JavaScript is required for this website to work.
Binnenland

Op naar Flanders International Airport in Zaventem

Theo Lansloot11/2/2017Leestijd 2 minuten

Waarom niet overschakelen naar ‘Flanders International Airport’? Een luchthaven met dezelfde naam bestaat al in Wevelgem bij Kortrijk.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

Het kabaal rond ‘Brussels International Airport’ wegens de door de Brusselse regering uitgevaardigde steeds striktere geluidsnormen heeft Tomas Roggeman, voorzitter van Jong N-VA de jongste tijd al vaak doen tweeten. Hij meent dat bij gebrek aan een federale luchtvaartwet, Vlaanderen dan maar zijn eigen luchtvaartdecreet moet uitvaardigen. Wallonië kan hetzelfde doen voor de luchthavens van Charleroi en Luik. Het huidige beleid werkt volgens hem immers de concurrentievervalsing tussen de verschillende luchthavens in de hand en Zaventem ligt nog altijd in Vlaanderen.

Rudi Vervoort (PS), minister-president van het Brussels Gewest, drijft bewust het luchtvaartconflict op de spits. CDH, de partij van Céline Frémault, minister in de Brusselse Gewestregering, pleit onomwonden voor een inkrimping van de luchthaven. Dat daardoor ook voor Brusselaars duizenden banen dreigen te verdwijnen is voor CDH kennelijk geen argument.

Federaal minister François Bellot (MR) heeft nog steeds geen wetsontwerp neergelegd om de rechtszekerheid voor de vluchtroutes vast te leggen. Van de Franstalige partijen heeft de luchthaven in Zaventem dus weinig te verwachten.

De luchthaven is na de Antwerpse haven de grootste economische motor van Vlaanderen, goed voor meer dan 60.000 banen. Tegelijk biedt de afbouw van ‘Brussels International Airport’ de Waalse regering de gelegenheid “Brussels South” in Charleroi verder uit te bouwen.

Het conflict gaat dus niet alleen over geluidshinder en leefklimaat maar is ook zwaar politiek geladen. Met eerlijke concurrentie tussen luchthavens is niets mis, oordeelt Roggeman, maar het nu gevoerde beleid wordt misbruikt voor concurrentievervalsing. Hoog tijd dus om eindelijk over te stappen van een federaal naar een gewestelijk luchtvaartbeleid. Opeenvolgende regeringen hebben dat al 17 jaar tevergeefs geprobeerd omdat Franstalig België en Vlaanderen daaromtrent een diametraal van mening verschillen.

Het gaat om de regels voor het gebruik van de start- en landingsbanen en de bijbehorende vliegroutes, die bepalen welke locaties bij gegeven weersomstandigheden overvlogen worden en dus geluidsoverlast ondervinden. Bij gebrek aan juridische verankering vormen deze wind- en baannormen het doelwit van talloze gerechtelijke betwistingen, herhaaldelijke wijzigingen en onzekerheid voor zowel de omwonenden als de vliegtuigmaatschappijen.

Als de gewesten bevoegd worden kunnen zij de windnormen en het baangebruik bepalen van de luchthavens gelegen op hun territorium. Dit past in de plannen voor de integratie van Europese luchtverkeerleiders binnen het “Functional Airspace Block Europe Central” (FABEC). Dit blok bestaat sedert 2012 krachtens een in 2010 getekend verdrag waarbij 6 landen zijn betrokken:België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland. De al bestaande samenwerking tussen Belgocontrol en de regionale luchthavens bewijst eveneens dat een regionale structuur uitstekend kan werken.

Volgens Roggeman heeft de luchthaven in Zaventem nog slechts een toekomst als zij in Vlaamse handen komt. ”Brussels International Airport” is vandaag voor 25% +1 aandeel eigendom van de federale overheid. De overdracht naar Vlaanderen en dus de regionalisering van de normen voor het luchtverkeer is de enige zekerheid voor een eerlijke spreiding van de overlast. Veel mensen in Brussel en Vlaams-Brabant zijn al jaren vragende partij. Als tweede economische motor zal de luchthaven enorm bijdragen om het imago van Vlaanderen wereldwijd op de kaart te zetten

Brussel heeft duidelijk laten blijken dat zij tegen “Brussels International Airport” is gekant. Waarom dan niet overschakelen naar “Flanders International Airport”? Een luchthaven met dezelfde naam bestaat al in Wevelgem bij Kortrijk. Hopelijk kunnen Vlamingen ondereen daar iets op vinden. 

 

Foto: (c) Reporters

Theo Lansloot (1931 -2020) was licentiaat handels- en financiële wetenschappen. Hij was als ambassadeur op rust publicist bij verschillende media. Door zijn professionele achtergrond was hij welbeslagen inzake diplomatie en internationale politiek. Ook volgde Theo de verhoudingen tussen Nederland en Vlaanderen op de voet.

Commentaren en reacties