JavaScript is required for this website to work.

Hugo De Ridder

Gaston Durnez had nog veel over zichzelf te vertellen. Jammer toch dat hij zijn eigen memoires nooit heeft kunnen opleveren…

Een danser in de sneeuw. Een nieuw postuum boek van Gaston Durnez bundelt de beste cursiefjes, herinneringen en portretten die hij de voorbije jaren publiceerde (o.a. op Doorbraak).