fbpx


Commentaar, Politiek
Ceustermans

Neen, rechtse activisten poogden geen ‘grensoverschrijdende kunst af te dreigen’

Een antwoord aan Chris Ceustermans


In het stuk Cancel-cultuur legt cabaretier het zwijgen op. Links versus humor neemt Chris Ceustermans, voormalig journalist van De Morgen, de verdediging op van Lisa Eckhart. Deze Oostenrijkse comédienne is het laatste slachtoffer van linkse ‘cancel culture’ omwille van haar grappen over moslims en joden.

Het verheugt mij dat in journalistieke middens de aandacht groeit voor de toenemende ideologische onverdraagzaamheid die zelfs humor aan banden poogt te leggen.

Helaas voelt hij op het einde van zijn stuk de nood om het evenwicht te herstellen door toch ook even naar rechts uit te halen. Zo beweert hij dat in zijn jeugdjaren ‘grensoverschrijdende kunst’ ook al werd ‘afgedreigd’. Hij verwijst in dat verband naar de bezetting in 1984 van Cultuurcentrum Stuc van Leuven door ‘rechtse activisten als Filip Dewinter en Jurgen Ceder’.

Het geheugen van Ceustermans laat hem in de steek. De bezetting van ‘t Stuc had hoegenaamd niets te maken met ‘grensoverschrijdende kunst’. De actie werd uitgevoerd door de Nationalistische Studentenvereniging, omdat in ‘t Stuc de administratieve lokalen gevestigd waren van de Financiële Kontrole Kommissie (FKK), het orgaan dat had beslist, in een vlaag van cancel-cultuur avant la lettre, dat de rechtse NSV als enige politieke vereniging geen subsidies meer mocht krijgen. Ceustermans bestempelt de actie bovendien als een ‘terreuractie’, hoewel de bezetting helemaal vreedzaam verliep en het integendeel de NSV was die werd aangevallen door extreemlinkse studenten bij het verlaten van het gebouw.

Ook toen – helaas voor de redenering van Ceustermans – werkte de cancel-cultuur duidelijk al in de andere richting.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Jurgen Ceder

Jurgen Ceder was lid van de Vlaamse Raad en senator voor Vlaams Belang tot 2011. Sinds 2012 is hij lid van N-VA

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.