fbpx


Religie
wereldbevolking

Volgend decennium wereldwijd meer moslims dan christenen

Moslims hebben hoogste vruchtbaarheidscijfer van alle religieuze groepenDe christenen zijn wereldwijd met het meest, maar niet voor lang meer. Tegen 2035 zullen er meer baby's van moslims dan van christenen geboren worden, stellen onderzoekers van het Pew Research Center, een onafhankelijk instituut dat de evolutie van de wereldreligies voor de komende jaren schetste. Dat deden zij door middel van een database die meer dan 2.500 tellingen, enquêtes en bevolkingsregisters bevat. In de afgelopen jaren kregen christelijke moeders meer baby's dan leden van enige andere religie, waaruit blijkt…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


De christenen zijn wereldwijd met het meest, maar niet voor lang meer. Tegen 2035 zullen er meer baby’s van moslims dan van christenen geboren worden, stellen onderzoekers van het Pew Research Center, een onafhankelijk instituut dat de evolutie van de wereldreligies voor de komende jaren schetste. Dat deden zij door middel van een database die meer dan 2.500 tellingen, enquêtes en bevolkingsregisters bevat.

In de afgelopen jaren kregen christelijke moeders meer baby’s dan leden van enige andere religie, waaruit blijkt dat het christendom nog steeds de grootste religieuze groep ter wereld is. ‘Volgens nieuwe demografische schattingen zal het aantal baby’s van moslims over minder dan twintig jaar waarschijnlijk iets hoger liggen dan het aantal baby’s van christenen’, aldus de onderzoekers.

Snelst groeiende groep

Moslims zullen de komende decennia naar verwachting de snelst groeiende grote religieuze groep ter wereld zijn. In de periode tussen 2010 en 2015 vormden geboortes van moslims naar schatting 31% van alle baby’s die wereldwijd geboren werden. Dat is veel meer dan hun aandeel onder de totale wereldbevolking in 2015 (24%).

Groei van moslims versus christenen

De christelijke wereldbevolking is ook blijven groeien, maar bescheidener. De afgelopen jaren werd 33% van de baby’s ter wereld geboren uit christenen, wat iets meer is dan hun aandeel in de wereldbevolking in 2015 (31%). Hoewel de relatief jonge christelijke bevolking van een regio als Afrika volgens de onderzoekers de komende decennia zal groeien, kunnen we hetzelfde niet zomaar zeggen van de christenen wereldwijd.

De afgelopen jaren hadden zij namelijk een onevenredig groot aandeel in het aantal sterfgevallen in de wereld (37%). Dat is grotendeels te wijten aan de relatief hoge leeftijd van de christelijke gelovigen op sommige plaatsen. ‘Vooral Europa kampt met dat probleem, waar het aantal sterfgevallen onder christenen naar schatting al groter is dan het aantal geboorten’, luidt het bij de onderzoekers.

Vruchtbare moslims

‘Wereldwijd leiden de relatief jonge bevolking en de hoge vruchtbaarheidscijfers van moslims ertoe dat er tussen 2030 en 2035 iets meer baby’s geboren zullen worden bij moslims (225 miljoen), dan bij christenen (224 miljoen), hoewel de totale christelijke bevolking nog steeds groter zal zijn.’ In de periode 2055-2060 zal volgens hen het geboorteverschil tussen beide groepen naar verwachting zes miljoen benaderen (232 miljoen geboorten onder moslims tegen 226 miljoen geboorten onder christenen).

In tegenstelling tot deze ‘babyboom’ onder de moslims, zien mensen die zich met geen enkel geloof identificeren een totaal andere trend. Hoewel niet-gelovige mensen momenteel 16% van de wereldbevolking uitmaken, werd naar schatting slechts 10% van de pasgeborenen tussen 2010 en 2015 geboren bij niet-gelovige moeders. Tegen 2055-2060 zou dat slechts 9% van alle baby’s zijn.

Voor alle andere grote religieuze groepen verwacht men daarentegen dat het totale aantal geboorten tussen 2015 en 2060 gestaag zal dalen. De daling van het aantal geboorten zal vooral dramatisch zijn voor hindoes, grotendeels als gevolg van de dalende vruchtbaarheid in India.

Religieus roer omgooien

Mochten we enkel rekening houden met mensen die overschakelen van de ene naar de andere religie, dan zou het aantal moslims relatief weinig toenemen, het aantal niet-gelovigen een grote stap vooruitzetten en het aantal christenen flink afnemen in de komende decennia.

De effecten van religieuze omschakeling worden echter overschaduwd door verschillen in vruchtbaarheid en sterfte. Bijgevolg zal het aandeel van de niet-gelovigen in de totale wereldbevolking naar verwachting dalen, ondanks de stimulans die zij krijgen van mensen die het christendom en andere religieuze groepen in Europa, Noord-Amerika en sommige andere delen van de wereld verlaten. Het aantal christenen zal naar verwachting stijgen, maar niet zo snel als het aantal moslims.

Wereldbevolking

Christenen vormden in 2015 de grootste religieuze groep ter wereld, met bijna een derde (31%) van de 7,3 miljard mensen op aarde. Moslims kwamen op de tweede plaats, met 1,8 miljard mensen, oftewel 24% van de wereldbevolking, gevolgd door religieuze ‘niet-gelovigen’ (16%), hindoes (15%) en boeddhisten (7%).

Tussen 2015 en 2060 zal de wereldbevolking naar verwachting met 32% toenemen tot 9,6 miljard. In diezelfde periode zal het aantal moslims — de religieuze groep met de jongste bevolking en de hoogste vruchtbaarheid — naar verwachting met 70% toenemen. Het aantal christenen zal met 34% stijgen, iets sneller dan de totale wereldbevolking, maar veel langzamer dan het aantal moslims.

Het aandeel van de verschillende religies

Behalve moslims en christenen zullen alle grote wereldreligies volgens de onderzoekers in 2060 een kleiner percentage van de wereldbevolking uitmaken dan in 2015. ‘Hoewel hindoes, Joden en aanhangers van volksreligies de komende decennia naar verwachting in absolute aantallen zullen groeien, zal geen van deze groepen gelijke tred houden met de groei van de wereldbevolking’, luidt het.

Het absolute aantal boeddhisten zal naar verwachting dalen van bijna 500 miljoen in 2015 tot 462 miljoen in 2060. Lage vruchtbaarheidscijfers en vergrijzing in landen als China, Thailand en Japan zijn de belangrijkste demografische redenen daarvoor, blijkt uit het rapport. De bevolking zonder religieuze overtuiging zal naar verwachting krimpen als percentage van de wereldbevolking, hoewel zij in absolute cijfers licht zal toenemen.

Snelle of trage groei afhankelijk van…

Geografische verschillen spelen een belangrijke rol in de patronen van religieuze groei. Een van de belangrijkste determinanten van toekomstige groei is immers waar elke groep vandaag geografisch geconcentreerd is. De niet-gelovige bevolking is bijvoorbeeld sterk geconcentreerd op plaatsen waar de bevolking vergrijst en de vruchtbaarheid laag is, zoals China, Japan, Europa en Noord-Amerika.

Daarentegen zullen religies met veel aanhangers in ontwikkelingslanden — waar de geboortecijfers hoog zijn en de kindersterfte over het algemeen afneemt — waarschijnlijk snel groeien’, aldus de onderzoekers. Een groot deel van de wereldwijde groei van de islam en het christendom, bijvoorbeeld, zal naar verwachting plaatsvinden in Afrika ten zuiden van de Sahara.

Leeftijd en vruchtbaarheid

De huidige leeftijdsverdeling van elke religieuze groep is een belangrijke determinant van de demografische groei. De aanhangers van sommige groepen zijn overwegend jong, waaronder de moslims, met hun vruchtbare jaren nog voor de boeg, terwijl de leden van andere groepen ouder zijn en die jaren grotendeels achter de rug hebben.

Bovendien hebben moslims het hoogste vruchtbaarheidscijfer van alle religieuze groepen — gemiddeld 2,9 kinderen per vrouw, ruim boven het vervangingsniveau (2,1), het minimum dat doorgaans nodig is om een stabiele bevolking in stand te houden. Hindoes en Joden (elk 2,3) zitten beide net onder het wereldwijde gemiddelde van 2,4 kinderen per vrouw. Alle andere groepen hebben een te lage vruchtbaarheid om hun bevolking in stand te houden.

Sterfgevallen

Als ’s werelds grootste religieuze groep hadden christenen tussen 2010 en 2015 de meeste geboorten en sterfgevallen van alle groepen. In deze periode van vijf jaar kregen christelijke moeders naar schatting 223 miljoen baby’s en stierven er ongeveer 107 miljoen christenen.

Moslims hadden het tweede grootste aantal geboorten tussen 2010 en 2015, met 213 miljoen baby’s geboren uit moslimmoeders. Maar moslims kenden de grootste natuurlijke toename van alle religieuze groepen — meer dan 152 miljoen mensen — door het relatief kleine aantal sterfgevallen (61 miljoen). Deze grote natuurlijke toename is het gevolg van zowel de hoge vruchtbaarheid als de concentratie van de moslimbevolking in jongere leeftijdsgroepen, die lagere sterftecijfers kennen.

Wannes Bok

Wannes is een zelfstandige en onafhankelijke journalist. Zijn interesses gaan uit naar de juridische wereld, de economie, tech en het internationale gebeuren. Hij werkt sinds 2021 mee aan Doorbraak en vervolledigt in de tijd die rest zijn studie in de rechten.