JavaScript is required for this website to work.
post

21 februari. Net binnen: Hugo Coveliers geboren, de man die Verhofstadt ‘de slechtste mens die ik ooit ontmoet heb’ noemde

VandaagLuc Pauwels21/2/2023Leestijd 4 minuten
Hugo Coveliers (°1947)

Hugo Coveliers (°1947)

foto ©

En verder: Malcolm X, ’t Zal wel gaan en paus Julius II…

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

2018   Overlijden in Montreat (North Carolina) van de Amerikaanse evangelist, predikant en schrijver Billy Graham. Schotse voorouders. Charismatische en invloedrijke prediker van de American Southern Baptist Church, reisde de hele wereld af met zijn boodschap. Hij adviseerde als dominee diverse US-presidenten, waaronder Dwight Eisenhower, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton en vader en zoon Bush. En ook de Britse koningin Elizabeth II.

vandaag

Malcolm X (1925-1965)

1965   De Amerikaanse zwarte moslimleider Malcolm X (39) wordt vermoord tijdens een speech in Manhattan’s Audubon Ballroom in New York door Talmadge Hayer en twee andere leden van de Nation of Islam. Zijn ware naam was Malcolm Little. Tijdens zijn leven ontwikkelde hij zich van een kleine crimineel tot leider van de Black Muslims, zoals de Nation of Islam nog werd genoemd (1952-1963). In dat laatste jaar had hij zich nog laatdunkend uitgelaten over de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy (‘The chickens are coming to roost’). Hij werd ‘milder’ na een bezoek aan Mekka. Malcolm X verliet in 1964 de Nation of Islam en richtte de Muslim Mosque, Inc. op

1953   Francis Crick en James Watson ontdekken de structuur van het DNA-molecuul.

1951   Voor de Vlaamse kust vergaat het Franse vissersschip Duc de Normandie uit Fécamp in een zware storm. Slechts twee van de 26 bemanningsleden kunnen worden gered.

1947   Geboorte in Schelle (Antwerpen) van Hugo Coveliers, Vlaams advocaat en politicus. Via de Jong-Vlaamse Studentengemeenschap (JVSG) en de Vlaams-Nationale Studentenunie komt hij bij de Volksunie-Jongeren, waarvan hij in 1972 nationaal voorzitter wordt tot 1975. Hij is volksvertegenwoordiger van 1985 tot 1995. In februari 1993 stapt Coveliers over naar de Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD). Hij wordt opgenomen in de VLD-Kamerfractie en in juni 1993 in het nationaal partijbestuur. Daarna zetelt hij in de Senaat van 1995 tot 1999 en van 2003 tot 2010. Maar van 1999 tot 2003 is hij dan weer volksvertegenwoordiger.

Binnen de VLD behoort hij tot de rechtervleugel en bepleit hij de mogelijkheid tot samenwerking met Vlaams Belang. Hij is de belangrijkste opponent van VLD-voorzitter Karel de Gucht, die hij vergelijkt met een Albanese maffiabaas. Daarvoor wordt hij in 2005 uit de VLD gezet. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 komt Hugo Coveliers in Antwerpen op in kartel met het Vlaams Belang en wordt verkozen. In 2012, bij het einde van dit mandaat, verlaat hij de politiek. In 2021 doet hij zich nog even opmerken met zijn uitspraak ‘Verhofstadt is de slechtste mens die ik ooit ontmoet heb’ (Het Laatste Nieuws, 25 mei 2021).

vandaag

Josée Stréel (1911-1945)

1946   In Sint-Gillis (Brussel) wordt de Waalse katholieke en royalistische schrijver José Streel, voormalig theoreticus van Rex (waarmee hij in 1943 had gebroken), op 44-jarige leeftijd terechtgesteld.

1939   De regering Pierlot treedt aan en houdt het nog geen volle week uit: op 27 februari treedt ze alweer af. Tijdens de vooroorlogse regeerperiode van Leopold III (1934-1940) had België negen regeringen, elf regeringswisselingen met min of meer belangrijke portefeuilleverschuivingen, en niet minder dan 22 regeringscrisissen. Gezag en aanzien van de parlementaire democratie werden hierdoor bij de bevolking sterk ondermijnd. Te onthouden als nog eens iemand komt beweren dat in de jaren 1930 de democratie in België werd afgetakeld ‘door de aanvallen van extreemrechts’. Die waren niet nodig, onze parlementairen zorgden er zelf voor.

1915   In Gent verschijnt het eerste nummer van het activistische dagblad Vlaamse Post, met Leo Picard als hoofdredacteur.

vandaag

Jean Schoup (1893-1944)

1893   Geboorte in Antwerpen van Jean Schoup, een Vlaams buitenbeentje. Student Handelswetenschappen en vanaf 1914 soldaat aan het IJzerfront. Schoup maakt de eerste gevechten mee en wordt op het slagveld bevorderd tot sergeant. In Bornem raakt hij gewond. Zo kan hij bij de uittocht uit Antwerpen zijn familie vergezellen naar Nederland, waar hij in 1919 trouwt met een officiersdochter en in de handel gaat. Wanneer hij in 1926 naar België terugkeert, wordt hij vervolgd wegens desertie, waarbij ook rekening werd gehouden met zijn Vlaamsgezindheid. Hij krijgt zeven maanden gevangenisstraf, waarvan hij er vier uitzit.

In Brussel richtte Schoup het weekblad De Nederlander (1929-1930) op, vooral bestemd voor de in België wonende Nederlanders. Het blad wil ‘algemeen Nederlandsch’ zijn, met belangstelling ‘in de allereerste plaats naar alles wat direct of indirect de belangen van de Nederlandsche stam en het Nederlandsche volk raakt’, maar het wil ook ‘berichten over alles wat de moderne intellectueel moet weten’. Opnieuw in Nederland geeft hij in 1932 zijn autobiografische roman In Vlaanderen heb ik gedood uit. Het boek schetst de atmosfeer in het Belgisch leger bij het begin van de oorlog en wordt een pleidooi voor de pacifistische motieven van de deserterende ik-figuur. Het behoort tot de beste Vlaamse literaire documenten over de Eerste Wereldoorlog, vindt Gaston Durnez.

De Vlaamsgezinde Schoup interesseert zich in de jaren 1930 vooral voor sociale problemen, met een duidelijke neiging tot syndicalisme en anarchisme. Hij is antimilitarist en steunt dienstweigeraars. Hij kant zich tegen de collaboratie en weigert tijdens de bezetting een leerstoel te Utrecht. Hij wordt op 23 juni 1944 te Lisse (Zuid-Holland) vermoord aangetroffen: hij was in de rug neergeschoten, in omstandigheden die nooit opgehelderd zijn. Hij werd 51.

1852   In de poësisklas van het Gentse atheneum aan de Ottogracht wordt door drie leerlingen, Julius Vuylsteke, Victor van Wilder en Isidoor Haemelinck, een Vlaamse kring ofte Taalminnend Studentengenootschap opgericht met als kenspreuk ’t Zal wel gaan. Mentor was hun leraar Jacob F. Heremans, die als medestichter van het één jaar eerder opgerichte Willemsfonds een spilfiguur was van een nieuwe Vlaamsgezinde politieke generatie. Centraal in de doelstelling van de vereniging stond ‘de beoefening van de Nederduitse taal en letterkunde en het bevorderen van de Vlaamse zaak’. ’t Zal wel gaan werd een vooraanstaande Gentse Vlaamsgezinde en vrijzinnige studentenvereniging die nog altijd bestaat.

1848   Karl Marx publiceert in Londen het Manifest van de Communistische Partij.

1513   Overlijden van paus Julius II (Giuliano Della Rovere). Strijdend en manoeuvrerend herstelde hij de politieke macht van de Heilige Stoel en roept hij het Lateraans Concilie samen. Hij was, zegt Erasmus, zijn loopbaan begonnen als schipper. Volgens andere bronnen was hij eerst een piraat en verkocht hij jonge meisjes aan de Turken. Nadat hij Cesare Borgia van al zijn bezittingen had beroofd, inspireert hij de ‘Liga van Kamerijk’ tegen Venetië. Daarna keert hij zich tegen Frankrijk, vormt een ‘Heilige Liga’ om zich tegen Lodewijk XII te verzetten en aarzelt niet om de Turken op te roepen om tegen de Fransen te vechten. Op het moment van zijn overlijden plande hij een kruistocht tegen de Spanjaarden.

Luc Pauwels (1940) is historicus, gewezen bedrijfsleider en stichtte het tijdschrift 'TeKoS'.

Commentaren en reacties