fbpx


Buitenland, Cultuur, Media

Mijmering over de edele kunst van het debatteren
Zo dadelijk word ik verwacht mee aan te schuiven bij een debat op de boekenbeurs over een boek (jawel, er zijn nog zekerheden). Hoofddoek hoofdzonde? is boeiend al gaat het eigenlijk niets eens over hoofddoeken. Een handige zet van de uitgever om de verkoop op te drijven?

De diverse auteurs denken na over de manier waarop andersdenkenden kunnen proberen samen te leven. Ludo Abicht, net zoals de meeste die meewerkten een filosoof, verzorgt de inleiding en het nawoord. In die slotbeschouwingen introduceert hij de Franse filosoof Henri de Lubac, bij wie we volgens Abicht in de leer kunnen gaan. De jezuïet Lubac werd, zo schrijft Abicht, ‘bewonderd en gevreesd vanwege de manier waarop hij het intellectuele debat voerde’. In deze tijden waarin we allemaal een mening hebben en die ook graag ventileren, zet de passage mij aan het mijmeren.

‘Eerst luisterde hij met de grootste aandacht naar het discours van zijn opponent, waarna hij diens argumentatie zo getrouw en accuraat samenvatte dat de argeloze gesprekspartner dacht dat hij de Lubac van zijn gelijk overtuigd had.

“En bent u het eens met deze summiere weergave van uw stellingen?”

–       “Ik moet toegeven dat u me heel goed begrepen hebt.”

–       Welna, dan mag ik beginnen met een opsomming van al mijn grondige bezwaren tegen uw betoog?”

Het is een dodelijke maar eerlijke manier van discussiëren, en, indien nodig, polemiseren. Dit gebeurt echter bijna nooit, omdat we in het werkelijke leven niet echt naar elkaar luisteren en als gevolg daarvan niet eens in staat zijn om toe te geven dat ook onze tegenstanders een logische argumentatie gehanteerd hebben, ook al komen ze tot andere conclusies.’

Voila, zo kan ik wel weer de zondag in.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Peter De Roover

Peter De Roover was achtereenvolgens algemeen voorzitter en politiek secreteris van de Vlaamse Volksbeweging , chef politiek van Doorbraak en nu fractievoorzitter voor de N-VA in de Kamer.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.