fbpx


Geen categorie

EU-fraudeonderzoek Martin Schulz
 Op 19 maart verkoos de Duitse sociaaldemocratische partij (SPD) Martin Schulz als haar nieuwe voorzitter. Van 2012 tot januari 2017 was Schulz voorzitter van het Europees Parlement. In september wil hij Angela Merkel als bondskanselier opvolgen.

Europees Parlement/Europese Commissie

Tijdens de plenaire behandeling van de kwijting van het Europees Parlement over het jaar 2012 werd Schulz ervan beschuldigd zijn macht als voorzitter te hebben misbruikt. Zijn tegenstanders beweerden dat hij uit een door het parlement al goedgekeurd rapport over het budget een paragraaf had geschrapt. Daarin werd kritiek geleverd op het feit dat hij het werk van de commissie voor de begrotingscontrole vertraagde door informatie over het fraudeonderzoek rondom oud-commissaris  John Dalli achter te houden. Schulz zou twee maanden lang hebben verzwegen dat de EU-Commissie was uitgenodigd om te getuigen in een Belgische rechtszaak waarin Dalli en hooggeplaatste ambtenaren van de Commissie betrokken waren. Leden van de Commissie beklaagden zich tijdens de behandeling ook over het feit dat Schulz het personeel dat hem als voorzitter ter beschikking stond, gebruikt had in zijn campagne om voorzitter van de Commissie te worden. Volgens een van 2016 daterend verslag van het Europees Parlement zou hij onvoldoende het onderscheid hebben gemaakt tussen uitgaven betreffende zijn voorzitterschap van het Europees Parlement en die m.b.t. zijn campagne als kandidaat-commissievoorzitter. Bovendien zou hij, naar verluidt, ten minste vijf van zijn medewerkers een positie als directeur of directeur-generaal in het vooruitzicht hebben gesteld. Een van hen is Markus Engels die jarenlang persattaché van het Europees Parlement in Berlijn was. Op 11 februari bracht Der Spiegel, Duitslands grootste en invloedrijkste weekblad, aan het licht dat Engels heel die tijd ten laste van de begroting  van het Europees Parlement rijkelijk werd betaald. Nu leidt hij de campagne van kandidaat-bondskanselier Schulz.

OLAF fraudeonderzoek

Dit alles leidde tot een fraudeonderzoek door het Europees Bureau voor Fraudebestrijding beter bekend als OLAF. Dit is een letterwoord afgeleid van zijn Franse benaming: ‘Office européen de  Lutte AntiFraude’. OLAF  is een directoraat-generaal van de EU-Commissie. Het is belast met het opsporen, onderzoeken en bestrijden van fraude met EU-geld, ook binnen de EU-instellingen zelf.

Op 26 april maakte OLAF bekend dat het in de zaak Schulz geen onregelmatigheden of fraude had ontdekt en dus zijn onderzoek stopzette. Dit ruikt verdacht veel naar een aanpak van ‘ons kent ons’.

In ieder geval verschilt de benadering grondig van een gelijkaardig fraudegeval. Marine Le Pen zou namelijk ook partijmedewerkers hebben laten doorgaan als fractiemedewerkers in het Europees Parlement, dat hen als zodanig betaalde. Op verzoek van de Franse regering heeft het parlement op 26 april prompt een fraudeonderzoek ingesteld, niet toevallig slechts een goede week voor de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen op 7 mei.

Bondsdagverkiezingen

Of het begraven van het fraudeonderzoek tegen Schulz zijn kans op het bondskanselierschap merkelijk verhoogt valt alsnog moeilijk te zeggen al lijkt het wel waarschijnlijk.

Foto: kandidaat-kanselier Schulz proeft gerookte vis; © Reporters

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Theo Lansloot

Theo Lansloot (1931-2020) was ambassadeur op rust.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.