JavaScript is required for this website to work.
post

22 mei. Historische dag: geheime ontmoeting tussen José Happart en Boudewijn

VandaagLuc Pauwels22/5/2023Leestijd 4 minuten
Boudewijn en Fabiola overleggen

Boudewijn en Fabiola overleggen

foto ©

En verder: Richard Wagner, Sherlock Holmes en het gebruik van het Nederlands in bestuurszaken…  

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

Elk jaar   De Internationale Dag van de Biodiversiteit. De term ‘biodiversiteit’ verwijst naar de mate van variatie in leven. Biodiversiteit op aarde verschilt afhankelijk van regio’s, ecosystemen en vele andere factoren. Veranderingen in het milieu, die veroorzaakt worden door zowel natuurlijke processen als door menselijke activiteiten, leiden tot het uitsterven van soorten en de vermindering van de biodiversiteit.

In 1992 werd het Biodiversiteitsverdrag in Rio de Janeiro ondertekend op een VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling (Top van Rio). Dit verdrag is gericht op het behoud van de biodiversiteit op aarde en het duurzaam gebruik van de componenten ervan. Landen verplichten zich de biodiversiteit zowel in hun eigen land te beschermen als ook geëigende maatregelen te nemen ter ondersteuning van de bescherming van de biodiversiteit in ontwikkelingslanden.

Merkwaardig is dat aan de menselijke biodiversiteit geen aandacht werd geschonken.

1989   Het Algemeen-Nederlandse Verbond (ANV) organiseert opnieuw een conferentie De Nederlanden Nu, ditmaal in het Egmontpaleis in Brussel, met lezingen door de voorzitter van de Vlaamse regering Gaston Geens en de Nederlandse minister-president Ruud Lubbers.

1981   Een Londense rechtbank veroordeelt Peter Sutcliffe (1946-2020), beter bekend als de Yorkshire Ripper, tot levenslang wegens het op gruwelijke wijze om het leven brengen van 13 vrouwen.

1979   De Waalse agitator José Happart heeft aan een afrit van de autosnelweg naar Verviers in Ensival een geheime, maar niet-toevallige ontmoeting met koning Boudewijn. Om te vermijden dat Happart of zijn militanten het officieel bezoek van de koning aan Verviers zouden verstoren, wordt door Georges Gramme (PSC), toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, en Jean-Marie Piret, de toenmalige kabinetschef van Boudewijn, in extremis een ontmoeting gearrangeerd. Niettegenstaande het in principe enkel de bedoeling was dat Happart een petitie zou overhandigen komt het toch tot een gesprek met de vorst.

Hoewel volgens afspraak de ontmoeting in alle discretie diende plaats te vinden, verklaart Happart nog dezelfde dag tijdens een persmededeling trots dat de koning hem tijdens deze ‘historische ontmoeting’ persoonlijk had toegezegd dat de vijf op 20 mei in Voeren wegens gewelddadigheden opgepakte Waalse militanten snel zouden vrijkomen. Een dag later, op 23 mei, worden de Waalse amokmakers effectief uit de gevangenis vrijgelaten. Het gesprek en de handdruk van Boudewijn met Happart en de kort daaropvolgende vrijlating van de relschoppers zorgen in Vlaanderen voor een politiek schandaal en lokken een storm van protest en diepe verontwaardiging uit bij de publieke opinie, media en politieke partijen.

1977   Te Brussel veroorzaakt een brand in het hotel ‘Hertog van Brabant’ 18 doden.

1973   Uitvinding van het ethernet door de Amerikaanse ingenieur Robert Metcalfe (°1946).

1972   Ceylon neemt een nieuwe grondwet aan en wijzigt zijn naam in Sri Lanka.

1957   Boven Nieuw-Mexico verliest een Amerikaanse B-36 bommenwerper per ongeluk een waterstofbom. Omdat het nucleaire ontstekingsmechanisme niet aanwezig is, ontploft echter alleen het chemisch explosief materiaal…

1943   Stalin besluit de Communistische Internationale (Komintern) te ontbinden. In 1947 komt de Kominform in de plaats.

1938   Het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) houdt te Gent zijn vierde Landdag onder de leuze Arbeid en macht.

vandaag

Rüdiger von der Goltz (1865-1946)

1919   Na dodelijke gevechten wordt de stad Riga, de hoofdstad van Letland, van de bolsjewistische bezetting bevrijd door het Vrijkorps van generaal Rüdiger von der Goltz. Zijn soldaten ontdekken enkele honderden Duitse gevangenen met doorgesneden keel. Een jaar later eisen de geallieerden de verwijdering van de Vrijkorpsen uit het hele gebied.

1911   De kring Help U Zelf wordt door enkele leerlingen en oud-leerlingen van het Koninklijk Atheneum te Brussel heropgericht als Vlaamse Oudleerlingen- en Leerlingenbond van het middelbaar en normaalonderwijs voor Groot-Brussel. De vereniging vergadert in het Vlaams Huis op de Grote Markt te Brussel. Help U Zelf wil zich aansluiten bij het ‘Vlaamsgezind en Groot-Nederlands programma van het Algemeen-Nederlands Verbond’. De praktische doelstellingen waren de vereniging van alle Vlaamssprekende oud-leerlingen en leerlingen van het middelbaar onderwijs uit het Brusselse, te waken op de toepassing van de wetten en verordeningen betreffende het onderwijs in het Nederlands, te ijveren voor de verbetering van dit onderwijs en voor de uitbreiding van de Nederlandstalige afdelingen en ‘alles wat kon bijdragen tot de ontvoogding van het Vlaamse volk’.

Help U Zelf was een herstichting van de bond van Vlaamse leerlingen van athenea en middelbare scholen van het arrondissement Brussel, opgericht onder de bezieling van Jan Kleyntjens, leraar Nederlands aan het Koninklijk Atheneum te Brussel, in oktober 1885 in de herberg Aux Bons Enfants op de Zavel in Brussel door enkele leerlingen, waaronder Lodewijk de Raet en August Vermeylen.

1906   De Amerikanen Wilbur en Orville Wright krijgen een patent op vliegtuigen.

1900   Edwin Votey uit Detroit krijgt patent op de pianola (reproduktiepiano): het apparaat dat er uit ziet als een piano, maar waar je geen pianist bij hoeft te hebben om hem te kunnen laten spelen. Dat spelen doet hij namelijk uit zichzelf.

1885   Overlijden in Parijs van Victor Hugo (83), Frans romantisch schrijver, dichter, essayist en staatsman die het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren hartstochtelijk verdedigde.

1878   In het Staatsblad verschijnt de eerste wet op het gebruik van het Nederlands in bestuurszaken. De wet bepaalt dat in het gehele Vlaamse land, Brussel inbegrepen, alle mededelingen en

berichten van rijksambtenaren aan het publiek en ook hun

vandaag

Richard Wagner (1813-1883)

briefwisseling met Vlaamse inwoner  in het Nederlands of tweetalig moeten zijn. Maar iedere burger in Vlaanderen blijft het recht behouden om in het Frans bediend te worden. Reden waarom de wet zowel in de Kamer als in de Senaat éénparig wordt goedgekeurd.

1872   De componist Richard Wagner legt op zijn negenenvijftigste verjaardag de eerste steen van het Festspielhaus in Bayreuth. In de fundamenten bevindt zich een verzegelde metalen cilinder waarin een perkament steekt met volgende woorden: ‘Ik sluit hier een geheim op. Dat het daar van vele eeuwen ruste. Zolang de steen hem beschermt, zal hij zichzelf aan de wereld openbaren’. Wagner was op 22 mei 1813 in Leipzig geboren en zal op 13 februari 1883 in Venetië overlijden.

vandaag

Arthur Conan Doyle (1859-1930)

1859   Geboorte in Edinburgh van de Engelse detectiveschrijver Arthur Conan Doyle, onder meer bekend om zijn Sherlock Holmes-boeken. Zijn familie, die zich in de 14de eeuw in Ierland vestigde, kwam uit het Normandische dorp Ouilly-en-Orne. Zijn oorspronkelijke familienaam Douilly, werd verengelst in D’Oyly, D’Oel en vervolgens Doyle. Zijn moeder, geboren Mary Foley, had haar middelbaar onderwijs in Frankrijk voltooid. Dol op genealogie, bracht ze haar voorouders in verband met de Plantagenets. Deze achtergronden maken van de jonge Arthur een geschiedenisfanaat en een fervent francofiel.

1819   De Savannah is het eerste stoomschip dat de Atlantische Oceaan oversteekt. Het vaart van Savannah (in de Amerikaanse staat Georgia) naar Liverpool (Engeland).

Luc Pauwels (1940) is historicus, gewezen bedrijfsleider en stichtte het tijdschrift 'TeKoS'.

Commentaren en reacties