JavaScript is required for this website to work.

Robert Liénard

Iemand moet François De Smet er aan herinneren dat de ontmanteling van België onontkoombaar is.

De Waalse minister-president Elio Di Rupo betreurt dat Vlaanderen een karikatuur maakt van Wallonië en dat veel Walen aan zelfkastijding doen. Volgens hem zijn het zeker moeilijke tijden, maar er is reden voor optimisme. PS-voorzitter Paul Magnette ziet geen heil in een 7de staatshervorming, hoewel aangekondigd in het akkoord van de Vivaldi-coalitie waartoe zijn partij behoort. Volgens hem beschikt Wallonië …