zingeving en geluk in vinden. We moeten leren inzien dat sommige zaken het individu overstijgen en belangrijker zijn dan onszelf. Denk aan de kathedralenbouwers. De meesten van hen wisten dat ze nooit het afgewerkte resultaat van hun werk zouden zien, maar wat zij wel wisten was dat ze iets prachtigs zouden nalaten voor het nageslacht.’

Doelen

Hoe ziet u zichzelf groeien in de toekomst?

‘Ik leg de lat hoog voor mezelf. Ik heb twee doelen in het leven waar ik persoonlijk veel belang aan hecht. In de eerste plaats wil ik een gezond en gelukkig gezin en stichten. Het wordt hoog tijd dat we het geluk en de schoonheid daarvan opnieuw leren waarderen. Ten tweede wil ik aan het einde van mijn leven kunnen zeggen dat ik met de talenten die mij zijn geschonken zo veel mogelijk politieke verandering ten goede heb gebracht. Alle beslissingen die ik maak in het leven zijn met die twee doelen in mijn gedachte. Net voor ik ga slapen evalueer ik voor mezelf of ik mijn dag ten volle heb benut om die twee doelen te verwezenlijken, en de laatste tijd ga ik steeds gelukkig slapen.’

En hoe ziet u Schild & Vrienden groeien?

‘S&V moet een professionele belangenorganisatie worden die, gesteund door tienduizenden leden, er altijd zal staan wanneer de belangen van Vlaanderen in het gedrang komen.’

Wat had Schild & Vrienden voor ons in petto op de Vlaamse feestdag?

‘Wij probeerden met zoveel mogelijk leden aanwezig te zijn op de 11 julivieringen in Vlaanderen. Zelf speechte ik als gastspreker op de officiële 11-julivieringen in Leuven en in Antwerpen. Ook in Brussel hield een van onze leden, een toespraak.’

Wout Patyn is historicus en werkt als parlementair medewerker van Sander Loones voor de N-VA-fractie in de Kamer. In zijn thuisstad Harelbeke zetelt Wout in de gemeenteraad. Naast het politieke luik is Wout sterk begaan met het Vlaamse onderwijs. Later in het onderwijs stappen behoort zeker tot de toekomstplannen.

Commentaren en reacties