fbpx


Media
Knack DNA

‘Knack moet Bultinck ontslaan’

Het geval Bultinck legt een bredere kloof bloot in Vlaams opinieland.Decennialang was ik een trouw lezer van het weekblad Knack. Als student maakte ik de geboorte van het blad mee. Als Verhofstadt-fan in de jaren tachtig en negentig smulde ik van de opiniepareltjes, elke week neergelegd door hoofdredacteur Sus Verleyen. Als geen ander wist Sus zich te ontpoppen als de spreekbuis van een zich ontvoogdende Vlaamse middenklasse die stilaan lak kreeg aan het verzuilde en corporatistische establishment dat België bestuurde.

Echokamer

Verleyen had de gave de Vlaamse mainstream lichtjes te pushen in progressieve zin maar er anderzijds dicht genoeg bij te blijven zodat er geen kloof tussen publieke en publicerende opinie ontstond. De stukjes van Sus Verleyen hebben ongetwijfeld bijgedragen aan de diepgaande politieke en culturele modernisering van het eind-twintigste-eeuwse Vlaanderen.

Latere hoofdredacteurs zoals Rik Van Cauwelaert en Johan Van Overtveldt bleven, elk met hun eigen accenten, de Verleyen-filosofie grotendeels trouw. De rest van het blad heb ik altijd als een mix ervaren van boeiende, onbenullige, politiek-correct-belerende maar ook soms gedurfd politiek- incorrecte bijdragen. Die mix was en is voor mij oké. Ik hoef geen blad dat alleen een echokamer is van mijn inzichten.

Maar ik wil ook geen blad waarin ik bestendig word uitgescholden en beledigd. Die laatste weg lijkt Knack op te gaan met het opiniestuk van hoofdredacteur Bert Bultinck. In zijn commentaar ‘Bang voor een zwarte planeet’ breekt Bultinck definitief met de Verleyen-filosofie, om zich bij het radicaal-politiek-correcte kamp van de Paul Goossensen, Bleri Lleshi’s, Tom Lanoyes en vele anderen aan te sluiten. Volgens deze publicisten is de Vlaamse bevolking quasi-hopeloos doordrongen van racistische opinies en houdingen en resumeert de taak van de publicist zich ertoe als een exorcist deze racistische duivel uit de hoofden van de Vlaamse doorsneemens weg te schrijven.

Genetisch gedoemd

Met zijn woordgebruik lijkt Bultinck zijn POCO-collega’s nog te willen overklassen door te beweren dat het racisme in het DNA zit van elke Vlaming. De Vlaming is dus genetisch gedoemd racistisch te zijn. In een hypothetische discussie met de Knack-hoofdredacteur zal deze laatste wellicht aanvoeren dat zijn DNA-terminologie metaforisch bedoeld is en niet al te letterlijk moet genomen worden. Als hoofdredacteur van een gezaghebbend blad dat op het gros van de lezende bevolking mikt, moet je echter op je woorden letten en dat doet Bultinck niet. Ook de rest van het artikel bulkt trouwens van de onzin. Daarom zou Knack dit heerschap zo snel mogelijk moeten ontslaan. Ikzelf neem, zoals blijkt uit de hieronder gepubliceerde brief, alvast ontslag als abonnee en roep zoveel mogelijk lezers op mijn voorbeeld na te volgen. U moet zich niet laten wegzetten als genetisch racist.

Het geval Bultinck legt een bredere kloof bloot in Vlaams opinieland. Enerzijds zijn er de gedrukte ‘kwaliteitsmedia’ waarin politiek-correcte opiniemakers de boventoon voeren en het publiek bestoken met belerende en bezwerende stukjes. Anderzijds zijn er de digitale media die eerder gedomineerd worden door centrumrechtse en radicaal rechtse publicisten. De eerste hebben een ‘officieel’ karakter. De laatste eerder een ‘samizdat’-karakter. Dit dualisme is niet gezond. Er dreigen twee opiniewerelden te ontstaan waartussen weinig debat en discussie bestaat. Bultinck komt de twijfelachtige eer toe tot dit dualisme in aanzienlijke mate te hebben bijgedragen.

Lees hieronder de brief van Boudewijn Bouckaert aan Knack waarin hij zijn abonnement opzegt.

‘Waarde Heer hoofdredacteur,

Met belangstelling las ik uw ‘Commentaar’ ‘Bang voor een zwarte planeet’. Ik ben u voor dit opiniestuk ontzettend dankbaar. Dankzij u ben ik te weten gekomen dat in mijn Vlaams DNA de racistische stereotypes diep zijn ingebakken. Ik heb me als individualistische liberaal nooit veel bekommerd om de kleurtjes en de geurtjes van mijn medemensen. Met iedereen die van mijn lijf en leden blijft, mijn eigendom niet steelt, mijn dochter niet verkracht en mij verder gerust laat in mijn al dan niet dwaze overtuigingen en activiteiten, wil ik gerust samenwerken, zal ik als gelijke van anderen behandelen en wil ik helpen een menswaardig leven op te bouwen. Dank zij u weet ik nu dat dit alles maar schijn is.

Het racisme zit impliciet in mijn DNA en in dit van alle Vlamingen, of ze het nu willen (de rechtse Vlamingen) of ze het nu niet willen (de linkse Vlamingen). De empirische basis die u hiervoor aandraagt is zonder meer indrukwekkend te noemen: een (overigens rammelend) verhaal over een degoutant studentenliedje op Pukkelpop, een Chiro-afficheke over een oerwoudfuif en wat ranzige twittercommentaren op de dood van een Vlaamse jongen van Marokkaanse afkomst.  Wat dat laatste betreft, er waren veel meer twitter-commentaren waarin Vlamingen hun verontwaardiging hierover uitdrukten maar dat is natuurlijk maar schijn want diep in hun genen zijn ook deze zogenaamd verontwaardigden impliciete racisten- deze term ontleen ik aan onze grote Vlaamse schrijver Bleri Leshi-, die hun genetische aanleg met een goedkoop twitterberichtje willen verstoppen.

Alhoewel dit niets afdoet van uw schitterende analyse, moet ik toch melden dat een andere denker u voor is geweest door erop te wijzen dat genetische aanleg eigen kan zijn aan een heel volk. Heinrich Himmler, de nationaalsocialistische topintellectueel, en als voormalig kippenkweker vertrouwd met genetische kruisingen, stelde reeds in de jaren dertig dat joden genetisch alleen maar tot negatieve dingen in staat zijn. Misschien kunt u voor uw verdere commentaren bij deze denker te rade gaan. Als de Vlamingen genetisch gezien racistisch zijn dan zal debatteren en discussiëren met hen praat voor de vaak zijn. Men moet durven denken aan finale oplossingen: als de Vlamingen genetisch racistisch zijn kan het racisme alleen maar uitgeroeid worden door dit racistisch ras van de aardbol te laten verdwijnen. Als u daaraan een bijdrage zou kunnen leveren, dat wacht u een plaats in de Hall of Fame van de grote antiracistische denkers.

Het spreekt vanzelf, waarde heer hoofdredacteur, dat ik me met zo een DNA niet waardig voel een lezer van uw eminent blad te zijn. Daarom wil ik u verlossen van een genetisch onwaardig lezer en zeg ik meteen mijn abonnement op.’

Boudewijn Bouckaert

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Boudewijn Bouckaert

Boudewijn Bouckaert doceerde rechten en 'law and economics' en is voorzitter van de klassiek-liberale denktank Libera!