fbpx


Binnenland, Communautair

Op naar Flanders International Airport in Zaventem
Het kabaal rond ‘Brussels International Airport’ wegens de door de Brusselse regering uitgevaardigde steeds striktere geluidsnormen heeft Tomas Roggeman, voorzitter van Jong N-VA de jongste tijd al vaak doen tweeten. Hij meent dat bij gebrek aan een federale luchtvaartwet, Vlaanderen dan maar zijn eigen luchtvaartdecreet moet uitvaardigen. Wallonië kan hetzelfde doen voor de luchthavens van Charleroi en Luik. Het huidige beleid werkt volgens hem immers de concurrentievervalsing tussen de verschillende luchthavens in de hand en Zaventem ligt nog altijd in Vlaanderen.

Rudi Vervoort (PS), minister-president van het Brussels Gewest, drijft bewust het luchtvaartconflict op de spits. CDH, de partij van Céline Frémault, minister in de Brusselse Gewestregering, pleit onomwonden voor een inkrimping van de luchthaven. Dat daardoor ook voor Brusselaars duizenden banen dreigen te verdwijnen is voor CDH kennelijk geen argument.

Federaal minister François Bellot (MR) heeft nog steeds geen wetsontwerp neergelegd om de rechtszekerheid voor de vluchtroutes vast te leggen. Van de Franstalige partijen heeft de luchthaven in Zaventem dus weinig te verwachten.

De luchthaven is na de Antwerpse haven de grootste economische motor van Vlaanderen, goed voor meer dan 60.000 banen. Tegelijk biedt de afbouw van ‘Brussels International Airport’ de Waalse regering de gelegenheid “Brussels South” in Charleroi verder uit te bouwen.

Het conflict gaat dus niet alleen over geluidshinder en leefklimaat maar is ook zwaar politiek geladen. Met eerlijke concurrentie tussen luchthavens is niets mis, oordeelt Roggeman, maar het nu gevoerde beleid wordt misbruikt voor concurrentievervalsing. Hoog tijd dus om eindelijk over te stappen van een federaal naar een gewestelijk luchtvaartbeleid. Opeenvolgende regeringen hebben dat al 17 jaar tevergeefs geprobeerd omdat Franstalig België en Vlaanderen daaromtrent een diametraal van mening verschillen.

Het gaat om de regels voor het gebruik van de start- en landingsbanen en de bijbehorende vliegroutes, die bepalen welke locaties bij gegeven weersomstandigheden overvlogen worden en dus geluidsoverlast ondervinden. Bij gebrek aan juridische verankering vormen deze wind- en baannormen het doelwit van talloze gerechtelijke betwistingen, herhaaldelijke wijzigingen en onzekerheid voor zowel de omwonenden als de vliegtuigmaatschappijen.

Als de gewesten bevoegd worden kunnen zij de windnormen en het baangebruik bepalen van de luchthavens gelegen op hun territorium. Dit past in de plannen voor de integratie van Europese luchtverkeerleiders binnen het “Functional Airspace Block Europe Central” (FABEC). Dit blok bestaat sedert 2012 krachtens een in 2010 getekend verdrag waarbij 6 landen zijn betrokken:België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland. De al bestaande samenwerking tussen Belgocontrol en de regionale luchthavens bewijst eveneens dat een regionale structuur uitstekend kan werken.

Volgens Roggeman heeft de luchthaven in Zaventem nog slechts een toekomst als zij in Vlaamse handen komt. ”Brussels International Airport” is vandaag voor 25% +1 aandeel eigendom van de federale overheid. De overdracht naar Vlaanderen en dus de regionalisering van de normen voor het luchtverkeer is de enige zekerheid voor een eerlijke spreiding van de overlast. Veel mensen in Brussel en Vlaams-Brabant zijn al jaren vragende partij. Als tweede economische motor zal de luchthaven enorm bijdragen om het imago van Vlaanderen wereldwijd op de kaart te zetten

Brussel heeft duidelijk laten blijken dat zij tegen “Brussels International Airport” is gekant. Waarom dan niet overschakelen naar “Flanders International Airport”? Een luchthaven met dezelfde naam bestaat al in Wevelgem bij Kortrijk. Hopelijk kunnen Vlamingen ondereen daar iets op vinden. 

 

Foto: (c) Reporters

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Theo Lansloot

Theo Lansloot (1931-2020) was ambassadeur op rust.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.