fbpx


Binnenland, Communautair
iccb

Belgische staatsstructuur compliceert buitenlands beleid

De hinderende Interministeriële Conferentie Buitenlands BeleidTen gevolge van de verschillende staatshervormingen telt België zes regeringen. Om enige coherentie te bewaren in het buitenlands beleid, was het dan ook nodig om een orgaan te creëren waarin de verschillende regeringen elkaar regelmatig ontmoeten en overleg kunnen plegen. Daartoe werd het Overlegcomité opgericht.

Het overlegcomité

In dat Overlegcomité zitten vertegenwoordigers van de verschillende Belgische regeringen om overleg te plegen en conflicten te voorkomen of beslechten. In de samenstelling ervan is een dubbele pariteit: het telt evenveel Nederlandstalige- als Franstalige leden en evenveel leden van de federale regering als van de regeringen van de Gemeenschappen en Gewesten. Het Overlegcomité bestaat uit :

  • de premier, die de vergadering voorzit;
  • vijf leden van de federale regering;
  • de minister-president van de Vlaamse regering:
  • een minister uit de Vlaamse regering;
  • de minister-president van de Franse Gemeenschapsregering;
  • de minister-president van de Waalse Gewestregering;
  • de minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
  • een minister uit de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van de andere taalgroep dan de minister-president (in de praktijk dus van de Nederlandse taalgroep);
  • wanneer het gaat om een aangelegenheid die de Duitstalige Gemeenschap aanbelangt, woont ook de minister-president van de Duitstalige Gemeenschapsregering de vergadering bij.

Door die paritaire samenstelling komt de Vlaamse meerderheid dus niet aan haar trekken. Bovendien beslist het comité bij consensus.

De Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid (ICBB)

Op grond van artikel 31bis van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, richtte het Overlegcomité op 15 september 2004 de Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid (ICBB) op. De minister van Buitenlandse Zaken zit de vergaderingen van die conferentie voor. Vertegenwoordigers van de federale regering en de deelstaatregeringen bespreken er samen actuele onderwerpen in het kader van het van het buitenlands beleid.

Investeringsverdragen

Uit een perscommuniqué van de FOD Buitenlandse Zaken van 3 maart 2018 blijkt dat de ICBB op 2 maart 2018 een politiek akkoord bereikte over de actualisering van bilaterale investeringverdragen. Die verdragen zijn belangrijk om Belgische investeerders in het buitenland te beschermen en om meer buitenlandse investeringen aan te trekken.

De geactualiseerde tekst besteedt meer aandacht aan duurzame ontwikkeling zoals milieu- en arbeidsnormen. België wil bovendien een multilateraal investeringshof oprichten dat onafhankelijk over investeringsgeschillen kan oordelen. De ICBB besliste ook dat voortaan maatschappelijke organisaties en burgerverenigingen kunnen worden geraadpleegd omtrent de uitvoering van toekomstige akkoorden. Verder zullen investeringsakkoorden in de toekomst geüpdatet worden om met maatschappelijke evoluties en veranderingen rekening te houden.

De ICBB onderstreept de noodzaak om na de Brexit te komen tot een verregaande samenwerking met het VK. Die mag de eenheid van de interne EU–markt niet in het gedrang brengen.

Zij bepleitte tevens een doeltreffende douanesamenwerking met het VK.

De ICBB bevestigt ook het Belgische standpunt met het oog op komende onderhandelingen over de EU–begroting. De Belgische aandacht gaat naar de door het Britse vertrek veroorzaakte gevolgen voor die begroting en andere belangrijke begrotingsposten zoals defensie en migratie. Een vooruitziende blik!

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Theo Lansloot

Theo Lansloot (1931-2020) was ambassadeur op rust.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.