JavaScript is required for this website to work.
post

Nuttige basisgegevens voor de begrotingsopmaak

flitsnieuws

Peter De Roover10/3/2013Leestijd 1 minuut

De regering staat voor een nieuwe en harde begrotingsopmaak. Tegen die achtergrond stuurde Ivan Van de Cloot van het Itinerainstituut een interessante nota (hier klikken) [http://www.itinerainstitute.org/upl/1/default/doc/FLASH%20ITINERA%20FACTCHECKING%281%29.pdf] die een aantal basisgegevens nog eens juist zet.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

Tussen 2007 en 2012 stegen de overheidsuitgaven in de Eurozone gemiddeld met zo’n 14%. Voor de Belgische overheid bedroeg die toename met 26% ruim een kwart. Alle onderdelen van de Belgische overheid zitten boven dat Europese gemiddelde.

Het onderdeel ‘sociale zekerheid’ laat de sterkste stijging zien met 33%. De federale overheid groeide met een kwart, even sterk als de regionale overheden (samen).

Als we de rentelasten buiten beschouwing laten en alleen de zogenaamde primaire uitgaven bekijken, dan blijkt dat de federale overheid in die periode 2007-2012een uitgavengroei kende van 28%, terwijl de toename van de primaire uitgaven van de regionale overheden ‘slechts’ 25% bedroeg.

De Belgische overheid blijkt dus nog steeds de grootste uitgavengroei te realiseren in dit land. Maar ook de regio’s (samen bekeken) doen het op dat vlak slechter dan het Europese gemiddelde.

Peter De Roover was achtereenvolgens algemeen voorzitter en politiek secreteris van de Vlaamse Volksbeweging , chef politiek van Doorbraak en nu fractievoorzitter voor de N-VA in de Kamer.

Meer van Peter De Roover
Commentaren en reacties
Gerelateerde artikelen