fbpx


Actualiteit, Religie
kerkelijke vieringen

Kerkelijke vieringen afgelast, ook op VRT?Om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben de bisschoppen van België beslist om de schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen te verlengen tot en met 19 april. ‘Pas wanneer zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheden daartoe de toelating geven, zullen opnieuw publieke kerkelijke vieringen kunnen plaatsvinden.’

Geen vieringen Goede Week

Concreet wil dat zeggen dat alle vieringen van de Goede Week (van Palmzondag 5 tot Pasen 12 april 2020) niet doorgaan. Enkel om gelovigen diensten te laten volgen via radio, tv of livestream wordt hierop uitzonderingen toegestaan. Bij die vieringen mogen enkel die mensen aanwezig zijn die nodig zijn voor de uitzending. Alle regels van sociale afstand moeten gerespecteerd worden.

De afgekondigde maatregelen gelden voor alle kerken en kapellen waar een publieke eredienst plaatsvindt, maar ook voor alle kapellen of gebedsruimten van kloosters, katholieke instellingen of bedevaartsoorden. Ook alle niet-katholieke gemeenschappen die gebruik maken van katholieke kerken of kapellen vallen onder de regeling. Contemplatieve of monastieke religieuze gemeenschappen mogen het getijdengebed en de diensten van de Goede Week enkel vieren in besloten kring, zonder gasten of bezoekers.

VRT doe uw plicht

Tot nu toe was het mogelijk om via livestream de eucharistie te volgen. De Antwerpse bisschop ging voor in de liturgie en er zijn nog andere kerkdiensten die gelivestreamd worden, zoals de abdij van Averbode en nog vele andere.

Het probleem is dat deze diensten niet elke gelovige bereiken. Oudere mensen die vaak minder goed overweg kunnen met het internet blijven verstoken van hun wekelijkse mis, en straks van de diensten van de Goede Week.

De VRT moet in deze tijd haar taak als openbare omroep waarmaken en voor de doelgroep van oude en minder internetvaardige burgers de mis uitzenden op zondagmorgen. Dat was ook een Vergeten vraag  deze week. Moeilijker dan een al bestaande livestream oppikken en uitzenden kan dat niet zijn. Dat de kwaliteit misschien niet is volgens de normen van de Reyerslaan, daar zal deze keer zelfs een kniesoor niet over kniezen.

Geen palm

Op 5 april 2020, Palmzondag, zullen geen gezegende palmtakken verdeeld worden door de kerk. De bisschoppen wijzen erop dat Palmtakken thuis horen in de liturgie van Palmzondag en ze willen samenscholingen van personen te vermijden bij kerken om palmtakken op te halen. .

Door Corona wordt ook de paasbiecht uitgesteld. Het biechtsacrament kan niet worden toegediend onder de huidige maatregelen.

Alle doopsels en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen opnieuw mogelijk zijn.

Vormsel en eerste communie

Vormselvieringen en eerste communies die tot en met 19 april gepland zijn, worden geschorst. Over de vormselvieringen en eerste communies na 19 april is nog niets beslist. De bisschoppen beslissen daarover zodra de maatregelen duidelijk wordt hoe de maatregelen van de overheid evolueren.

Tenzij de gemeente anders besliste, blijven de kerkgebouwen open. In het gebouw, dat een publieke ruimte is, blijven de veiligheidsvoorschriften van de overheid van kracht, iedereen blijft op ‘veilige afstand’.

Klokken bij applaus

‘De bisschoppen sluiten zich aan bij alle blijken van dank en waardering die de bevolking richt tot al wie zich inzet voor de strijd tegen het coronavirus: artsen en verpleegkundigen, orde- en hulpdiensten, beleidsvoerders en hun administraties. Parochies die het wensen, kunnen zich aansluiten bij wie ’s avonds applaudisseren voor wie zich inzetten in de strijd tegen het coronavirus, bijvoorbeeld door een kaars voor het raam te zetten of door de klokken te luiden’


De volledige richtlijnen zijn te lezen op Kerknet, de portaalsite van de kerk in Vlaanderen.

U vindt de nodige links en overzichten van vieringen op Kerknet. Ook RCF, KTO, France 2, Radio Maria en NPO Nederland zenden kerkelijke vieringen uit. 

 

 

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak