JavaScript is required for this website to work.

Verdrag van Marrakesh

Tom Van Grieken: ‘N-VA maakte een grote bocht over Marrakesh na de lokale verkiezingen, niets principes, ze zijn bang van de kiezer.’

BRUSSEL—Er is een nieuwe marrakeshcoalitie in de maak, een anti-marrakeshcoalitie eigenlijk, ze willen betogen in Brussel tegen het ondertekenen van het Marrakeshpact. Het zijn allemaal Vlaamse verenigingen én bijna allemaal jongerenverenigingen, maar Franstaligen zijn hartelijk welkom in de ‘Mars tegen Marrakesh — Marche contre Marrakech’. Facebook Zondag tijdens het hoogtepunt van de regeringscrisis circuleert een evenement op Facebook, ‘Mars tegen Marrakesh in Brussel’. …