JavaScript is required for this website to work.

Benno Barnard

Benno Barnard is een schrijver die meent dat het heden gewoonlijk ongelijk heeft.

In Zwitserland kletsen we in lucide dronkenschap over de uitgestorven mens, naar wiens beeld en gelijkenis AI geschapen is. En we bestellen nog een fles.

Bij Barnard gaat Kerstmis, het laatste collectieve verhaal van Europa’s laatste georganiseerde religie, vooraf aan donkere dagen met goede recensies en herinneringen Barnard sr.

Een warrig geleid bezoek door Rome, waar massatoerisme de Romeinen doet teruggrijpen naar elkaar en naar bouwstijlen uit hun donker verleden.

Dagboek 84 waarin Benno Barnard in Italië met Britse vrienden naar de kroning van Charles III kijkt. Plus: bedenkingen bij een bandeloze Etruskische.