fbpx


Niet gecategoriseerd

Nuttige basisgegevens voor de begrotingsopmaak

flitsnieuwsTussen 2007 en 2012 stegen de overheidsuitgaven in de Eurozone gemiddeld met zo’n 14%. Voor de Belgische overheid bedroeg die toename met 26% ruim een kwart. Alle onderdelen van de Belgische overheid zitten boven dat Europese gemiddelde.

Het onderdeel ‘sociale zekerheid’ laat de sterkste stijging zien met 33%. De federale overheid groeide met een kwart, even sterk als de regionale overheden (samen).

Als we de rentelasten buiten beschouwing laten en alleen de zogenaamde primaire uitgaven bekijken, dan blijkt dat de federale overheid in die periode 2007-2012een uitgavengroei kende van 28%, terwijl de toename van de primaire uitgaven van de regionale overheden ‘slechts’ 25% bedroeg.

De Belgische overheid blijkt dus nog steeds de grootste uitgavengroei te realiseren in dit land. Maar ook de regio’s (samen bekeken) doen het op dat vlak slechter dan het Europese gemiddelde.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Peter De Roover

Peter De Roover was achtereenvolgens algemeen voorzitter en politiek secreteris van de Vlaamse Volksbeweging , chef politiek van Doorbraak en nu fractievoorzitter voor de N-VA in de Kamer.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.