JavaScript is required for this website to work.

Hoge Gezondheidsraad geeft de vaccinrealisten gelijk

Plots blijken de verfoeide hoorzittingen over verplichte vaccinatie beleid geworden

AnalyseChristophe Degreef8/7/2022Leestijd 4 minuten

foto © Belga

Oudere mensen en kwetsbaren wordt aanbevolen een tweede covidbooster te halen, jongere volwassenen zijn niet prioritair.

Vijfenzestigplussers en risicogroepen kunnen een derde of tweede covidbooster halen, zo beveelt de Hoge Gezondheidsraad aan. Vijftigplussers volgen daarna. Voor jongere volwassenen ontbreekt momenteel wetenschappelijk bewijs dat de booster aanbevolen moet worden. De aanbevelingen zijn integraal overgenomen door de ministers.

De HGR stelt dat vijfenzestigplussers een verhoogd risico hebben op ernstige covid of dood door covid, en beveelt daarom aan dat zij daarvoor vanaf de maand september een tweede booster kunnen krijgen. Tot dezelfde categorie rekent de HGR ook mensen met comorbiditeiten, zwangere vrouwen en mensen met een minder goed presterend immuunsysteem.

Een volgende prioritaire groep vormt volgens de HGR het gezondheidspersoneel. De HGR stelt dat deze groep aanbevolen wordt om zich nog eens te laten boosteren omdat 1) vooral deze mensen zelf baat hebben bij bescherming, 2) het risico op besmetting erdoor verkleint, al zegt de HGR er in één adem bij dat deze eigenschap van het vaccin snel verdwijnt bij de Omicronvariant en 3) om een maximale werking van de gezondheidssector te garanderen. Daarnaast beveelt de HGR ook vaccinatie aan van mensen die samenwonen met kwetsbare mensen.

‘In afwachting van definitieve vergunning’

Vervolgens beveelt de HGR een tweede booster aan voor mensen tussen 50 en 64 jaar oud die gezondheidsproblemen hebben, zoals obesitas en overmatig alcoholgebruik, en aan rokers binnen deze categorie.

Voor mensen buiten deze categorieën zegt de HGR dat een ‘boostervaccinatie mogelijk is op basis van een gezondheids-risicoprofiel’. De HGR zegt echter (nog) niet de booster aan te bevelen voor mensen binnen deze categorie die gezond zijn. Letterlijk zegt de HGR voor deze groep:

‘Een extra COVID-19 extra booster is mogelijk op basis van individuele veiligheidsprofielgegevens (maar nog niet aanbevolen door de HGR) voor volwassenen tot 64 jaar in goede gezondheid. In afwachting van een definitieve vergunning voor het in de handel brengen door de Europese Commissie van de verschillende vaccins kunnen de primaire vaccinatie en de boosterdoses worden aangeboden op een individuele en vrijwillige basis.’

De accentuering in het vet is door de HGR zelf aangebracht en valt des te meer op. Het is zeldzaam dat op deze voorzichtige manier wordt gezegd dat de covidvaccins nog niet definitief goedgekeurd zijn, en dat daarom de vaccinatie voor niet-risicogroepen niet expliciet wordt aanbevolen.

Kinderen

Wat kindervaccinatie betreft, stelt de HGR:

1. Vaccin-effectiviteit tegen infectie, transmissie en ziekenhuisopname resulteert in een matig tot laag effect op korte termijn. Er is wel een positief effect van een eerste boosterdosis bij kinderen

2. Voor deze leeftijdsgroep in België zijn er zeer lage aantallen ziekenhuisopnames en sterfgevallen in België

3. Multisysteem-inflammatoir syndroom bij kinderen (MIS-C) is minder belangrijk en minder ernstig bij Omicron

4. Long Covid komt minder frequent voor bij Omicron in de volwassen populatie (wat een majeur argument was om kinderen te vaccineren, red.)

Natuurlijke immuniteit

Ook stelt de HGR in haar rapport dat een natuurlijke immuniteit in sommige gevallen een groter effect heeft dan de vaccins en dat een hybride immuniteit – vaccinatie plus doorgemaakte infectie – zeker een goede immuniteit geeft. Letterlijk concludeert de HGR:

‘Natuurlijke infectie voor of na voltooiing van de COVID-19-vaccinatie geeft een boostereffect. De hoogste mate van bescherming tegen de Omicron- en Deltavarianten werd geleverd door hybride immuniteit. Dit maakt dat sommige landen de toediening van een boostervaccin hebben uitgesteld in functie van eerder doorgemaakte covid. Op basis van de beschikbare gegevens kan de HGR echter nog geen conclusie trekken over de duur en impact van een COVID-19-infectie (natuurlijk verworven, vaccin-geïnduceerde en hybride immuniteit) als een klinisch beschermend effect tegen ernstige gevolgen.’

Tijl De Bie en anderen

De ministers van Volksgezondheid zijn deze redeneringen gevolgd, en zetten nu dus een boostercampagne op het getouw op basis van de bovenvermelde aanbevelingen. Sommige mainstreammedia gaan echter creatief aan de slag met deze aanbevelingen en zien een boostercampagne opduiken voor iedereen. Voorbeeld daarvan is De Standaard. De VRT bracht een feitelijk veel correcter relaas.

Bevreemdend is dat bovenvermelde wetenschappelijke inzichten die door de HGR zijn opgelijst, al duidelijk werden dankzij de parlementaire hoorzittingen van begin 2022. Datawetenschapper Tijl De Bie vertelde niet anders in verband met de werkelijke effectiviteit van deze generatie covidvaccins. Epidemioloog Emmanuel André stelde toen op zijn beurt dat ‘vaccinatie nuttig is, maar slechts significant voordelig vanaf 50 jaar’. Vaccinveiligheidsexpert Jean-Michel Dogné stelde onafhankelijk daarvan in februari 2022 hetzelfde, wanneer geïnterviewd door Doorbraak. Wij herhalen echter dat die parlementaire hoorzittingen er kwamen dik tegen de zin van de geijkte experten, de mainstreammedia en het gros van de politieke wereld.

Oudere mensen

Nog bevreemdender is dat bovenstaande inzichten eigenlijk volstrekt logisch zijn als je de volgende elementen in ogenschouw neemt: covid treft al sinds 2020 in hoofdzaak en op een potentieel ernstige manier oudere en kwetsbare mensen, met een fataliteitsratio die exponentieel groeit naarmate de leeftijd toeneemt. De covidvaccins werden echter als een passe-partoutoplossing voorgesteld voor de volledige bevolking. Zelfs groepsimmuniteit werd in het vooruitzicht gesteld.

Nu blijkt dat covid zelfs bij Omicron een uitdaging blijft voor voornamelijk oudere mensen (zij het minder, mogelijk door de vaccins en/of door de minder erge Omicronvariant en/of door een verbeterde natuurlijke immuniteit), en dat boostervaccinatie vooral hen kan helpen. Waarom is er niet gerichter gewerkt en gecommuniceerd, zonder CST, met de overtuigingskracht van de huisarts, en met een eerlijke informed consent die alle voor- en nadelen van vaccinatie opsomde?

Erika Vlieghe was erg op haar qui-vive toen we haar interviewden in februari over het nut van het Covid Safe Ticket. Frank Vandenbroucke wilde geen interview aan Doorbraak geven. En Marc Van Ranst suggereert tegenwoordig graag dat er een correlatie is tussen doodsbedreigingen aan zijn adres en wat op Doorbraak verschijnt.

Nu begrijpen wij beter waarom men zo bang is van ons: wij waren bereid om zonder onderscheid naar iedereen te luisteren die een beargumenteerd betoog kon opbouwen. Zelfs naar experten die gelijk hadden nog voor voortschrijdend inzicht een modieuze term werd.

Christophe Degreef is onafhankelijk journalist. Niet oud, maar wel old skool. Eerder werkte hij voor Brussel Deze Week en de Vlaams-Brusselse Media.

Commentaren en reacties