fbpx


Buitenland, Cultuur

Tekstballonnetje doorprikken graagDe rel rond de tentoonstelling De wereld van strips in originelen in het Vlaams Parlement kreeg vandaag in De Standaard nog een verlengstuk. (Over bejaarden wier pamper pas wordt geledigd als die voor 67% is ‘verzadigd geen woord in die krant, al vernemen we er wel dat de duurste duif verkocht werd voor 310 000 euro.)

De curatoren van die tentoonstelling beslisten om het tekstballonnetje (geen echte ballon overigens, zie illustratie) bij de tekening op het schutblad van de brochure blanco af te drukken. Vlaams Parlementsvoorzitter Peumans had in een mail zijn verbazing uitgedrukt over het feit dat er een Franstalige tekst was gekozen (van tekenaar François Schuiten) voor die kaft.

Ene Ingrid Verbanck (bloggend als Wendy Kroy) haalt in een opiniebijdrage voor De Standaard de grote woorden boven. Het gaat over ‘censuur’,  de voorkeur van de voorzitter van het Vlaams parlement voor een Nederlandstalige tekst heet ‘ideologisch’, het plaatsen van een Franstalige tekst is een ‘princiepskwestie’, een Nederlandse tekst verkiezen is een ‘benepen reglementje’, de ‘artistieke vrijheid’ is in het gedrang hoewel de tekening van Schuiten helemaal niet geweigerd werd op te tentoonstelling. Ook ‘Waalse en Brusselse striptekenaars zijn relevant in Vlaanderen’, weet Wendy Kroy, terwijl niemand dat ontkent en het daar ook helemaal niet over gaat. Ze verraadt wel haar eigen bekrompenheid want zijn strips uit de V.S.A., Frankrijk of andere landen dan niet relevant in Vlaanderen? Die komen niet aan bod op de tentoonstelling, zonder protest evenwel van de kosmopolitische goegemeente voor wie de horizon van de breeddenkendheid blijkbaar eindigt achter de Ardense heuvels. Begrenzen mag, als het maar de Belgische grens betreft.

Enfin, Verbanck alias Kroy haalt er zowaar Hannah Arendt bij en diens ‘banaliteit van het kwaad’. Ze vindt verder dat we ons moeten verzetten tegen ‘het figuurlijke equivalent van de Berlijnse muur tussen de twee grootste taalfamilies in dit land’. Euh, Berlijnse muur? Werden er dan Franstalige platen verboden of werd dit stuk geschreven onder invloed van sterke hallucinerende middelen?

Tekenaar François Schuiten liet intussen zelf weten dat de afgedrukte plaat ook in een origineel bestaat met een Nederlandse tekst en dat er dus geen enkele reden was om ze tekstloos af te drukken. Hij verklaarde eveneens het helemaal logisch te vinden dat het Vlaamse parlement, een regio met een verpletterend grote meerderheid Nederlandstaligen, een Nederlandstalige versie verkiest voor zo’n brochure. Jawel, gezond verstand bestaat ook.

Maar nu even die ene vraag die in alle commotie nog geen antwoord kreeg omdat ze niet eens gesteld is, zeker niet in het opiniestuk van Kroy alias Verbanck: ‘waarom kozen de curatoren voor een Franstalig opschrift voor de kaft van die brochure?’ Tot ze er zelf een geloofwaardig antwoord op geven, moeten we de logica laten werken.

Mogelijke verklaringen: De tekening van Schuiten is zo outstanding dat ze er niet te buiten konden. (Sterke tekenaar die Schuiten, maar buiten concurrentie is hij uiteraard niet.) De tekening van Schuiten bestaat alleen in Franstalige versie. (Door de tekenaar tegengesproken.) Er bestaan geen striptekeningen met Nederlandse opschriften. (Fout.)

Bij eliminatie houden we nog één mogelijke verklaring over: de curatoren wilden provoceren tegen de Nederlandse taal. Laten ze dat dan ook openlijk toegeven in plaats van de vermoorde onschuld te spelen.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Peter De Roover

Peter De Roover was achtereenvolgens algemeen voorzitter en politiek secreteris van de Vlaamse Volksbeweging , chef politiek van Doorbraak en nu fractievoorzitter voor de N-VA in de Kamer.